Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 58: Si David kag Si Goliat

Sugilanon 58: Si David kag Si Goliat

ANG mga Pilistinhon nakig-away liwat batok sa Israel. Ang tatlo ka magulang ni David katapu na karon sang hangaway ni Saul. Gani isa ka adlaw si Jesse nagsiling kay David: ‘Dalhi sing pagkaon ang imo mga utod. Tan-awa kon maanoano sila.’

Si Goliat

Sang mag-abot si David sa dulogan sang hangaway, ginpangita niya ang iya mga utod. Ang Pilistinhon nga higante nga si Goliat naggua agod hampangan ang mga Israelinhon. Ginahimu niya ini sa 40 ka adlaw na. Nagasinggit sia: ‘Pili kamo sing isa ka lalaki sa inyo agod makig-away sa akon. Kon mapatay niya ako, mangin ulipon ninyo kami. Apang kon mapatay ko sia, mangin ulipon namon kamo!’

Namangkot si David sa pila ka soldado: ‘Ano ang makuha sang tao nga makapatay sa sining Pilistinhon kag makahilway sa Israel gikan sa sining kahuy-anan?’

‘Ihatag sa iya ang madamung manggad, kag ang anak ni Saul subong asawa,’ siling sang soldado.

Apang ang tanan nga Israelinhon nahadlok kay Goliat. Nagataas sia sing kapin sa 9 ka tapak (mga 3 ka metro), kag may soldado pa nga nagadala sing taming para sa iya.

Nabatian ni Hari Saul nga luyag makig-away ni David kay Goliat. ‘Bata ka pa!’ siling ni Saul kay David. Nagsabat si David: ‘Nakapatay ako sing oso kag leon. Kag ang Pilistinhon mangin subong sa isa sa ila. Buligan ako ni Jehova.’ Gani gintugotan ni Saul si David nga makig-away kay Goliat.

Nagkuha si David sing lima ka mahining nga bato, gindala ang iya labyug, kag nakigkita sa higante. Sang makita sia ni Goliat, nagsiling sia: ‘Kari ka sa akon, kag ihatag ko ang imo lawas sa kapispisan kag sa kasapatan!’

Nagalabyug si David

Apang si David nagsiling: ‘Ikaw nagakari sa akon nga may espada, may bangkaw kag sumbiling. Apang ako magakari sa imo sa ngalan ni Jehova. Sining adlaw, ihatag ka ni Jehova sa akon mga kamut, kag laglagon ko ikaw.’

Nian, nagdalagan si David kay Goliat. Ginbutangan niya sing bato ang iya labyug, kag ginlabyug ini sing tama. Naigo si Goliat sa ulo, kag napatay. Nian, ang tanan nga Pilistinhon nagtalikod kag nagdinalagan. Ginlagas sila sang mga Israelinhon kag nagdaug sa inaway.

1 Samuel 17:1-54.Mga Pamangkot:

 • Ano ang panghangkat ni Goliat sa Israelinhon nga hangaway?
 • Daw ano ka daku si Goliat, kag ano ang padya nga ginpanaad ni Hari Saul sa lalaki nga makapatay kay Goliat?
 • Ano ang ginsiling ni David sang wala magsugot si Saul nga makig-away si David kay Goliat bangod bata pa sia?
 • Sa iya sabat kay Goliat, paano ginpakita ni David nga may pagsalig sia kay Jehova?
 • Subong sang makita mo sa laragway, ano ang gingamit ni David sa pagpatay kay Goliat, kag ano ang natabu sa mga Pilistinhon pagkatapos sini?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang 1 Samuel 17:1-54.

  Ano ang sekreto sang pagkawalay kahadlok ni David, kag paano naton mailog ang iya kaisog? (1 Sam. 17:37, 45; Efe. 6:10, 11)

  Ngaa dapat likawan sang mga Cristiano ang espiritu sa pagpaindis-indis kaangay ni Goliat kon nagahampang ukon nagalingawlingaw? (1 Sam. 17:8; Gal. 5:26; 1 Tim. 4:8)

  Paano ginapakita sang mga pulong ni David nga may pagtuo sia sa pagsakdag sang Dios? (1 Sam. 17:45-47; 2 Cron. 20:15)

  Sa baylo sang paglaragway nga isa lamang ini ka paindisanay sa ulot sang duha ka nagakontrahanay nga mga hangaway, paano ginapakita sini nga rekord nga ang inaway yara gid sa ulot sang butig nga mga dios kag sang matuod nga Dios nga si Jehova? (1 Sam. 17:43, 46, 47)

  Paano ginailug sang hinaplas nga nagkalabilin ang halimbawa ni David sa pagsalig kay Jehova? (1 Sam. 17:37; Jer. 1:17-19; Bug. 12:17)

Magtuon sing Dugang Pa

TUDLUI ANG INYO KABATAAN

Si David Wala Nahadlok

Basaha ining makawiwili nga istorya sa Biblia para mabal-an mo kon ngaa maisog si David.