Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 6: Maayo kag Malain nga Anak

Sugilanon 6: Maayo kag Malain nga Anak

TAN-AWA si Cain kag si Abel karon. Daku na sila. Si Cain nangin mangungoma. Nagapananum sia sing mga uhay kag prutas kag ulotanon. Si Abel nangin manugbantay sing karnero.

Sanday Cain kag Abel nga nagadulot sa Dios

Isa ka adlaw, si Cain kag si Abel nagdala sing dulot sa Dios. Si Cain nagdala sing pagkaon nga iya gintanum. Kag gindala ni Abel ang iya pinakaali nga karnero. Si Jehova nahamuot kay Abel kag sa iya dulot. Apang wala sia nahamuot kay Cain kag sa iya dulot. Nakahibalo ka bala kon ngaa?

Indi lamang nga mas maayo ang dulot ni Abel sang sa kay Cain. Kundi bangod si Abel maayo nga tao. Ginahigugma niya si Jehova kag ang iya utod. Apang si Cain malain; wala niya ginahigugma ang iya utod.

Ginsilingan sang Dios si Cain nga magbag-o sia. Apang akig gid si Cain bangod mas naluyagan sang Dios si Abel. Gani sang duha lang sila sa latagon, ginlamposan ni Cain ang iya utod nga si Abel nga napatay niya sia. Indi bala makakulogmat yadto?

Ginadumdom gihapon sang Dios si Abel, bisan patay na sia. Wala gid ginakalipati ni Jehova ang mga maayo kaangay ni Abel. Sa isa ka adlaw banhawon ni Jehova si Abel. Nian si Abel indi na mapatay liwat. Indi bala maayo nga makita ang mga tao kaangay ni Abel?

Nagpalagyo si Cain sa tapos niya mapatay si Abel

Apang ang Dios wala nahamuot sa mga tao kaangay ni Cain. Gani sang ginpatay ni Cain ang iya utod, ginsilotan sia sang Dios. Gintabog sia sang Dios gikan sa iya pamilya. Gin-upod ni Cain ang isa sang iya mga utod nga babae, kag nangin asawa niya.

Sang ulihi ang iban nga mga anak nga lalaki kag babae ni Adan kag ni Eva nagminyo kag nanganak. Wala magdugay nagdamu ang tao sa duta. Ton-an ta ang iban sa ila.

Genesis 4:2-26; 1 Juan 3:11, 12; Juan 11:25.Mga Pamangkot:

 • Ano ang obra ni Cain kag ni Abel?
 • Ano nga mga dulot ang gindala ni Cain kag ni Abel kay Jehova?
 • Ngaa nahamuot si Jehova sa dulot ni Abel, kag ngaa wala sia mahamuot sa dulot ni Cain?
 • Ano nga sahi sang tao si Cain, kag paano si Jehova nagtinguha sa pagtadlong sa iya?
 • Ano ang ginhimu ni Cain sang duha lang sila sang iya utod sa latagon?
 • Ipaathag kon ano ang natabu kay Cain sa tapos niya ginpatay ang iya utod.

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Genesis 4:2-26.

  Paano ginlaragway ni Jehova ang makatalagam nga kahimtangan ni Cain? (Gen. 4:7)

  Paano ginpakita ni Cain ang panimuot sang iya tagipusuon? (Gen. 4:9)

  Ano ang pagtamod ni Jehova sa pagpaagay sing dugo? (Gen. 4:10; Isa. 26:21)

 • Basaha ang 1 Juan 3:11, 12.

  Ngaa nagsingkal sa kaakig si Cain, kag paano ini isa ka paandam sa aton karon? (Gen. 4:4, 5; Hulu. 14:30; 28:22)

  Paano ginapakita sang Biblia nga bisan pa ang tanan nga katapo sang aton pamilya mamatok kay Jehova, mahuptan gihapon naton ang aton integridad? (Sal. 27:10; Mat. 10:21, 22)

 • Basaha ang Juan 11:25.

  Ano ang ginapasalig ni Jehova sa tanan nga mapatay tungod sa pagkamatarong? (Juan 5:24)