Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 10: Ang Daku nga Anaw

Sugilanon 10: Ang Daku nga Anaw

SA GUA sang arka, ang mga tao wala gihapon magpati nga maanaw. Mahimu gid nga nagkadlaw pa gid gani sila. Apang nian nag-untat sila sa pagkadlaw.

Grabe gid ang kahadlok sang mga tawo kag mga sapat sang magtaas na gid ang tubig

Sa hinali ang tubig nagtupa. Husto si Noe! Apang ulihi na karon para kay bisan sin-o nga magsulod sa arka. Ang ganhaan ginsirhan sing maayo ni Jehova.

Wala madugay ang manubo nga duta natabonan. Ang tubig nangin subong sang dalagku nga suba. Hinadlokan ang mga tao. Abaw, daw ano gid ang handum nila nga kuntani namati sila kay Noe. Apang ulihi na karon.

Sa 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i ang tubig nagbubo gikan sa langit. Naglab-ot ini tubtob sa mga kilid sang mga bukid, kag wala madugay bisan ang pinakamataas nga mga bukid nalapawan. Gani subong ginsiling gid sang Dios, ang tanan nga tao kag sapat sa gua sang arka napatay. Apang ang tanan sa sulod naluas.

Gintib-ong sang tubig ang arka, kag naglutaw ini sa ibabaw sang tubig. Nian isa ka adlaw, sang maghulaw ang ulan, ang adlaw nagsilak. Daw ano nga talan-awon! Isa lang ka daku nga dagat bisan diin. Ang lamang nga makita amo ang arka nga nagalutaw sa ibabaw.

Ang arka nga nagalutaw sa tubig

Ang mga higante wala na karon. Tanan sila napatay, upod sa ila mga iloy kag sang tanan malain nga tao. Apang ano ang natabu sa ila mga amay?

Ang mga amay sang mga higante indi mga tao kaangay naton. Mga anghel sila nga nanaug sa duta agod magkabuhi subong mga tao. Gani sang mag-abot ang Anaw, nagbalik sila sa langit subong mga anghel. Apang wala na sila gintugotan nga mangin bahin sang pamilya sang mga anghel sang Dios. Gani sila nangin mga anghel ni Satanas. Ang Biblia nagatawag sa ila nga mga demonyo.

Nian ginpamadlos sang Dios, kag ang tubig sang anaw nagnabaw. Lima ka bulan sang ulihi ang arka nagtungtong sa ibabaw sang bukid. Wala madugay ang mga sa sulod sang arka makakita na sang putokputokan sang mga bukid.

Nian ginpalupad ni Noe ang maitom nga pispis nga ginatawag uwak. Naglupad-lupad ini apang nagbalik, bangod indi ini makakita sing maayo nga halaponan.

Nagalupad nga salampati

Masunod, ginpalupad ni Noe ang salampati. Apang ang salampati nagbalik man bangod wala ini sing mahaponan. Ginpalupad ini ni Noe sa ikaduha nga tion, kag nagbalik ini nga may dahon sang olivo sa iya tuktok. Gani nahibaloan ni Noe nga ang tubig nagnabaw na. Ginpalupad ni Noe ang salampati sa ikatlong tion, kag sang ulihi nakakita ini sing mamala nga duog nga puy-an.

Ang Dios nagsiling karon kay Noe: ‘Gua sa arka. Paupda sa imo ang imo bug-os nga pamilya kag ang mga sapat.’ Kapin sila sa isa ka tuig sa sulod sang arka. Gani mahanduraw naton kon daw ano ka malipayon sila nga mangin sa gua liwat kag buhi.

Genesis 7:10-24; 8:1-17; 1 Pedro 3:19, 20.Mga Pamangkot:

 • Ngaa wala sing makasulod sa arka sang magsugod na sa pag-ulan?
 • Pila ka adlaw kag pila ka gab-i nga nagpaulan si Jehova, kag tubtob diin nagdalom ang tubig?
 • Ano ang natabu sa arka sang malapawan sang tubig ang duta?
 • Naluwas bala sa Anaw ang mga higante, kag ano ang natabu sa mga amay sang mga higante?
 • Ano ang natabu sa arka pagligad sang lima ka bulan?
 • Ngaa nagpalupad si Noe sing uwak?
 • Paano nahibaloan ni Noe nga nagnabaw na ang tubig sa ibabaw sang duta?
 • Ano ang ginsiling sang Dios kay Noe sa tapos sia kag ang iya pamilya nagtener sa arka sing kapin sa isa ka tuig?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Genesis 7:10-24.

  Daw ano ka bug-os nga nalaglag ang kabuhi sa duta? (Gen. 7:23)

  Daw ano kadugay naghubas ang tubig sang Anaw? (Gen. 7:24)

 • Basaha ang Genesis 8:1-17.

  Paano ginapakita sang Genesis 8:17 nga wala magbag-o ang orihinal nga katuyuan ni Jehova para sa duta? (Gen. 1:22)

 • Basaha ang 1 Pedro 3:19, 20.

  Sang nagbalik sa langit ang rebelyuso nga mga anghel, ano ang ginhukom sa ila? (Judas 6)

  Paano ang kasaysayan ni Noe kag sang iya pamilya nagapalig-on sang aton pagsalig sa ikasarang ni Jehova sa pagluwas sa iya kataohan? (2 Ped. 2:9)