Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 46: Mga Pader sang Jerico

Sugilanon 46: Mga Pader sang Jerico

NGAA napukan ining mga pader sang Jerico? Daw subong bala nga naigo ini sang daku nga bomba. Apang sadtong mga adlaw wala pa sing mga bomba. Isa yadto ka milagro ni Jehova. Hibaluon ta kon paano ini natabu.

Nagakapukan ang mga pader sang Jerico

Si Jehova nagsiling kay Josue: ‘Ikaw kag ang imo hangaway magamartsa sa palibot sang siudad makaisa kada adlaw sa anum ka adlaw. Dalha ang kaban sang katipan. Ang pito ka saserdote magamartsa sa unahan sini kag magapatunog sang ila budyong.

‘Sa ikapito nga adlaw, magmartsa sa palibot sang siudad sing makapito. Nian patunoga sing malawig ang mga budyong. Pasinggita sing mabaskog ang tanan. Kag ang pader mapukan sing tapan.’

Ginhimu ni Josue kag sang kataohan ang ginsiling ni Jehova. Ang mga kaaway sang kataohan sang Dios sa Jerico mahimu nga hinadlokan sa pagkakita sa ila nga nagamartsa. Makita mo bala ang pula nga lubid nga nagakabit sa bintana? Kay sin-o bintana ina? Huo, ginhimu ni Rahab ang ginsiling sa iya sang duha ka espiya.

Si Josue

Sang ulihi, sang ikapito nga adlaw, ang mga pader napukan sing tapan subong ginsiling ni Jehova. Si Josue nagsiling: ‘Patya ang tanan sa siudad kag sunoga ang tanan nga butang. Luasa lang ang pilak, bulawan, saway kag salsalon, kag ihatag ini sa bahandian sang kayangkayang ni Jehova.

Ginsugo ni Josue ang duha ka espiya nga kuhaon si Rahab kag ang iya pamilya sa iya balay. Sia kag ang iya pamilya naluas, subong sang ginsaad sa iya sang mga espiya.

Josue 6:1-25.Mga Pamangkot:

 • Ano ang ginsugo ni Jehova sa hangaway kag sa mga saserdote nga himuon nila sa anum ka adlaw?
 • Ano ang himuon nila sa ikapito nga adlaw?
 • Subong sang makita mo sa laragway, ano ang nagakatabu sa pader sang Jerico?
 • Ngaa may pula nga lubid nga nagakabit sa bintana?
 • Ano ang ginsugo ni Josue sa hangaway nga himuon nila sa kataohan kag sa siudad, apang ano ang himuon sa pilak, bulawan, saway, kag salsalon?
 • Ano ang ginsugo sa duha ka espiya?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Josue 6:1-25.

  Paano ang pagmartsa sang mga Israelinhon sa palibot sang Jerico sa ikapito nga adlaw nagaanggid sa pagbantala sang mga Saksi ni Jehova sa sining katapusan nga mga adlaw? (Jos. 6:15, 16; Isa. 60:22; Mat. 24:14; 1 Cor. 9:16)

  Paano ang tagna nga nasulat sa Josue 6:26 natuman pagligad sang mga 500 ka tuig, kag ano ang ginatudlo sini sa aton tuhoy sa pulong ni Jehova? (1 Hari. 16:34; Isa. 55:11)