Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 30: Nagadabdab nga Sapinit

Sugilanon 30: Nagadabdab nga Sapinit

SI Moises nakadangat sa bukid sang Horeb sa pagpangita sing hilamon para sa iya mga karnero. Nakita niya diri ang nagadabdab nga sapinit, apang wala nagakaupos!

Si Moises sa atubang sang nagadabdab nga sapinit

Sang magpalapit sia, ang tingog gikan sa sapinit nagsiling: ‘Dili ka magpalapit. Huksa ang imo mga sandalyas, kay nagatindog ka sa dutang balaan.’ Ang Dios ang nagahambal paagi sa isa ka anghel, gani gintabonan ni Moises ang iya nawong.

Ang Dios nagsiling: ‘Nakita ko ang pag-antos sang akon kataohan sa Egipto. Hilwayon ko sila, kag ipadala ko ikaw agod paguaon ang akon kataohan sa Egipto.’

Apang si Moises nagsiling: ‘Sin-o gid bala ako. Paano ko mahimu ini? Kag sin-o ang isiling ko nga nagpadala sa akon?

‘Amo ini ang isiling mo,’ sabat sang Dios. ‘ “Si JEHOVA, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac kag ang Dios ni Jacob nagpadala sa akon sa inyo.” ’ Kag si Jehova nagdugang: ‘Amo ini ang akon ngalan tubtob sa walay katubtoban.’

Nian ginhatagan ni Jehova si Moises sing gahom sa paghimu sing milagro, basi indi magpati ang mga Israelinhon. Una ginhaboy ni Moises ang iya sungkod sa duta, kag nangin man-ug. Nian, ginsilingan ni Jehova si Moises nga isuksok ang iya kamut sa sulod sang iya panapton. Ginhimu niya, kag sang pagkuha niya sini, ang iya kamut nag-aruon. Nian ginhatagan ni Jehova si Moises sing gahom sa paghimu sing ikatlo nga milagro. Sang ulihi si Jehova nagsiling: ‘Kon himuon mo ining mga milagro, ang mga Israelinhon mapati nga ginpadala ko ikaw.’

Nian nagpauli si Moises kag nagsiling kay Jetro: ‘Palihug papaulia ako sa akon mga himata sa Egipto kag tan-awon kon ano ang kahimtangan nila.’ Gani nagpaalam si Jetro kay Moises, kag si Moises nagbalik sa Egipto.

Exodo 3:1-22; 4:1-20.Mga Pamangkot:

 • Ano ang ngalan sang bukid nga yara sa laragway?
 • Ilaragway ang tumalagsahon nga butang nga nakita ni Moises sang nagtaklad sia sa bukid upod ang iya mga karnero.
 • Ano ang ginsiling sang tingog gikan sa nagadabdab nga sapinit, kag kay sin-o tingog yadto?
 • Ano ang ginsabat ni Moises sang ginsingganan sia sang Dios nga sia ang magadumala sa kataohan sang Dios pagua gikan sa Egipto?
 • Ano ang ginsiling sang Dios nga isiling ni Moises kon pamangkuton sia sang kataohan kon sin-o ang nagpadala sa iya?
 • Paano mapamatud-an ni Moises nga ginpadala sia sang Dios?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Exodo 3:1-22.

  Paano ang naeksperiensiahan ni Moises nagahatag sa aton sing pagsalig nga bisan pa kon ginabatyag naton nga indi kita sangkol sa pagtuman sa isa ka teokratiko nga asaynment, buligan kita ni Jehova? (Ex. 3:11, 13; 2 Cor. 3:5, 6)

 • Basaha ang Exodo 4:1-20.

  Ano nga pagbag-o sa panimuot ni Moises ang natabu sa sulod sang 40 ka tuig nga nagpuyo sia sa Midian, kag ano nga leksion ang matun-an gikan sa sini sang mga utod nga nagapanikasog para sa mga pribilehiyo sa kongregasyon? (Ex. 2:11, 12; 4:10, 13; Miq. 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)

  Bisan pa kon disiplinahon kita ni Jehova paagi sa iya organisasyon, ano nga pagsalig ang mahatag sa aton sang halimbawa ni Moises? (Ex. 4:12-14; Sal. 103:14; Heb. 12:4-11)