Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 1: Nagpanuga ang Dios

Sugilanon 1: Nagpanuga ang Dios

ANG tanan nga maayong butang gikan sa Dios. Sa pag-iwag sa aton, ginhimu niya ang adlaw para sa adlaw, kag ang bulan kag bituon para sa gab-i. Kag ginhimu sang Dios ang duta agod puy-an ta.

Apang indi ini ang una nga ginhimu sang Dios. Nahibal-an mo bala ang una? Una ginhimu sang Dios ang mga anghel. Indi naton makita ang mga anghel, subong sang Dios. Ginhimu sang Dios ang mga anghel agod magpuyo kaupod niya sa langit.

Ang unang anghel nga ginhimu sang Dios pinasahi. Nagtrabaho sia upod sa Dios kag nagbulig sa paghimu sing tanan, lakip ang aton duta.

Ano ang hitsura sang duta sadto? Sang primero wala sing makapuyo sa duta. Ang tanan natabonan sing isa ka dagat sang tubig. Gani ginhanda sang Dios ang duta para sa aton. Ano ang iya ginhimu?

Una, ginhimu sang Dios ang kapawa gikan sa adlaw agod magsilak sa duta. Nian may gab-i kag adlaw. Pagkatapos ginpagua niya ang duta sa ibabaw sang tubig sang dagat.

Sang primero wala sing makita sa duta. Kaangay yadto sang laragway nga makita mo diri. Wala sing bulak, kahoy ukon sapat. Wala gani sing isda sa dagat. Madamu pa ang hilimuon sang Dios.

Jeremias 10:12; Colosas 1:15-17; Genesis 1:1-10.

Wala sing kabuhi nga duta


Mga Pamangkot:

 • Diin naghalin ang tanan nga maayong butang, kag makahatag ka bala sing isa ka halimbawa?
 • Ano ang una nga gintuga sang Dios?
 • Ngaa pinasahi ang una nga anghel?
 • Ilaragway kon ano ang hitsura sang duta sang primero. (Tan-awa ang laragway.)
 • Paano ginhanda sang Dios ang duta para sa mga sapat kag mga tao?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Jeremias 10:12.

  Ano nga mga kinaiya sang Dios ang ginapakita paagi sa iya mga tinuga? (Isa. 40:26; Roma 11:33)

 • Basaha ang Colosas 1:15-17.

  Ano ang nangin bahin ni Jesus sa pagpanuga, kag bangod sini, paano naton sia dapat tamdon? (Col. 1:15-17)

 • Basaha ang Genesis 1:1-10.

  Ano ang ginhalinan sang duta? (Gen. 1:1)

  Ano ang natabu sa nahauna nga adlaw sang pagpanuga? (Gen. 1:3-5)

  Ilaragway kon ano ang natabu sa ikaduha nga adlaw sang pagpanuga. (Gen. 1:7, 8)