Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 40: Ginbunal ni Moises ang Igang

Sugilanon 40: Ginbunal ni Moises ang Igang

NAGLIGAD ang madamung tinuig. Kag ang mga Israelinhon didto gihapon sa kahanayakan. Apang sa bug-os nga tinuig ginpakaon ni Jehova ang iya kataohan sing mana. Ginatuytoyan niya sila sa adlaw paagi sa haligi nga panganod, kag sa gab-i paagi sa haligi nga kalayo. Kag sa sulod sining tinuig ang ila panapton wala magdaan kag ang ila mga tiil wala magsakit.

Una karon nga bulan sang ika-40 nga tuig kutob sang paghalin sa Egipto. Ang mga Israelinhon nagdulog liwat sa Kades. Yari diri sila sang ginpadala nila ang 12 ka espiya sa duta sang Canaan halos 40 ka tuig na ang nagligad. Ang utod ni Moises nga si Miriam napatay sa Kades. Kag may palaligban diri liwat.

Ang mga tao wala sing makita nga tubig. Gani nagyamo sila kay Moises: ‘Maayo pa kon napatay kami. Ngaa ginpagua mo kami sa Egipto agod dalhon sa sining mabudlay nga lugar?’

Ginabunal ni Moises ang igang

Si Moises kag si Aaron nagkadto sa tabernakulo agod mangamuyo. Si Jehova nagsiling kay Moises: ‘Tipona ang kataohan. Nian sa atubangan nila tanan hambala ang igang didto sa unhan. Magagua ang tubig gikan sa sina nga bastante sa kataohan kag sa ila kasapatan.

Gani gintipon ni Moises ang kataohan kag nagsiling: ‘Pamati, kamo nga wala sing pagsalig sa Dios! Mapagua bala namon ni Aaron ang tubig gikan sa sining igang?’ Nian ginbunal ni Moises ang bato. Naggua ang tubig nga bastante imnon sang tanan nga kataohan kag mga sapat.

Apang naakig si Jehova kay Moises kag kay Aaron. Nahibaloan mo bala kon ngaa? Bangod si Moises kag Aaron nagsiling nga paguaon nila ang tubig gikan sa igang. Apang si Jehova gid ang naghimu sini. Bangod nagbinutig si Moises kag si Aaron sa sini, ginsilotan sila ni Jehova. Sia nagsiling: ‘Indi kamo ang magatuytoy sa akon kataohan pasulod sa Canaan.’

Nian naghalin ang mga Israelinhon sa Kades. Wala madugay nag-abot sila sa Bukid sang Hor. Napatay diri si Aaron sa edad nga 123 ka tuig. Ginsuboan ang kataohan. Sa 30 ka adlaw naghaya sila para kay Aaron. Ang iya anak nga si Eleazar amo ang nangin mataas nga saserdote sang Israel.

Numeros 20:1-13, 22-29; Deuteronomio 29:5.



Mga Pamangkot:

 • Paano gin-atipan ni Jehova ang mga Israelinhon samtang yara sila sa kahanayakan?
 • Ano ang ginyamo sang mga Israelinhon sang nagdulog sila sa Kades?
 • Paano si Jehova nag-aman sing tubig para sa kataohan kag sa ila kasapatan?
 • Sa laragway, sin-o ang tao nga nagatudlo sa iya kaugalingon, kag ngaa ginhimu niya ina?
 • Ngaa naakig si Jehova kay Moises kag kay Aaron, kag paano sila ginsilotan?
 • Ano ang natabu sa Bukid sang Hor, kag sin-o ang nangin mataas nga saserdote sang Israel?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Numeros 20:1-13, 22-29 kag Deuteronomio 29:5.

  Ano ang maton-an naton sa pag-atipan ni Jehova sa mga Israelinhon sang didto sila sa kahanayakan? (Deut. 29:5; Mat. 6:31; Heb. 13:5; Sant. 1:17)

  Paano gintamod ni Jehova ang kapaslawan ni Moises kag ni Aaron sa pagpakabalaan sa iya sa atubangan sang Israel? (Num. 20:12; 1 Cor. 10:12; Bug. 4:11)

  Ano ang maton-an naton sa reaksion ni Moises sa pagdisiplina ni Jehova sa iya? (Num. 12:3; 20:12, 27, 28; Deut. 32:4; Heb. 12:7-11)

Magtuon sing Dugang Pa

BIBLE CARD

Bible Card: Moises

Kabalo ka bala nga si Moises ang una nga tawo sa Biblia nga naghimo sing milagro? Kilalaha pa gid si Moises paagi sa pag-download sining Bible card.

ANG LALANTAWAN

Pebrero 2013 | Ang Matun-an Naton kay Moises

Binagbinaga ang tatlo ka maayo nga kinaiya ni Moises kag kon ano ang matun-an naton sa iya halimbawa.