Walo ka tao lamang ang naluas sa Anaw, apang sang ulihi nagdamu sila sa madamung linibo. Nian, 352 ka tuig sa tapos sang Anaw, natao si Abraham. Ginhatagan sang Dios si Abraham sing anak nga lalaki nga nagahingalan kay Isaac. Nian, sa duha ka anak nga lalaki ni Isaac, ginpili sang Dios si Jacob.

Ang 10 ka anak nga lalaki ni Jacob nagdumot sa ila manghod nga si Jose kag ginbaligya subong ulipon sa Egipto. Sang ulihi, si Jose nangin importante nga manuggahom sa Egipto. Sang magtiggulotom, ang bug-os nga pamilya ni Jacob, nga mga Israelinhon, nagsaylo sa Egipto. 290 ka tuig ini sa tapos matao si Abraham.

Sang mapatay si Jose, ang mga Israelinhon nangin nga ulipon sa Egipto. Sang ulihi, natao si Moises, kag gingamit sia sang Dios sa pagluas sa mga Israelinhon gikan sa Egipto. Ang mga Israelinhon 215 ka tuig sa Egipto. 857 ka tuig sang maragtas ang natuptopan sa Bahin DOS.

Nagsaylo ang pamilya ni Jacob sa Ehipto