Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 24: Gintilawan ni Jose ang Iya mga Utod

Sugilanon 24: Gintilawan ni Jose ang Iya mga Utod

LUYAG mahibal-an ni Jose kon ang iya 10 ka utod mapintas gihapon kag walay kaluoy. Gani nagsiling sia: ‘Mga espiya kamo.’

‘Indi kami mga espiya,’ siling nila. ‘Bunayag kami nga mga tao. Mag-ulotod kami tanan. 12 kami. Wala na ang isa, kag ang kamanghuran didto sa balay upod sa amon amay.’

Si Jose nagpakunokuno nga wala nagpati. Ginpabilanggu niya ang utod nga si Simeon, kag ginpakuha ang iban sing pagkaon kag ginpapauli. Apang nagsiling sia sa ila: ‘Kon magbalik kamo, paupda ang inyo kamanghuran nga utod.’

Sang pagpauli nila sa Canaan, ginsugid sang mag-ulotod sa ila amay nga si Jacob ang natabu. Masubo gid si Jacob. Indi niya luyag pagpaupdon si Benjamin pa Egipto. Apang sang maubos na ang ila pagkaon, ginpaupod ni Jacob si Benjamin pa Egipto agod nga makakuha sila sing dugang pa nga pagkaon.

Sang makita ni Jose nga nagapakari ang iya mga utod, nalipay gid sia nga makita ang iya manghud nga si Benjamin. Sa pagkamatuod, wala sing nakahibalo sa ila nga ining importante nga tao amo si Jose. May ginhimu karon si Jose agod tilawan ang iya mga utod sa amay.

Ginpapuno niya sa iya mga alagad ang ila mga sulodlan sing pagkaon. Apang lipod sa ila, ginbutang man niya ang iya pinasahi pilak nga tagayan sa sulodlan ni Benjamin. Sang makahalin na sila kag malayo-layo na, ginpalagas ni Jose ang iya mga alagad.

Sang maabtan nila sila, gin-usisa sang mga alagad ang tanan nga sulodlan kag nakita nila ang tagayan sa sulodlan ni Benjamin. Daw subong bala nga ginkawat ni Benjamin ang tagayan! Ang mga alagad nagsiling: ‘Tanan kamo makalakat. Si Benjamin dapat mag-upod sa amon.’ Ano ang himuon sang 10 ka utod sa amay?

Nagbalik sila tanan kay Jose nga upod si Benjamin. Si Jose nagsiling: ‘Kamo tanan makapauli. Apang si Benjamin dapat magpabilin bilang ulipon ko.’

Si Juda nagsiling karon: ‘Palihug, ako na lang ang ulipona, apang papaulia ang bata nga lalaki.’

Nakita ni Jose nga nagbag-o na ang iya mga utod. Indi na sila mapintas kag walay kaluoy. Tan-awon ta kon ano karon ang ginhimu ni Jose.

Genesis 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.

Ang mga utod ni Jose ginsumbong


Mga Pamangkot:

 • Ngaa ginsumbong ni Jose ang iya mga utod subong mga espiya?
 • Ngaa gintugutan ni Jacob ang iya kinagot nga anak nga si Benjamin nga magkadto sa Egipto?
 • Paano nagkadto ang pilak nga tagayan ni Jose sa sulodlan ni Benjamin?
 • Ano ang ginsiling ni Juda agod buhian si Benjamin?
 • Ano ang pamatuod nga nagbag-o na ang mga utod ni Jose?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Genesis 42:9-38.

  Paano ang ginsiling ni Jose sa Genesis 42:18 isa ka maayo nga pahanumdom para sa mga utod nga may responsibilidad sa organisasyon ni Jehova karon? (Neh. 5:15; 2 Cor. 7:1, 2)

 • Basaha ang Genesis 43:1-34.

  Bisan pa si Ruben ang panganay, paano maathag gid nga si Juda ang humalambal sang iya mga utod? (Gen. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Cron. 5:2)

  Paano gintilawan ni Jose ang iya mga utod, kag ngaa? (Gen. 43:33, 34)

 • Basaha ang Genesis 44:1-34.

  Subong bahin sang plano nga ilikom sa iya mga utod kon sin-o gid sia, paano nagpakunokuno si Jose? (Gen. 44:5, 15; Lev. 19:26)

  Paano ginpakita sang mga utod ni Jose nga wala na sila nahisa sa iya? (Gen. 44:13, 33, 34)