ANG paglapnag sang mensahe sang Ginharian sa Georgia nagakaigo nga ginlaragway sa ilustrasyon ni Jesus parte sa lebadura nga ginsamo sa linamas. (Mat. 13:33) Kaangay sa lebadura, wala dayon natalupangdan ang pag-uswag sa espirituwal, pero pagligad sang tion naglapnag ang mensahe sang Ginharian kag nagpabag-o sa kabuhi sang madamo.

Basaha ang makakulunyag kag makapahulag nga sugilanon sang gugma, pagtuo, pagkamainunungon, pagkamapasibusibuon, kag kaisog nga ginpakita sang katawhan sang Dios sa Georgia sa “maayo nga panahon kag sa mabudlay nga panahon.”—2 Tim. 4:2.