Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 41: Ang Man-ug nga Saway

Sugilanon 41: Ang Man-ug nga Saway
Si Moises kag ang man-ug nga saway

DAW man-ug gid bala ina nga naburambod sa tukom? Indi ini man-ug. Ang man-ug nahuman sa saway. Si Jehova nagsiling kay Moises nga itakud ini sa tukon agod nga ang mga tao makatulok sa sini kag magkabuhi. Apang ang iban nga man-ug sa duta matuod. Ginkagat nila ang mga tao. Nahibaloan mo bala kon ngaa?

Bangod ang mga Israelinhon naghambal batok sa Dios kag kay Moises. Nagreklamo sila nga wala sing tubig sa kahanayakan kag ginakapoy na sila sa pagkaon sing mana.

Apang ang mana maayo nga pagkaon. Ginhatag ini sa ila ni Jehova paagi sa milagro. Kag ginhatagan man niya sila sing tubig paagi sa milagro. Apang ang mga tao indi mapinasalamaton sa pagtatap sa ila sang Dios. Gani ginpadala ni Jehova ining dalitan nga mga man-ug agod silotan ang mga Israelinhon. Ginkagat sila sang mga man-ug, kag madamu sa ila ang napatay.

Mga Israelinhon nga ginkagat sang man-ug

Sang ulihi, ginbaton sang mga Israelinhon nga nakasala sila. Nagpakiluoy sila nga kuhaon ang mga man-ug.

Gani nagsiling si Jehova kay Moises nga maghimu sining man-ug nga saway kag itakud sa tukon. Nian ang bisan sin-o nga nakagat dapat magtulok sa sini. Ginhimu ni Moises ang ginsiling sang Dios. Ang mga tao nga nakagat nagtulok sa man-ug nga saway kag nag-ayo.

May leksion nga maton-an gikan sa sini. Kita tanan, sa isa ka paagi, kaangay sang mga Israelinhon nga nakagat sadtong mga man-ug. Ang mga tao nagatigulang, nagabalatian kag nagakapatay. Bangod ini sang pagpahilayo ni Adan kag ni Eva kay Jehova, kag kita tanan mga anak nila.

Apang ginpadala ni Jehova ang iya Anak, nga si Jesucristo, sa duta agod luason kita. Si Jesus ginlansang sa usok tungod sa aton. Kon magsandig kita sa iya, makaangkon kita sing walay katapusan nga kabuhi. Apang kapin pa ang maton-an naton nahanungod sini sa ulihi.

Numeros 21:4-9; Juan 3:14, 15.Mga Pamangkot:

 • Sa laragway, ano ang nagabalulon sa tukon, kag ngaa ginsugo ni Jehova si Moises nga ibutang ini dira?
 • Paano ang kataohan nangin indi mapinasalamaton sa tanan nga ginhimu sang Dios para sa ila?
 • Ano ang ginpakiluoy sang mga Israelinhon sang magpadala si Jehova sing dalitan nga mga man-ug agod silotan sila?
 • Ngaa ginsugo ni Jehova si Moises nga maghimu sing man-ug nga saway?
 • Ano nga leksion ang maton-an naton gikan sa sini nga sugilanon?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Numeros 21:4-9.

  Ano nga paandam ang makuha naton gikan sa pagreklamo sang Israel tuhoy sa mga aman ni Jehova? (Num. 21:5, 6; Roma 2:4)

  Mga siglo sang ulihi, paano gingamit sang mga Israelinhon ang man-ug nga saway, kag ano ang ginhimu ni Hari Ezequias? (Num. 21:9; 2 Hari 18:1-4)

 • Basaha ang Juan 3:14, 15.

  Paano ang pagbalulon sing man-ug nga saway sa tukon nagakaigo nga nagalaragway sa paglansang kay Jesucristo? (Gal. 3:13; 1 Ped. 2:24)