Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 33: Pagtabok sa Dagat nga Pula

Sugilanon 33: Pagtabok sa Dagat nga Pula

TAN-AWA ang nagakatabu! Si Moises ina nga nagauntay sang iya sungkod sa Dagat nga Pula. Upod sa iya amo ang mga Israelinhon. Apang si Paraon kag ang tanan niya nga hangaway nagakalumos sa dagat. Tan-awon ta kon paano ini natabu.

Ang mga hangaway nga Ehiptohanon nga nagkalalumos

Subong aton naton-an, ang mga Israelinhon nakagua sa Egipto sa tapos sang ika-10 nga kalalat-an. Mga 600,000 ka Israelinhon nga lalaki ang naghalin, subong man kadamu nga babae kag kabataan. Madamu pa ang nag-upod sa ila nga nagtuo kay Jehova. Gindala nila ang tanan nila nga karnero kag kanding kag baka.

Hinadlokan gid ang mga Egiptohanon sa katapusan nga kalalat-an. Gani ginhatagan nila ang mga Israelinhon sing madamung panapton kag mga butang nga human sa bulawan kag pilak sa wala pa sila makalakat.

Pagligad sang pila ka adlaw, ang mga Israelinhon nag-abot sa Dagat nga Pula. Nagpahuway sila didto. Samtang, si Paraon kag ang iya tinao naghinulsol nga ginpalakat nila ang ila mga ulipon. Gani nagbaylo liwat ang hunahona ni Paraon, kag ang iya hangaway naglagas sa mga Israelinhon.

Sang makita sang mga Israelinhon si Paraon kag ang iya hangaway nga nagapadulong, hinadlokan gid sila. Apang si Jehova nagbutang sing panganod sa ulot sang iya kataohan kag sang mga Egiptohanon. Ang mga Egiptohanon indi makakita sa mga Israelinhon sa pagsalakay sa ila.

Nian ginsilingan ni Jehova si Moises nga untayon ang iya sungkod sa Dagat nga Pula. Sang ginhimu niya, ginpahuyop ni Jehova ang mabaskog nga hangin sa sidlangan. Ang tubig naghawa kag nagpunong sa duha ka kilid.

Nian ang mga Israelinhon nagmartsa paagi sa dagat padulong sa mamala nga duta. Naghinguyang sila sing inoras agod makatabok sila tanan. Sang ulihi nakita sang mga Egiptohanon ang mga Israelinhon. Ang ila mga ulipon nagapalayo! Gani nagdalidali sila sa tunga sang dagat sa paglagaw sa ila.

Nian, ginpalos sang Dios ang mga rueda sang ila mga kangga. Hinadlokan ang mga Egiptohanon, kag nasayasat nila nga si Jehova nagapakig-away para sa mga Israelinhon batok sa ila. Apang ulihi na.

Sa tion ini sang ginsilingan ni Jehova si Moises nga untayon ang iya sungkod sa ibabaw sang Dagat nga Pula, subong makita mo sa laragway. Nian, ang pader nga tubig nag-uli kag nagtabon sa mga Egiptohanon. Ang bug-os nga hangaway nagsunod sa mga Israelinhon sa tunga sang dagat. Wala sing isa ka Egiptohanon ang nakatakas nga buhi!

Daw ano ka malipayon ang tanan nga kataohan sang Dios nga naluas sila! Ang mga lalaki nag-amba: ‘Si Jehova nagdaug sing mahimayaon nga kadalag-an. Gintagbong niya sa dagat ang mga kabayo kag ang ila manugsakay.’ Ang utod nga babae ni Moises nga si Miriam kag ang tanan nga babae nagsaot sing malipayon nga may pandarita. Samtang nagasaot sila nag-amba sila sing pareho nga ambahanon: ‘Si Jehova nagdaug sing mahimayaon nga kadalag-an. Gintagbong niya sa dagat ang mga kabayo kag ang ila manugsakay.’

Exodo kapitulo 12 tubtob 15.Mga Pamangkot:

 • Pila ka Israelinhon nga mga lalaki, upod ang mga babayi kag mga kabataan, ang nagbiya sa Egipto, kag sin-o ang nag-upod sa ila?
 • Ano ang ginbatyag ni Paraon pagkatapos niya ginpalakat ang mga Israelinhon, kag ano ang iya ginhimu?
 • Ano ang ginhimu ni Jehova agod punggan ang mga Egiptohanon sa pagsalakay sa iya kataohan?
 • Ano ang natabu sang gin-untay ni Moises ang iya sungkod sa Dagat nga Pula, kag ano ang ginhimu sang mga Israelinhon?
 • Ano ang natabu sang naglagas ang mga Egiptohanon sa mga Israelinhon sa tunga sang dagat?
 • Paano ginpakita sang mga Israelinhon nga nalipay kag nagpasalamat sila kay Jehova nga ginluas sila?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Exodo 12:33-36.

  Paano ginpat-od ni Jehova nga mabayaran ang tanan nga tinuig sang pagkaulipon sang iya kataohan sa Egipto? (Ex. 3:21, 22; 12:35, 36)

 • Basaha ang Exodo 14:1-31.

  Paano ang ginsiling ni Moises sa Exodo 14:13, 14 nagaapektar sa mga alagad ni Jehova karon samtang ginaatubang nila ang nagapakari nga inaway sang Armagedon? (2 Cron. 20:17; Sal. 91:8)

 • Basaha ang Exodo 15:1-8, 20, 21.

  Ngaa dapat mag-amba ang mga alagad ni Jehova sing mga pagdayaw sa iya? (Ex. 15:1, 2; Sal. 105:2, 3; Bug. 15:3, 4)

  Ano nga halimbawa sa pagdayaw kay Jehova ang ginpahamtang ni Miriam kag sang mga kababaenhan sa Dagat nga Pula para sa Cristianong kababaenhan karon? (Ex. 15:20, 21; Sal. 68:11)