“Mapapas Na Sila”

Si Borbonio Aybar nabawtismuhan sang Enero 19, 1955, sang tion nga ginadumilian pa ang hilikuton. Sa tapos sang iya bawtismo, madamo sia sang ginadumalahan nga pagtuon sa Biblia sa Monte Adentro kag sa Santiago. Sang ginkuha ang pagdumili sang 1956, ang pila sang iya mga estudyante sa Biblia nabawtismuhan, lakip ang iya asawa.

Sang tungatunga sang Hulyo 1957, ang mga opisyal sang gobierno nagtipon sa Salcedo agod pakalainon ang mga Saksi. “Si Francisco Prats-Ramírez amo ang panguna nga humalambal,” siling ni Brother Aybar. “Si Prats-Ramírez nagsiling, ‘Pila na lang ka adlaw, mapapas na sila.’” Pagligad sang pila ka adlaw sang Hulyo 19, 1957, gin-aresto sang mga pulis ang tanan nga Saksi ni Jehova sa Blanco Arriba, El Jobo, Los Cacaos, kag Monte Adentro.

“Isa ako sa mga gin-aresto,” siling ni Brother Aybar. “Gindala kami sa headquarter sang militar sa Salcedo. Sang nakaabot na kami, ginbakol ako sang koronel nga si Saladín. Nagabaga ang iya mata sa kaakig samtang ginapahog kami. Dayon, ginpalinya kami, separar ang lalaki sa babayi. Gintindakan kag ginbakol sang mga guardia ang mga lalaki kag ginhanot nila sang kahoy ang mga babayi, samtang nagahambal, ‘Katoliko ako kag nagapatay ako.’”

“Nabasa ko ang Biblia, kag nahibaluan ko nga si Jehova ang Dios”

Ginmultahan si Brother Aybar kag ginsentensiahan sang tatlo ka bulan nga pagkabilanggo. Nagsiling pa sia: “Sang ara kami sa prisuhan, ang heneral nga si Santos Mélido Marte nagbisita sa amon. Nagsiling sia: ‘Nabasa ko ang Biblia, kag nahibaluan ko nga si Jehova ang Dios. Wala kamo sing nahimo nga sala para prisuhon kamo,  pero wala ako sing mahimo bangod ang mga obispo sang Katoliko amo ang nagpapriso sa inyo. Sila lang ang makapalip-ot sang inyo sentensia ukon ang hepe (“ang boss,” si Trujillo).’”

“Ikaw Gali ang Boss?”

Nalakip sa mga gin-aresto amo ang anak nga babayi kag mga hinablos ni Fidelia Jiménez, nga mga gintun-an niya sa Biblia. Bisan pa wala gin-aresto si Fidelia, nagkadto sia sa awtoridad para magpapriso kag palig-unon ang mga napriso na. Sa sina nga tion, ang ginakahadlukan nga kumander sang militar nga si Ludovino Fernández, bangod sa iya pagkabugalon kag kapintas, nagbisita sa prisuhan. Ginpamangkot niya si Fidelia, “Ikaw gali ang boss?”

“Indi,” sabat ni Fidelia. “Kamo tanan ang mga boss.”

“Kon amo,” siling ni Fernández, “ikaw ang pastor.”

“Indi,” sabat ni Fidelia. “Si Jesus ang pastor.”

“Indi bala nga ikaw ang rason kon ngaa napriso sila tanan?” pamangkot ni Fernández. “Ikaw ang nagtudlo sa ila, indi bala?”

“Indi,” sabat ni Fidelia. “Ang Biblia amo ang rason kon ngaa napriso sila. Ginaaplikar lang nila ang ila natun-an sa Biblia.”

Sa amo man nga tion, naglabay ang duha ka brother nga gin-aresto nga sanday Pedro Germán kag Negro Jiménez, nga pakaisa ni Fidelia. Halin sila sa bartolina kag dal-on sila sa selda. Nagmala na ang dugo sa bayo ni Negro, kag nagabanog ang mata ni Pedro. Sang nakita ni Fidelia nga mapintas ang pagtratar sa ila, ginpamangkot niya ang kumander, “Amo bala sini ang pagtratar n’yo sa maayo, bunayag, kag mahinadlukon sa Dios nga mga tawo?” Sang nakita ni Fernández nga indi niya mapahog si Fidelia, nagsugo sia nga ibalik ini sa selda.

 Ginpakita gid sang matutom nga mga alagad ni Jehova ang ila kaisog sa pag-atubang sa mapintas nga paghingabot! Natalupangdan ini bisan sang mga opisyal sang gobierno. Halimbawa, sang Hulyo 31, 1957, si Luis Arzeno Colón, nga inspektor sang presidente, nagsulat sa secretary of state: “Bisan pa ginproklamar sang kasuguan nga ginpagua kasan-o lang sang National Congress nga ilegal ang relihioso nga hilikuton sang sekta nga kilala subong mga Saksi ni Jehova, ang kalabanan sang ila miembro nagpabilin nga malig-on.”