Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 3: Unang Lalaki kag Babae

Sugilanon 3: Unang Lalaki kag Babae

ANO ang tuhay sa sining laragway? Huo, may mga tao sa sini. Sila ang unang lalaki kag babae. Sin-o ang naghimu sa ila? Ang Dios. Kilala mo bala ang iya ngalan? Amo si Jehova. Kag ang lalaki kag babae gintawag nga Adan kag Eva.

Si Adan kag si Eva sa katamnan sang Eden

Amo sini ang paghimu ni Jehova nga Dios kay Adan. Nagkuha sia sing yab-ok sa duta kag paagi sini naghimu sing himpit nga lawas, lawas sang lalaki. Nian ginhuypan niya ang ilong sang lalaki, kag si Adan nabuhi.

Ginsilingan ni Jehova si Adan nga ngalanan ang tanan lainlain nga sahi sang sapat. Mahimu nga ginpanilagan sila ni Adan sa malawig nga tion, agod nga mapili niya ang labing maayo nga ngalan para sa ila. Nian may nakita si Adan. Nahibal-an mo bala kon ano yadto?

Ang mga sapat may paris tanan. Yara si papa elepante kag mama elepante, kag yara si papa leon kag mama leon. Apang si Adan wala sing paris. Gani ginpatulog ni Jehova si Adan. Nian nagkuha si Jehova sing gusok sa kiliran ni Adan, kag ginhimu ini nga babae para kay Adan. Sia nangin asawa niya.

Malipayon gid karon sanday Adan kag Eva. Karon makapanganak na sila kag magkabuhi sa kalipay.

Luyag ni Jehova nga mabuhi si Adan kag si Eva sa walay katubtoban. Luyag niya nga patahumon nila ang bug-os nga duta subong sang katamnan sang Eden. Luyag mo bala mag-ambit sa paghimu sang duta nga isa ka matahom nga katamnan? Apang ang kalipay nanday Adan kag Eva wala magdugay. Tan-awon ta kon ngaa.

Salmo 83:18; Genesis 1:26-31; 2:7-25.Mga Pamangkot:

 • Paano ang laragway sa Sugilanon 3 tuhay sa laragway sa Sugilanon 2?
 • Sin-o ang naghimu sa unang lalaki, kag ano ang ngalan sang unang lalaki?
 • Ano ang ginsiling sang Dios kay Adan?
 • Ngaa ginpatulog sang Dios si Adan?
 • Daw ano kalawig mahimu mabuhi si Adan kag si Eva, kag ano ang luyag ni Jehova nga himuon nila?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Salmo 83:18.

  Sin-o ang Dios, kag ano ang iya pinasahi nga posisyon sa ibabaw sang duta? (Jer. 16:21; Dan. 4:17)

 • Basaha ang Genesis 1:26-31.

  Ano ang katapusan nga gintuga sang Dios sa ikan-um nga adlaw, kag paano ini nga tinuga tuhay sa mga sapat? (Gen. 1:26)

  Ano ang gin-aman ni Jehova para sa tao kag mga sapat? (Gen. 1:30)

 • Basaha ang Genesis 2:7-25.

  Ano ang nadalahig sa ginsiling kay Adan nga ngalanan ang mga sapat? (Gen. 2:19)

  Paano ang Genesis 2:24 nagabulig sa aton sa paghangop kon paano ginatamod ni Jehova ang pag-asawahay, pagbulagay, kag diborsio? (Mat. 19:4-6, 9)