Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 32: Ang 10 ka Kalalat-an

Sugilanon 32: Ang 10 ka Kalalat-an

TAN-AWA ang mga laragway. Ang kada isa nagapakita sing kalalat-an nga ginpadala ni Jehova sa Egipto. Sa unang laragway makita mo si Aaron nga nagabunal sang Suba sang Nilo. Nian, ang tubig sa suba nangin dugo kag napatay ang tanan nga isda.

Mga kalalat-an sa mga Egiptohanon

Masunod, ginpatakas ni Jehova ang mga paka sa Suba sang Nilo. Yara sila bisan diin, kag sang nagkalamatay sila, nagbahu ang duta.

Nian ginbunal ni Aaron ang duta, kag ang yab-ok nangin kuto. Diutay ini nga mga sapat-sapat nga nagapangagat.

Ang nabilin nga kalalat-an naghalit sa mga Egiptohanon lamang, indi sa mga Israelinhon. Ang ikap-at nga kalalat-an amo ang dalagku nga langaw nga nagpuno sang mga balay sang tanan nga Egiptohanon. Ang ikalima nga kalalat-an sa kahayopan. Madamu nga baka kag karnero kag kanding sang mga Egiptohanon ang napatay.

Masunod, si Moises kag si Aaron nagkuha sing abo kag ginsabwag sa hangin. Nagtuga ini sing mga hubag sa tao kag hayop.

Sa tapos sadto, gin-untay ni Moises ang iya kamut nayon sa langit, kag ginpadala ni Jehova ang labing mabaskog nga pag-ulan sing bato nga yelo sa maragtas sang Egipto.

Ang ikawalo nga kalalat-an amo ang daku nga panong sang apan. Ginkaon nila ang tanan nga wala mapierdi sang bato nga yelo. Ang ikasiam nga kalalat-an amo ang kadudolman. Sa tatlo ka adlaw may pitipit nga kadudolman sa duta, apang ang mga Israelinhon may kapawa.

Sang ulihi, ginsilingan sang Dios ang iya kataohan nga palhitan ang ila ganhaan sing dugo sang kanding ukon kordero. Nian ang anghel sang Dios naglabay sa Egipto. Sa tanan nga balay nga wala sing dugo sa ganhaan ginpatay niya ang mga panganay sa tao kag hayop. Amo ini ang ika-10 nga kalalat-an.

Sa tapos sining kalalat-an, ginpalakat ni Paraon ang mga Israelinhon. Sadto gid nga gab-i nagmartsa sila pagua sa Egipto.

Exodo kapitulo 7 tubtob 12.Mga Pamangkot:

 • Ginagamit ang mga laragway nga makita sa pahina, ilaragway ang nahauna nga tatlo ka kalalat-an nga ginpadala ni Jehova sa Egipto.
 • Ano ang kinatuhayan sang nahauna nga tatlo ka kalalat-an kag sang iban pa nga mga kalalat-an nga nagsunod?
 • Ano ang ikap-at, ikalima, kag ikan-um nga kalalat-an?
 • Ilaraway ang ikapito, ikawalo, kag ikasiam nga kalalat-an.
 • Ano ang ginpahimu ni Jehova sa mga Israelinhon antes sang ikapulo nga kalalat-an?
 • Ano ang ikapulo nga kalalat-an, kag ano ang natabu pagkatapos sini?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Exodo 7:19-8:23.

  Bisan pa nailog sang salamangkero nga mga saserdote sang Egipto ang nahauna nga duha ka kalalat-an gikan kay Jehova, ano ang napilitan sila nga batunon pagkatapos sang ikatlo nga kalalat-an? (Ex. 8:18, 19; Mat. 12:24-28)

  Paano ginpakita sang ikap-at nga kalalat-an ang ikasarang ni Jehova sa pag-amlig sa iya katawhan, kag bangod sini, ano ang ginabatyag sang katawhan sang Dios samtang ginaatubang nila ang gintagna nga “dakung kapipit-an”? (Ex. 8:22, 23; Bug. 7:13, 14; 2 Cron. 16:9)

 • Basaha ang Exodo 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; kag 10:13-15, 21-23.

  Ano ang duha ka grupo nga nakilal-an pagkatapos sang Napulo ka Kalalat-an, kag paano ini nagaapektar sang aton pagtamod sa sini nga mga grupo karon? (Ex. 8:10, 18, 19; 9:14)

  Paano ang Exodo 9:16 nagabulig sa aton sa paghangop kon ngaa gintugutan ni Jehova nga mabuhi si Satanas tubtob karon? (Roma 9:21, 22)

 • Basaha ang Exodo 12:21-32.

  Paano nangin posible ang kaluasan bangod sang Paskwa, kag ano ang ginalaragway sang Paskua? (Ex. 12:21-23; Juan 1:29; Roma 5:18, 19, 21; 1 Cor. 5:7)