Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 37: Ang Kayangkayang sang Pagsimba

Sugilanon 37: Ang Kayangkayang sang Pagsimba

NAHIBALOAN mo bala ang tinukod nga ini? Ini ang pinasahi nga kayangkayang sang pagsimba kay Jehova. Gintawag man ini nga tabernakulo. Ginpatindog ini sang kataohan isa ka tuig paghalin nila sa Egipto.

Ang tabernakulo

Sang si Moises didto sa Bukid sang Sinai, gintudloan sia ni Jehova sa pagtukod sing tabernakulo. Dapat mahapos ini bungkagon. Gani sang magsaylosaylo ang mga Israelinhon sa kahanayakan, dala nila ang kayangkayang.

Kon tan-awon mo ang sulod sang diutay nga hulot sa punta sang kayangkayang, makakita ka sing kahon. Gintawag ini nga kaban sang katipan. Sa kada punta, may anghel ukon kerubin nga human sa bulawan. Ginsulat liwat sang Dios ang Napulo ka Sugo sa duha ka tapitapi nga bato sang gindugmok ni Moises ang una. Gintagu ini sa sulod sang kaban sang katipan, upod sa isa ka tibud nga mana. Nadumdoman mo bala kon ano ang mana?

Ginpili sang Dios ang utod ni Moises nga si Aaron nga mangin mataas nga saserdote. Sia ang nagadumala sa mga tao sa pagsimba kay Jehova. Ang iya mga anak nga lalaki mga saserdote man.

Tan-awa karon ang daku nga hulot sang kayangkayang. Makita mo bala ang kahon nga nagaaso? Ini ang altar sa diin ang mga saserdote nagasunog sing mahumot nga incienso. Nian yara ang kandelero nga may 7 ka suga, kag latok nga may 12 ka tinapay.

Sa luwang sang tabernakulo may daku nga yahong nga puno sing tubig. Ginagamit ini sang mga saserdote sa pagpanghugas. May yara man daku nga altar diin ang patay nga mga sapat ginasunog subong halad kay Jehova. Ang kayangkayang yara sa tunga sang dulogan. Ang mga Israelinhon nagapuyo sa ila mga layanglayang sa palibot sini.

Exodo 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Hebreo 9:1-5.Mga Pamangkot:

 • Ano ang tinukod nga makita sa laragway, kag sa ano ini gingamit?
 • Ngaa ginsugo ni Jehova si Moises nga magtukod sing kayangkayang nga mahapos bungkagon?
 • Ano ang kahon sa sulod sang diutay nga hulot sa punta sang kayangkayang, kag ano ang unod sang kahon?
 • Sin-o ang ginpili ni Jehova nga mangin mataas nga saserdote, kag ano ang ginahimu sang mataas nga saserdote?
 • Hingadli ang tatlo ka butang nga yara sa daku nga hulot sang kayangkayang.
 • Ano ang duha ka butang nga makita sa luwang sang tabernakulo, kag sa ano ini ginagamit?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Exodo 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; kag 28:1.

  Ano ang ginalaragway sang mga kerubin sa “kaban sang pagpamatuod”? (Ex. 25:20, 22; Num. 7:89; 2 Hari 19:15)

 • Basaha ang Exodo 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; kag Hebreo 9:1-5.

  Ngaa ginpadaku ni Jehova ang importansia sang katinlo sa mga saserdote nga nagaalagad sa tabernakulo, kag ano ang dapat mangin epekto sini sa aton karon? (Ex. 30:18-21; 40:30, 31; Heb. 10:22)

  Paano ginpakita ni apostol Pablo nga indi na kinahanglan ang tabernakulo kag ang Kasuguan nga katipan sang ginsulat niya ang iya sulat para sa Hebreong mga Cristiano? (Heb. 9:1, 9; 10:1)