Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 51: Si Rut kag si Noemi

Sugilanon 51: Si Rut kag si Noemi

SA Biblia makakita ka sing tolon-an nga ginatawag Rut. Isa ini ka sugilanon sang pamilya nga nagkabuhi sang tion nga ang Israel may mga hukom. Si Rut isa ka pamatan-on nga babae gikan sa duta sang Moab; indi sia natungod sa pungsod sang Dios, ang Israel. Apang sang makatuon si Rut tuhoy sa matuod nga Dios, nga si Jehova, ginhigugma gid niya sia. Si Noemi isa ka may edad nga babae nga nagbulig kay Rut sa pagtuon tuhoy kay Jehova.

Si Noemi isa ka Israelinhon nga babae. Sia kag ang iya bana kag duha ka anak nga lalaki nagsaylo sa duta sang Moab sang tion nga maiwat ang pagkaon sa Israel. Isa ka adlaw napatay ang bana ni Noemi. Sang ulihi ang mga anak ni Noemi nagpangasawa sa duha ka Moabinhon nga babae nga sanday Rut kag Orpa. Apang pagligad sang mga 10 ka tuig, napatay ang duha ka anak ni Noemi. Masubo gid si Noemi kag ang duha ka babae!

Isa ka adlaw namat-od si Noemi nga magpauli sa iya kasimanwa. Si Rut kag si Orpa nag-upod man. Apang sang malayolayo na sila, si Noemi nagsiling sa mga babae: ‘Pauli kamo kag magpabilin sa inyo iloy.’

Ginhalokan ni Noemi ang mga babae sa pagpaalam. Indi nila luyag magbiya sa iya, kag naghibi. Apang si Noemi nagsiling: ‘Dapat kamo magbalik, mga anak ko. Mas maayo nga magpabilin kamo sa inyo balay.’ Gani nagbalik si Orpa, apang si Rut indi.

Si Rut nagsiling kay Noemi: ‘Dili ako pagpilita nga biyaan ka. Kon diin ka makadto didto ako magakadto, kag kon diin ka magapuyo didto ako magapuyo. Ang imo kataohan mangin kataohan ko, kag ang imo Dios mangin Dios ko. Kon diin ka mapatay didto ako mapatay, kag didto ako ilubong.’ Gani wala na magpamilit si Noemi nga papaulion sia.

Sang ulihi, ang duha ka babae nakalambot sa Israel. Nagpuyo sila diri. Nagtrabaho sa gilayon si Rut sa uma. Gintugotan sia ni Boaz nga managhaw sing sebada sa iya uma. Nahibaloan mo bala kon sin-o ang iloy ni Boaz? Amo si Rahab sa siudad sang Jerico.

Isa ka adlaw si Boaz nagsiling kay Rut: ‘Nabatian ko ang tanan nahanungod sa imo, kag daw ano ikaw ka maluloy-on kay Noemi. Kabay nga magmaayo si Jehova sa imo!’ Nagsabat si Rut: ‘Maluloy-on gid ikaw sa akon, ginuo.’

Naluyagan gid ni Boaz si Rut, kag wala magdugay nagpakasal sila. Nalipay gid sa sini si Noemi! Apang mas malipayon si Noemi sang si Rut kag si Boaz nag-anak sang ila panganay nga lalaki, nga ginhingalanan Obed. Sang ulihi, si Obed nangin lolo ni David, nga tuhoy sa iya madamu kita sing maton-an sa ulihi.

Si Ruth kag si Naomi

Tolon-an nga Rut sang Biblia.Mga Pamangkot:

 • Ngaa nagsaylo si Noemi sa duta sang Moab?
 • Sin-o si Rut kag si Orpa?
 • Ano ang ginhimu ni Rut kag ni Orpa sang ginpabalik sila ni Noemi sa ila kataohan?
 • Sin-o si Boaz, kag paano niya ginbuligan si Rut kag si Noemi?
 • Sin-o ang bata nga natawo kay Boaz kag kay Rut, kag ngaa dapat naton sia dumdumon?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Rut 1:1-17.

  Ano nga matahom nga mga pulong sang mainunungon nga gugma ang ginpabutyag ni Rut? (Rut 1:16, 17)

  Paano ang panimuot ni Rut nagalaragway man sang panimuot sang “iban nga mga karnero” sa mga hinaplas sa duta karon? (Juan 10:16; Zac. 8:23)

 • Basaha ang Rut 2:1-23.

  Paano si Rut isa ka maayong halimbawa para sa mga lin-ay karon? (Rut 2:17, 18; Hulu. 23:22; 31:15)

 • Basaha ang Rut 3:5-13.

  Paano gintamod ni Boaz ang pagkahanda ni Rut nga magpakasal sa iya sa baylo sang hoben pa nga lalaki?

  Ano ang ginatudlo sa aton sang panimuot ni Rut tuhoy sa mainunungon nga gugma? (Rut 3:10; 1 Cor. 13:4, 5)

 • Basaha ang Rut 4:7-17.

  Paano mailog sang Cristianong mga lalaki karon si Boaz? (Rut 4:9, 10; 1 Tim. 3:1, 12, 13; 5:8)