Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 19: Daku ang Pamilya ni Jacob

Sugilanon 19: Daku ang Pamilya ni Jacob
Si Jacob kag ang iya mga anak

TAN-AWA lang ining daku nga pamilya. Amo ini ang 12 ka anak ni Jacob. Kag may mga anak man sia nga babae. Hibaluon ta ang mga ngalan sang iban.

Si Lea nag-anak kay Ruben, kay Simeon, kay Levi kag Juda. Si Raquel wala sing anak gani ginhatag niya kay Jacob ang iya suloguon nga si Bilha. Si Bilha may duha ka anak, si Dan kag si Naptali. Nian ginhatag ni Lea kay Jacob ang iya suloguon nga si Zilpa. Si Zilpa nag-anak kay Gad kag kay Aser. Nian si Lea may duha pa ka anak, si Isacar kag si Zabulon.

Sa katapusan nag-anak si Raquel. Ginhingalanan niya sia nga Jose. Sang ulihi nangin importante sia. Amo ini ang 11 ka anak nga natao kay Jacob sang nagpuyo sia upod sa amay ni Raquel nga si Laban.

Sang ulihi, gintipon ni Jacob ang iya daku nga pamilya kag tanan niya nga mga karnero kag baka, kag naglakbay sing malawig pabalik sa Canaan.

Didto sa Canaan, si Raquel nag-anak pa sing isa ka lalaki. Binudlayan si Raquel, kag sang ulihi napatay samtang nagapanganak. Apang ang lapsag nga lalaki wala sing halit. Ginhingalanan sia ni Jacob nga Benjamin.

Luyag naton dumdomon ang mga ngalan sang 12 ka anak ni Jacob bangod ang bug-os nga pungsod sang Israel naghalin sa ila. Sa katunayan, ang 12 ka tribu sang Israel ginhingadlan sa 10 ka anak ni Jacob kag duha ka anak ni Jose. Si Isaac, nga amay ni Jacob, mahimu nga nalipay gid sa iya madamu nga apo. Apang tan-awon ta kon ano ang natabu sa iya apo nga si Dina.

Genesis 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.Mga Pamangkot:

 • Sin-o ang anom ka anak nga lalaki ni Jacob sa iya una nga asawa nga si Lea?
 • Sin-o ang duha ka anak nga lalaki nga gin-anak sang suloguon ni Lea nga si Zilpa kay Jacob?
 • Sin-o ang duha ka anak nga lalaki nga gin-anak sang suloguon ni Raquel nga si Bilha kay Jacob?
 • Sin-o ang duha ka anak nga lalaki nga gin-anak ni Raquel, apang ano ang natabu sang matao ang ikaduha nga anak nga lalaki?
 • Sa laragway, pila ang nangin anak nga lalaki ni Jacob, kag ano ang naghalin sa ila?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Genesis 29:32-35; 30:1-26; kag 35:16-19.

  Subong sang ginapakita sa kaso sang 12 ka anak nga lalaki ni Jacob, paano ang Hebreo nga mga bata nga lalaki masami ginahingalanan sang dumaan nga mga tion?

 • Basaha ang Genesis 37:35.

  Bisan pa si Dina lamang ang ginhingadlan sa Biblia, paano naton nahibaloan nga indi lamang isa ang anak nga babae ni Jacob? (Gen. 37:34, 35)

Magtuon sing Dugang Pa

KOMIKS SANG MGA ISTORYA SA BIBLIA

Ang Istorya sang mga Anak nga Lalaki ni Jacob

Ano ang himuon mo kon ginhatag sa imo utod ukon abyan ang isa ka butang nga gusto mo gid?