Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 39: Ang Sungkod ni Aaron Namulak

Sugilanon 39: Ang Sungkod ni Aaron Namulak

NAKITA mo bala ang mga bulak kag ang luto nga almendro nga nagatubo sa sining sungkod, ukon lipak? Ini ang sungkod ni Aaron. Nagtubo ini sa isa ka gab-i lamang! Tan-awon ta kon ngaa.

Ginahatag ni Moises kay Aaron ang namulak nga sungkod

Ang mga Israelinhon madugay-dugay na sa kahanayakan. Sa hunahona sang iban si Moises dili dapat mangin lider, kag si Aaron mangin mataas nga saserdote. Si Core isa sini, kag amo man si Datan, si Abiram kag ang 250 ka lider sang kataohan. Nagkadto sila kay Moises kag nagsiling: ‘Ngaa bala ginapaibabaw mo ang imo kaugalingon sa amon?’

Ginsilingan sila ni Moises nga magkadto sa tabernakulo ni Jehova nga dala ang ila incensario. Tan-awon nila kon sin-o ang pilion ni Jehova. Pagkaaga si Core kag ang iya 250 ka sumolunod nagkadto sa tabernakulo. Madamu ang nagsakdag sa sining mga tao. Naakig gid si Jehova.

Si Moises nagsiling: ‘Palayo sa layanglayang sining mga malaut.’ Namati ang mga tao kag nagpalayo. Nian si Moises nagsiling: ‘Sa sini mahibaloan ninyo kon sin-o ang pinili ni Jehova. Magabuka ang duta kag lamunon ining mga malaut.’

Sa gilayon nagbuka ang duta. Si Datan kag si Abiram kag ang upod sa ila, kag ang layanglayang ni Core nagbuslog paidalom. Nagkipot ang duta. Hinadlokan ang mga tao kag nagsinggit: ‘Dalagan! Basi lamunon man kita sang duta!’

Si Core kag ang iya 250 ka sumolunod malapit pa sa tabernakulo. Gani nagpadala si Jehova sing kalayo, kag sila tanan nasunog. Nian ginpakuha ni Jehova ang mga incensario sang napatay agod himuon nga manipis nga panahon sa altar. Ining panabon sa altar magapaandam sa mga Israelinhon nga si Aaron lamang kag ang iya mga anak ang maghikot subong saserdote ni Jehova.

Apang luyag pa athagon ni Jehova kon sin-o ang iya napilian nga saserdote. Gani ginpabutang niya sing sungkod ang lider sang kada tribu sa tabernakulo sa atubangan sang kaban sang katipan. Si Aaron nagbutang didto sing sungkod para sa tribu ni Levi. Ang sungkod sang napili nga mangin saserdote mamulak!

Pagkaaga, ang sungkod ni Aaron namulak kag namunga sing luto nga almendro! Nahangpan mo na bala karon kon ngaa ginpabulak ni Jehova ang sungkod ni Aaron?

Numeros 16:1-49; 17:1-11; 26:10.Mga Pamangkot:

 • Sin-o ang nagrebelde batok sa awtoridad ni Moises kag ni Aaron, kag ano ang ginsiling nila kay Moises?
 • Ano ang ginsiling ni Moises kay Core kag sa iya 250 ka sumolunod nga himuon nila?
 • Ano ang ginsiling ni Moises sa mga tao, kag ano sa gilayon ang natabu?
 • Ano ang natabu kay Core kag sa iya 250 ka sumolunod?
 • Ano ang ginhimu sa mga incensario sang napatay nga mga tao, kag ngaa?
 • Ngaa ginpabulak ni Jehova ang sungkod ni Aaron? (Tan-awa ang laragway.)

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Numeros 16:1-49.

  Ano ang ginhimu ni Core kag sang iya mga sumolunod, kag ngaa pagrebelde ini batok kay Jehova? (Num. 16:9, 10, 18; Lev. 10:1, 2; Hulu. 11:2)

  Anong sayop nga pagtamod ang ginpalambo ni Core kag sang 250 ka “pangulo sang katilingban”? (Num. 16:1-3; Hulu. 15:33; Isa. 49:7)

 • Basaha ang Numeros 17:1-11 kag 26:10.

  Ano ang ginpakita sang pagpamulak sang sungkod ni Aaron, kag ngaa nagsugo si Jehova nga taguon ini sa kaban? (Num. 17:5, 8, 10)

  Anong importante nga leksion ang maton-an naton gikan sa tanda sang sungkod ni Aaron? (Num. 17:10; Bin. 20:28; Fil. 2:14; Heb. 13:17)

Magtuon sing Dugang Pa

BIBLE CARD

Bible Card: Aaron

Ngaa wala sia ginpasulod sa Ginsaad nga Duta?