Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 38: Ang 12 ka Espiya

Sugilanon 38: Ang 12 ka Espiya
Mga Israelinhon nga espiya nga nagadala sang mga prutas

TAN-AWA ang prutas nga ginadala sining mga tao. Kadalagku sang mga pungpong sang ubas! Diin naghalin ining matahom nga prutas? Sa duta sang Canaan. Dumdoma nga ang Canaan amo ang ginpuy-an anay ni Abraham, Isaac kag Jacob. Ginadumalahan ni Moises ang mga Israelinhon pabalik didto. Nag-abot sila sa isa ka duog sa kahanayakan nga gintawag Kades.

Malain nga mga tao ang nagapuyo sa duta sang Canaan. Gani nagpadala si Moises sing 12 ka espiya agod tan-awon kon daw ano kabaskog ang mga tao kag daw ano kaayo tamnan ang duta.

Sang magbalik ang mga espiya, nagsiling sila kay Moises: ‘Maayo gid nga pungsod.’ Kag sa pagpamatuod ginpakita nila kay Moises ang iban sang prutas. Apang ang 10 ka espiya nagsiling: ‘Ang mga tao didto kadalagku kag makusog. Mapatay kita kon kuhaon naton ang duta.’

Hinadlokan ang mga Israelinhon. ‘Mapatay kita sa inaway,’ siling nila. ‘Ang amon asawa kag kabataan mabihag. Magpili kita sing bag-ong lider nga tal-us kay Moises, kag magbalik sa Egipto.

Apang ang duha ka espiya nagsalig kay Jehova. Sila amo si Josue kag Caleb. Sila nagsiling: ‘Dili mahadlok. Si Jehova upod naton. Mahapos lang maagaw ang duta.’ Apang indi mamati ang mga tao. Luyag pa gani nila patyon si Josue kag si Caleb.

Naakig gid si Jehova sa sini. Nagsiling sia kay Moises: ‘Wala sing tao kutob sa 20 ka tuig kapin ang makasulod sa duta sang Canaan. Nakita nila ang mga milagro nga akon ginhimu sa Egipto kag sa kahanayakan kag sa gihapon wala sila nagasalig sa akon. Gani magalibotlibot sila sa kahanayakan sa 40 ka tuig tubtob mapatay ang katapusan nga tao. Si Josue kag si Caleb lamang ang makasulod sa duta sang Canaan.

Numeros 13:1-33; 14:1-38.Mga Pamangkot:

 • Ano ang matalupangdan mo sa mga pungpong sang ubas sa laragway, kag diin ini naghalin?
 • Ngaa nagpadala si Moises sing 12 ka espiya sa duta sang Canaan?
 • Ano ang ginsiling sang napulo ka espiya sang nagbalik sila kay Moises?
 • Paano nagpakita sing pagsalig kay Jehova ang duha ka espiya, kag sin-o sila?
 • Ngaa naakig si Jehova, kag ano ang ginsiling niya kay Moises?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Numeros 13:1-33.

  Sin-o ang ginpili nga mag-espiya sa duta sang Canaan, kag ano ang ila dungganon nga kahigayunan? (Num. 13:2, 3, 18-20)

  Ngaa tuhay ang pagtamod ni Josue kag ni Caleb sa pagtamod sang iban nga mga espiya, kag ano ang ginatudlo sini sa aton? (Num. 13:28-30; Mat. 17:20; 2 Cor. 5:7)

 • Basaha ang Numeros 14:1-38.

  Ano nga paandam tuhoy sa pagkumod batok sa dutan-on nga mga tiglawas ni Jehova ang dapat naton pamatian? (Num. 14:2, 3, 27; Mat. 25:40, 45; 1 Cor. 10:10)

  Paano ginapakita sang Numeros 14:24 nga si Jehova personal nga interesado sa tagsatagsa sang iya mga alagad? (1 Hari 19:18; Hulu. 15:3)