Kilala mo bala ang babae sa laragway diri? Sia si Rebeca. Kag ang lalaki nga iya masugata amo si Isaac. Sia mangin asawa niya. Paano ini natabu?

Bueno, luyag sang amay ni Isaac nga si Abraham nga maayo ang mapangasawa sang iya anak. Gani gintawag niya ang iya alagad kag nagsiling: ‘Kadto ka sa akon kahimataan sa Haran kag magkuha sing asawa para sa akon anak nga si Isaac.’

Sa gilayon ang alagad ni Abraham nagkuha sing napulo ka kamelyo kag naglakat. Sang nagahinampot sia sa Haran nagdulog sia sa bubon. Tion yadto nga ang mga babae sang siudad manag-ub sing tubig sa bubon. Gani ang alagad ni Abraham nangamuyo kay Jehova: ‘Kabay nga ang babae nga magpainum sa akon kag sa mga kamelyo amo ang imo pilion nga mangin asawa ni Isaac.’

Ang pagkitaay ni Rebeca kag ni Isaac

Wala madugay si Rebeca nagkuha sing tubig. Sang mangayo ang alagad sing mainum, ginhatagan niya sia. Nian ginhatagan niya sing tubig ang tanan uhaw nga mga kamelyo. Mabudlay yadto nga trabaho, kay ang mga kamelyo madamu mag-inum sing tubig.

Nian, ginpamangkot sang alagad ni Abraham ang ngalan sang iya amay. Namangkot man sia kon sarang sia makapaligad sing gab-i sa ila balay. Sia nagsiling: ‘Si Betuel ang akon amay, kag may hulot kami para sa imo.’ Si Betuel hinablos ni Abraham. Gani nagpasalamat ang alagad ni Abraham kay Jehova sa pagtuytoy sa iya sa kahimataan ni Abraham.

Sadtong gab-i ginsugiran sang alagad ni Abraham si Betuel kag ang utod ni Rebeca nga si Laban kon ngaa nagkari sia. Nagsugot sila nga paupdon si Rebeca kag magpakasal kay Isaac. Si Rebeca handa sa pag-upod. Gani sang madason nga adlaw naglakbay sila sing malawig pabalik sa Canaan.

Gab-i sang mag-abot sila. Nakita ni Rebeca si Isaac nga nagalakat sa latagon. Nalipay sia nga makita si Rebeca. Ang iya iloy nga si Sara tatlo ka tuig na nga patay, kag masubo gihapon sia. Apang karon ginhigugma gid ni Isaac si Rebeca, kag malipayon sia liwat.

Genesis 24:1-67.Mga Pamangkot:

 • Sin-o ang lalaki kag babae sa laragway?
 • Ano ang ginhimu ni Abraham agod makakuha sing palangasaw-on para sa iya anak, kag ngaa?
 • Paano ginsabat ang pangamuyo sang alagad ni Abraham?
 • Sang magsugot si Laban nga ipakasal si Rebeca kay Isaac, ano ang reaksion ni Rebeca?
 • Ngaa nangin malipayon liwat si Isaac?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Genesis 24:1-67.

  Anong maayong mga kinaiya ang ginpakita ni Rebeca sang makita niya ang alagad ni Abraham sa bubon? (Gen. 24:17-20; Hulu. 31:17, 31)

  Sa pagpangita sing palangasaw-on para kay Isaac, ano ang maayong halimbawa ni Abraham para sa mga Cristiano karon? (Gen. 24:37, 38; 1 Cor. 7:39; 2 Cor. 6:14)

  Ngaa dapat kita magpain sing tion para sa pagpamalandong, subong sang ginhimu ni Isaac? (Gen. 24:63; Sal. 77:12; Fil. 4:8)