KON makakita ka sing tao nga subong kataas sa atop sang inyo balay, ano ang mahunahona mo? Ina nga tao higante! Sang isa ka tion may mga higante gid sa duta. Sa diin sila naghalin?

Mapintas nga mga higante

Bueno, ang malain nga anghel nga si Satanas nagtinguha sa paghaylo sa mga anghel sang Dios nga magmalain. Sang ulihi, ang iban sining mga anghel nagpamati kay Satanas. Nanaug sila sa duta kag nangin mga tao. Nahibaloan mo bala kon ngaa?

Siling sang Biblia ang kabangdanan amo nga nakita nila ang matahom nga mga babae sa duta kag luyag magpangasawa sa ila. Siling sang Biblia sayop ini, kay ginhimu sang Dios ang mga anghel agod magkabuhi sa langit.

Sang manganak ang mga anghel kag ang ila asawa, ining mga bata tuhay. Samtang nagadaku sila, nagtaas sila kag nagtaas tubtob nangin mga higante sila.

Ining mga higante malain. Kag bangod tuman sila ka daku kag makusog, ginahalitan nila ang mga tao. Ginapilit nila ang tanan nga magmalain kaangay nila.

Napatay si Enoc, apang may yara isa ka tao sa duta karon nga maayo. Ining tao amo si Noe. Pirme niya ginhimu ang luyag sang Dios nga himuon niya.

Isa ka adlaw ginsugiran sang Dios si Noe nga laglagon niya ang tanan nga malaut. Apang luason sang Dios si Noe, ang iya pamilya kag ang madamu sang kasapatan. Tan-awon ta kon paano ini ginhimu sang Dios.

Genesis 6:1-8; Judas 6.Mga Pamangkot:

 • Ano ang natabu sang ang iban nga mga anghel sang Dios nagpamati kay Satanas?
 • Ngaa nanaug sa duta ang iban nga mga anghel?
 • Ngaa sayop nga manaug sa duta ang mga anghel kag magpakatao?
 • Ano ang tuhay sa mga bata sang mga anghel?
 • Subong sang makita mo sa laragway, ano ang ginhimu sang mga anak sang mga anghel sang mangin mga higante sila?
 • Sa tapos ni Enoc, sin-o ang maayo nga tao nga nagkabuhi sa duta, kag ngaa naluyagan sia sang Dios?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Genesis 6:1-8.

  Subong sang ginapakita sa Genesis 6:6, ano ang ginabatyag ni Jehova sa aton paggawi? (Sal. 78:40, 41; Hulu. 27:11)

 • Basaha ang Judas 6.

  Paano ang mga anghel nga “wala magtipig sang ila kaugalingon nga kahimtangan” sang adlaw ni Noe isa ka pahanumdom para sa aton karon? (1 Cor. 3:5-9; 2 Ped. 2:4, 9, 10)