SANG Oktubre 3, 2015, sa tuigan nga miting sang Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ginpahibalo ni Anthony Morris sang Nagadumala nga Hubon nga ang Teokratikong Eskwelahan Para sa Ministeryo, Miting sa Serbisyo, kag Pagtinuon sang Kongregasyon sa Biblia pagabuslan sang bag-o nga miting nga pagatawgon Ang Aton Cristianong Pagkabuhi kag Pagministeryo. Ginpaathag man niya nga Ang Aton Ministeryo sa Ginharian pagabuslan sang Ang Aton Cristianong Pagkabuhi kag Pagministeryo—Workbook Para sa Miting. De-kolor ini nga may walo ka pahina kag may mga iskedyul sang midweek meeting kag mga  piktyur nga gindesinyo agod mangin mas mapuslanon ang aton pagbasa sa Biblia.

May tatlo ka panguna nga seksion ining bag-o nga miting:

  1. Mga Bahandi sa Pulong sang Dios. Ang una nga bahin sini nga seksion amo ang dies minutos nga pamulongpulong base sa semanal nga pagbasa sa Biblia kag mga piktyur nga makita sa workbook. Ang ikaduha nga bahin amo ang “Pagkutkot sing Espirituwal nga mga Hiyas.” Otso minutos ini nga pamangkot kag sabat base sa semanal nga pagbasa sa Biblia, dayon sundan ini sang kuatro minutos nga pagbasa sa Biblia.

  2. Mangin Epektibo sa Ministeryo. Sa masami sa sini nga seksion, ginapasundayag sang tatlo ka estudyante kon paano magtudlo sa una nga pagduaw, pagduaw liwat, kag pagtuon sa Biblia.

  3. Pagkabuhi Bilang Cristiano. Ginabinagbinag sa sini nga seksion kon paano iaplikar ang mga prinsipio sa Biblia sa matag-adlaw nga pagkabuhi. Ang isa ka importante nga bahin sini amo ang Pagtinuon sang Kongregasyon sa Biblia nga isa ka pamangkot kag sabat nga paghinun-anon.

Ang mga manugbantala sa bilog nga kalibutan nagpabutyag sang ila pagpasalamat sa paghanas nga ila nabaton sa bag-o nga miting. Ang isa ka brother sa Australia nagsulat: “Kanami gid sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting! Praktikal gid ini sa aton pagkabuhi, kag kasimple sang mga presentasyon. Bangod ang mga bahin malip-ot na lang, diretso sa punto, kag makagalanyat, ilabi na ang mga video kag pagpakigbahin sang mga bata, pamatyag ko kadasig lang matapos sang miting.”

Ang isa ka hubon sang mga gulang sa Italy nagsulat: “Natalupangdan namon nga ginbuligan kami sining bag-o nga miting nga maghanda pa gid, amo nga nag-uswag ang  amon kalidad sa pagtudlo. Ining bag-o nga miting isa ka talalupangdon nga pagbag-o sa paagi sang pagtudlo ni Jehova sa iya katawhan. Ang 15 anyos nga manugbantala nagsiling: ‘Sang una, nabudlayan gid ako nga magpokus sa bug-os nga miting. Pero ginbuligan ako sang bag-o nga miting nga makapokus kag maghanda sing maayo sa balay.’”

Ang isa ka pamilya sa Austria nagsulat: “Sang una, nabudlayan gid kami sa amon semanal nga pagbasa sa Biblia upod sa amon dies anyos nga bata nga babayi. Pero ang seksion nga ‘Mga Bahandi sa Pulong sang Dios’ nagpahulag sa amon nga pirme magkomento. Subong, nanamian kami nga maghanda para sa semanal nga pagbasa sa Biblia. Dugang pa, makita namon ang pag-uswag sang amon bata.”

Si Ines nga taga-Germany nagsiling: “Napalig-on ako nga handaan ang tulun-an nga materyal kag pamalandungan gid ini. Amo pa lang ako nanalawsaw sing pareho sini kaid-id. Sa karon, nangin suod pa gid ako kay Jehova. Ginapaluya kag ginapalapyo ako sang kalibutan ni Satanas. Pero ginapapagsik ako sang miting agod makapadayon.”

Nanamian gid ang mga kongregasyon sa Solomon Islands sa bag-o nga miting kag nagapanikasog gid agod makabenepisyo sing bug-os sa sini. Madamo nga kongregasyon ang yara sa naligwin nga mga lugar nga wala sing kuryente kag Internet, kag pigado ang kauturan didto. Paano sila nakatigayon sang video kag mga kagamitan para mapasalida sa miting? Ang mga manugbantala sa isa ka kongregasyon sa isla sang Malaita nagbuligay sa pagbaligya sang kopra. Dayon ang ila natipon nga kuarta gin-amot nila sa kongregasyon agod makatigayon sila sang simple nga kagamitan para sa video nga gina-charge paagi sa init sang adlaw. Kag para makatigayon sang mga video kada bulan, nagabiyahe ang kauturan sa pinakamalapit nga lugar nga may Internet para mag-download, dayon ginapasahan nila ang iban nga kauturan sa kongregasyon.

 “Daw nabudlayan ako makatuon kon ginabasa ko lang,” sulat sang isa ka brother sa United States. “Amo ini ang akon problema sa sobra na 40 ka tuig. Kinahanglan ko pa basahon sing sulitsulit ang isa ka butang antes ko ini mapaathag sa iban. Gani nagapasalamat gid ako sa Nagadumala nga Hubon sa tanan nga visual aid nga aton nabaton. Katahom gid sang mga video nga introduksion sang mga libro sa Biblia, kag ang mga piktyur sa workbook amo gid ang kinahanglan ko! Maathag nga ginapakamaayo gid ni Jehova ang inyo panikasog para sa iya katawhan. Madamo gid nga salamat.”

Malawi