Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 26: Si Job Matutom sa Dios

Sugilanon 26: Si Job Matutom sa Dios

MAKITA mo bala ining masakiton nga tao? Sia si Job, kag ang babae asawa niya. Sia nagasiling kay Job: ‘Pakamalauta ang Dios kag mapatay.’ Ngaa ginsiling niya ini? Kag ngaa nagaantos si Job?

Si Job nga may mga hubag

Si Job maayo nga tao nga nagtuman kay Jehova. Ginhigugma ni Jehova si Job. Apang may nagdumot sa iya. Nahibaloan mo bala kon sin-o yadto?

Amo si Satanas nga Yawa. Si Satanas amo ang malain nga anghel nga nagadumot kay Jehova. Nagtinguha sia nga hayluhon ang tanan sa paglalis kay Jehova. Apang nahimu niya bala? Wala. Hunahonaa lamang ang madamu matutom nga mga lalaki kag mga babae nga aton na naton-an. Pila ang imo mahingadlan?

Sang mapatay si Jose sa Egipto, si Job ang pinakamatutom nga tao sa bilog nga duta. Luyag ipakita ni Jehova kay Satanas nga indi tanan malain, gani sia nagsiling: ‘Tan-awa kon daw ano katutom si Job sa akon.’

‘Matutom sia,’ bais ni Satanas, ‘bangod madamu sia sing maayong butang gikan sa imo. Kuhaa ini, kag pakamalauton ka niya.’

Gani nagsiling ang Dios: ‘Himua kay Job ang tanan nga malain nga luyag mo. Lamang dili sia patya. Tan-awon ta kon pakamalauton niya ako!’

Ginkawat ang mga baka kag kamelyo ni Job kag ginpatay ang iya mga karnero. Ginpatay ang iya 10 ka anak nga lalaki kag babae. Nian, ginpadapoan ni Satanas si Job sing makangilidlis, masakit nga balatian. Amo kon ngaa ang asawa ni Job nagsiling: ‘Pakamalauta ang Dios kag mapatay.’ Apang indi luyag ni Job. Subong man, ang tatlo ka dimatuod nga abyan nag-abot kag nagsiling nga malain ang iya kabuhi. Apang nagmatutom si Job.

Nalipay gid sa sini si Jehova. Ginpakamaayo niya si Job subong makita mo sa sining laragway. Gin-ayo niya sia, kag ginhatagan sing dugang pa matahom nga kabataan, subong man sing madamu pa nga baka, karnero kag kamelyo.

Magmatutom ka bala pirme kaangay ni Job? Kon amo ikaw, sa isa ka adlaw magakabuhi ka sa walay katubtoban, kon ang bilog nga duta mangin matahom subong sang katamnan sang Eden.

Job 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17.

Si Job kag ang iya pamilya


Mga Pamangkot:

 • Sin-o si Job?
 • Ano ang gintinguhaan ni Satanas nga himuon, apang nagmadinalag-on bala sia?
 • Ano ang gintugot ni Jehova nga himuon ni Satanas, kag ngaa?
 • Ngaa ginsingganan si Job sang iya asawa nga “pakamalauta ang Dios kag mapatay”? (Tan-awa ang laragway.)
 • Subong sang makita mo sa ikaduha nga laragway, paano ginpakamaayo ni Jehova si Job, kag ngaa?
 • Kon kita, kaangay ni Job, matutom kay Jehova, ano nga mga pagpakamaayo ang mabaton naton?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Job 1:1-22.

  Paano mailog sang mga Cristiano karon si Job? (Job 1:1; Fil. 2:15; 2 Ped. 3:14)

 • Basaha ang Job 2:1-13.

  Ano ang magkatuhay nga reaksion ni Job kag sang iya asawa sa paghingabot ni Satanas? (Job 2:9, 10; Hulu. 19:3; Miq. 7:7; Mal. 3:14)

 • Basaha ang Job 42:10-17.

  Ano ang mga pagkaanggid sa padya nga nabaton ni Job kag ni Jesus bangod napatay sila nga matutom? (Job 42:12; Fil. 2:9-11)

  Paano kita ginapalig-on sang mga pagpakamaayo nga nabaton ni Job bangod ginhuptan niya ang iya integridad sa Dios? (Job 42:10, 12; Heb. 6:10; Sant. 1:2-4, 12; 5:11)