Ang bulag nga brother nabawtismuhan

ISA ka bes sang gin-ayo ni Jesus ang paralitiko nga lalaki, “ang tanan natingala gid, kag ginhimaya nila ang Dios, kag hinadlukan sila. Nagsiling sila: ‘Wala pa gid kami makakita sing subong sini!’” (Luc. 5:25, 26) Ang mga nahimuan ni Jehova nga Dios sa aton panahon paagi sa iya pinalangga nga Anak, sa iya matutom kag mainandamon nga ulipon, kag sa iya matutom nga mga sumilimba sa bug-os nga duta nagahatag sa aton sing mabakod nga rason nga magsiling man: “Wala pa gid kami makakita sing subong sini.”