Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 14: Gintilawan sang Dios ang Pagtuo ni Abraham

Sugilanon 14: Gintilawan sang Dios ang Pagtuo ni Abraham

MAKITA mo bala ang ginahimu diri ni Abraham? May sundang sia, kag daw patyon niya ang iya anak. Ngaa himuon niya ina? Una, tan-awon ta kon paano naangkon ni Abraham kag ni Sara ang ila anak.

Si Abraham nga nagahalad kay Isaac

Dumdoma, ginsaaran sila sang Dios sing anak. Apang daw imposible ina, kay si Abraham kag si Sara tigulang na. Apang nagtuo si Abraham sa saad sang Dios. Gani ano ang natabu?

Sang 100 ka tuig si Abraham, kag si Sara 90 ka tuig, gintuman sang Dios ang iya saad. Nangin anak nila si Isaac!

Apang sang magdaku si Isaac, gintilawan ni Jehova ang pagtuo ni Abraham. Sia nagsiling: ‘Paupda ang imo anak nga si Isaac kag kadto sa bukid nga ipakita ko sa imo. Patya didto ang imo anak kag ihalad sia sa akon.’ Apang dumdoma, ang Dios nanaad nga ang mga anak ni Abraham magapuyo sa duta sang Canaan. Paano ina matabu kon patay na si Isaac? Wala makahangop si Abraham, apang sa gihapon gintuman niya ang Dios.

Sang mag-abot sia sa bukid, gingapos ni Abraham si Isaac kag gintungtong sia sa altar nga iya gintukod. Apang sang palatyon na niya si Isaac, ang manugtonda sang Dios nanawag: ‘Abraham, dili paghaliti ang bata. Karon nahibaloan ko nga may pagtuo ka sa akon, kay wala mo gindingot ang imo bugtong nga anak sa akon.’

Daw ano ka daku ang pagtuo ni Abraham sa Dios! Nagtuo sia nga mabanhaw pa gani ni Jehova si Isaac. Apang indi gid luyag sang Dios nga patyon ni Abraham si Isaac. Gano ginpadakop sang Dios ang karnero sa malapit nga kahoykahoy, kag ginsilingan si Abraham nga ihalad ini sa baylo sang iya anak.

Genesis 21:1-7; 22:1-18.Mga Pamangkot:

 • Ano ang ginsaad sang Dios kay Abraham, kag paano gintuman sang Dios ang iya saad?
 • Subong sang ginapakita sa laragway, paano gintilawan sang Dios ang pagtuo ni Abraham?
 • Ano ang ginhimu ni Abraham, bisan pa wala niya mahangpan ang rason sang ginsugo sa iya sang Dios?
 • Ano ang natabu sang buot na patyon ni Abraham ang iya anak?
 • Daw ano kadaku ang pagtuo ni Abraham sa Dios?
 • Ano ang gin-aman sang Dios para kay Abraham nga ihalad niya, kag paano?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Genesis 21:1-7.

  Ngaa ginsirkunsidar ni Abraham ang iya anak sa ikawalo nga adlaw? (Gen. 17:10-12; 21:4)

 • Basaha ang Genesis 22:1-18.

  Paano si Isaac nagpasakop sa iya amay, nga si Abraham, kag paano ini nagalaragway sa isa ka palaabuton pa nga hitabo nga may mas daku pa nga kahulogan? (Gen. 22:7-9; 1 Cor. 5:7; Fil. 2:8, 9)