Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 60: Si Abigail kag si David

Sugilanon 60: Si Abigail kag si David

KILALA mo bala ang matahom nga babae nga magasug-alaw kay David? Sia si Abigail. May maayo sia nga paghantop, kag ginapunggan si David sa paghimu sing malain. Apang antes ton-an ang tuhoy sini, tan-awon ta kon ano ang nagakatabu kay David.

Sang malagyo si David kay Saul, nanagu sia sa kueba. Ang iya mga utod kag ang nabilin sang iya pamilya nagbuylog sa iya didto. Nian nangin lider si David sang mga 400 ka tao nga nagkadto sa iya. Gindala ni David ang iya amay kag iloy sa Moab agod may kasegurohan. Sang ulihi, sia kag ang iya tinao nanagu sa mga pukatod.

Sa tapos sini nakilala ni David si Abigail. Ang iya bana, nga si Nabal, isa ka manggaranon nga tag-iya sing duta. Mapintas sia nga tao. Apang ang iya matahom nga asawa nga si Abigail nakahibalo maghimu sing matarong. Isa ka bes ginluas pa gani niya ang iya pamilya. Tan-awon ta kon paano.

Si David kag ang iya tinao nangin, maluloy-on kay Nabal. Nagbulig sila sa iya sa pag-amlig sa iya mga karnero. Gani isa ka adlaw nagpadala si David sing tinao agod mangayo sing pabor kay Nabal. Nagsiling sila: ‘Nangin maluloy-on kami sa imo. Wala namon ginkawat ang imo mga karnero, kundi nagbulig kami sa pagtatap sa ila. Karon, palihug, hatagi kami sing pagkaon.’

Nagdumili si Nabal. Ginpakalain niya si David. Sang mabatian ini ni David, naakig gid sia. ‘Itaklus ang inyo espada!’ siling niya sa iya mga tinao. Kag naglakat sila agod patyon si Nabal kag ang iya mga tinao.

Ang isa sa tinao ni Nabal nanugid kay Abigail sang ginhimu ni Nabal. Sa gilayon, naghanda si Abigail sing pagkaon. Ginkarga niya ini sa pila ka asno kag naglakat. Sang masugata niya si David, nanaug sia sa iya asno, nagsaludo kag nagsiling: ‘Palihug, ginuo, dili pagsapaka ang akon bana. Yari ang dulot. Palihug batona ini kag patawara kami sa natabu.’

Si Abigail may dala nga mga pagkaon para kay David

‘Maalam ikaw nga babae,’ sabat ni David. ‘Ginpunggan mo ako sa pagpatay kay Nabal agod mabayaran niya ang iya kapintas. Pauli ka karon sa paghidait.’ Sang ulihi, sang mapatay si Nabal, si Abigail nangin isa sa mga asawa ni David.

1 Samuel 22:1-4; 25:1-43.Mga Pamangkot:

 • Sin-o ang babae nga nagasugata kay David sa laragway, kag ano sia nga sahi sang babae?
 • Sin-o si Nabal?
 • Ngaa ginpadala ni David ang pila sang iya mga tinao agod mangayo sing pabor kay Nabal?
 • Ano ang nangin reaksion ni Nabal sa mga tinao ni David, kag ano ang ginhimo ni David?
 • Paano ginpakita ni Abigail nga sia isa ka maalam nga babae?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang 1 Samuel 22:1-4.

  Paano ang pamilya ni David isa ka halimbawa kon paano naton dapat sakdagon ang isa kag isa sa aton Cristianong paghiliutod? (Hulu. 17:17; 1 Tes. 5:14)

 • Basaha ang 1 Samuel 25:1-43.

  Ngaa ginlaragway si Nabal nga malain gid nga tawo? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25)

  Ano ang matun-an sang Cristianong mga asawa karon gikan sa halimbawa ni Abigail? (1 Sam. 25:32, 33; Hulu. 31:26; Efe. 5:24)

  Ginpunggan ni Abigail si David sa paghimu sing anong duha ka malain nga butang? (1 Sam. 25:31, 33; Roma 12:19; Efe. 4:26)

  Paano ang reaksion ni David sa ginsiling ni Abigail nagabulig sa mga lalaki karon nga sundon man ang pagtamod ni Jehova sa mga babae? (Bin. 21:8, 9; Roma 2:11; 1 Ped. 3:7)