Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 53: Ang Panaad ni Jepte

Sugilanon 53: Ang Panaad ni Jepte
Anak nga babayi ni Jepte

NAKAPANAAD ka na bala kag sang ulihi nabudlayan sa pagtuman sini? Amo sini ang nahimu sang tao sa sining laragway, amo kon ngaa masubo gid sia. Ang tao amo ang maisog nga hukom sang Israel nga si Jepte.

Si Jepte nagkabuhi sang tion nga ang mga Israelinhon wala na nagasimba kay Jehova. Nagahimu sila liwat sing malain. Gani gintugotan ni Jehova nga halitan sila sang kataohan sang Amon. Gani nagtuaw ang mga Israelinhon kay Jehova: ‘Nakasala kami batok sa imo. Palihug luasa kami.’

Si Jepte kag ang iya mga soldado

Si Jepte ginpili sang kataohan sa pagpakig-away batok sa malain nga Amonhon. Luyag gid ni Jepte nga buligan sia ni Jehova, gani nanaad sia kay Jehova: ‘Kon padaugon mo ako, ihatag ko sa imo ang una gid nga tao nga maggua sa akon balay sa pagsugata sa akon kon magbalik ako gikan sa kadalag-an.’

Ginbuligan ni Jehova nga magdaug si Jepte. Sang pagpauli ni Jepte, nahibaloan mo bala kon sin-o ang una nga naggua kag nagsugata sa iya? Amo ang iya anak nga babae, nga bugtong. Masubo gid si Jepte. Apang nakapanaad sia kag indi makabawi sini.

Sang mahibal-an sang anak nga babae ni Jepte ang iya saad, nasuboan man sia sang primero. Apang nagsiling sia sa iya amay: ‘Kon nakapanaad ka kay Jehova, dapat mo tumanon ini.’

Gani ang anak nga babae ni Jepte nagkadto sa Silo, kag ginhinguyang niya ang iya bug-os nga kabuhi sa pag-alagad kay Jehova sa iya tabernakulo. Sa apat ka adlaw kada tuig, ang mga babae sang Israel nagaduaw sa iya didto, kag nagakinalipay sila. Ginhigugma sang kataohan ang anak nga babae ni Jepte bangod isa sia ka maayo nga alagad ni Jehova.

Hukom 10:6-18; 11:1-40.Mga Pamangkot:

 • Sin-o si Jepte, kag san-o nga tion nagkabuhi sia?
 • Ano ang ginpanaad ni Jepte kay Jehova?
 • Ngaa nagkasubo si Jepte sang magpauli sia nga madinalag-on batok sa mga Amonhon?
 • Ano ang ginsiling sang anak nga babae ni Jepte sang mahibaloan niya ang ginpanaad sang iya amay?
 • Ngaa ginhigugma sang kataohan ang anak nga babae ni Jepte?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Hukom 10:6-18.

  Ano nga paandam ang dapat pamatian naton gikan sa rekord sang pagkadimatutom sang Israel kay Jehova? (Huk. 10:6, 15, 16; Roma 15:4; Bug. 2:10)

 • Basaha ang Hukom 11:1-11, 29-40.

  Paano naton nahibaloan nga ang pagdulot ni Jepte sa iya anak nga babae subong “halad-nga-sinunog” wala nagkahulugan sing pagdulot sa iya sa kalayo subong isa ka taohanon nga halad? (Huk. 11:31; Lev. 16:24; Deut. 18:10, 12)

  Sa anong paagi ginhalad ni Jepte ang iya anak nga babae?

  Ano ang maton-an naton gikan sa panimuot ni Jepte sa iya ginpanaad kay Jehova? (Huk. 11:35, 39; Man. 5:4, 5; Mat. 16:24)

  Paano ang anak nga babae ni Jepte isa ka maayong halimbawa para sa pamatan-on nga mga Cristiano sa pagtinguha sa isa ka karera sa bug-os tion nga pag-alagad? (Huk. 11:36; Mat. 6:33; Fil. 3:8)