Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 43: Nangin Lider si Josue

Sugilanon 43: Nangin Lider si Josue

LUYAG ni Moises magkadto sa Canaan upod sa mga Israelinhon. Apang wala sia pagtugoti ni Jehova. Nahibaloan mo bala kon ngaa?

Bangod sang natabu sang ginbunal ni Moises ang igang. Dumdoma, sila nga duha ni Aaron wala magsugid sa kataohan nga si Jehova ang nagpagua sing tubig gikan sa igang. Bangod sini nagsiling si Jehova nga indi sila pagpasudlon sa Canaan.

Gani pila ka bulan sa tapos mapatay si Aaron, si Jehova nagsiling kay Moises: ‘Kuhaa si Josue, kag patindoga sia sa atubangan ni Eleazar nga saserdote kag sang kataohan. Sugiri ang tanan nga si Josue ang bag-ong lider.’ Ginhimu ni Moises ang ginsiling ni Jehova, subong makita mo sa laragway.

Ginapahibalo ni Moises nga si Josue ang bag-ong lider

Nian nagsiling si Jehova kay Josue: ‘Magmalig-on kag dili mahadlok. Ikaw ang magadumala sa mga Israelinhon pasulod sa duta sang Canaan nga ginsaad ko sa ila, kag magaupod ako sa imo.’

Sang ulihi ginpataklad ni Jehova si Moises sa putokputokan sang Bukid sang Nebo sa duta sang Moab. Gikan didto makita ni Moises ang matahom nga duta sang Canaan. Si Jehova nagsiling: ‘Amo ini ang duta nga ginsaad ko nga ihatag sa mga anak ni Abraham, ni Isaac kag ni Jacob. Ginpakita ko ini sa imo, apang indi ko ikaw pagpasudlon sa sini.’

Didto sa patokputokan sang Bukid sang Nebo, napatay si Moises. 120 ka tuig ang iya edad. Masubo gid ang kataohan bangod napatay si Moises. Apang nalipay sila sa pagbaton kay Josue subong ila bag-o nga lider.

Numeros 27:12-23; Deuteronomio 3:23-29; 31:1-8, 14-23; 32:45-52; 34:1-12.Mga Pamangkot:

 • Sa laragway, sin-o ang duha ka lalaki nga nagatindog upod kay Moises?
 • Ano ang ginsiling ni Jehova kay Josue?
 • Ngaa nagtaklad si Moises sa putokputokan sang Bukid sang Nebo, kag ano ang ginsiling sa iya ni Jehova?
 • Pila ang edad ni Moises sang mapatay sia?
 • Ngaa masubo ang kataohan, apang ano ang rason nga nalipay sila?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Numeros 27:12-23.

  Anong mabug-at nga tulumanon ang nabaton ni Josue gikan kay Jehova, kag paano ginapakita karon ang pag-atipan ni Jehova sa Iya kataohan? (Num. 27:15-19; Bin. 20:28; Heb. 13:7)

 • Basaha ang Deuteronomio 3:23-29.

  Ngaa wala gintugutan ni Jehova si Moises kag si Aaron nga makatabok sa ginsaad nga duta, kag ano nga leksion ang maton-an naton gikan sa sini? (Deut. 3:25-27; Num. 20:12, 13)

 • Basaha ang Deuteronomio 31:1-8, 14-23.

  Sa pagpaalam ni Moises sa Israel, paano niya ginpakita nga mapainubuson nga ginbaton niya ang disiplina gikan kay Jehova? (Deut. 31:6-8, 23)

 • Basaha ang Deuteronomio 32:45-52.

  Ano ang epekto sang Pulong sang Dios sa aton kabuhi? (Deut. 32:47; Lev. 18:5; Heb. 4:12)

 • Basaha ang Deuteronomio 34:1-1.

  Bisan pa wala gid makita ni Moises si Jehova sing literal, ano ang ginapakita sang Deuteronomio 34:10 tuhoy sa iya kaangtanan kay Jehova? (Ex. 33:11, 20; Num. 12:8)