ANG maayo nga pag-uswag sang proyekto sa pagpatindog sang bag-o nga ulong talatapan sa Warwick, New York, pamatuod gid sang pagsakdag kag pagsuporta ni Jehova.

Si Anthony Morris sang Nagadumala nga Hubon nagsiling nga bukas para sa tanan nga kauturan halin sa bilog nga kalibutan nga magbisita sa Warwick pagkatapos sini nga proyekto.

Ang mayor nga alagyan pasulod sa bag-o nga ulong talatapan sa Warwick, New York