• PUNGSOD 29

  • POPULASYON 39,508,267

  • MANUGBANTALA 96,088

  • PAGTUON SA BIBLIA 63,333

“Naintiendihan Ko Na”

Si Freda, nga isa ka apa, nalipay gid sang nahibaluan niya nga sia kag ang sister nga nagatuon sa iya sa Biblia magapakig-upod na sa una nga kongregasyon nga sign-language sa Papua New Guinea. Ini nga kongregasyon naporma sang Marso 1, 2013. Natalupangdan ni Freda nga nag-uswag ang iya paghangop sa mga miting sang wala na sia nagatamod sa mga  publikasyon kag nagapokus na sa mga senyas kag mga visual aid sa entablado. Indi sia makapati nga nadula ang iya pagkamahuluy-on kag nagakomento na sia sing pila ka beses sa mga miting. Sang Abril 2013, nangin kalipikado sia bilang di-bawtismado nga manugbantala kag maayo sia magpalig-on sa iban nga apa nga mag-upod sa iya sa mga miting. Sang ginpamangkot sia kon ngaa pirme nagatulo ang iya mga luha sa tion sang miting, nagsabat sia, “Kay naintiendihan ko na.”

Lain ang Iya Nasakyan

Samtang nagamaneho pakadto sa grupo sa pag-alagad sa latagon sa Australia, nagdulog si Barbara para tan-awon kon dala niya ang listahan sang iya duawon. Hinali lang nga may nagbukas sang puertahan, kag nagsulod ang isa ka babayi.

“Excuse me,” siling ni Barbara, “ano tani?”

“Ay sorry gid,” sabat sang babayi. “Abi ko ikaw ang masugat sa akon.” Sang nakita niya ang Lalantawan kag Magmata! ang babayi nagsiling, “Ginatagaan ako sini sang una sang duha ka babayi nga nagtuon sa akon sa Biblia.” Ginhatag sa iya ni Barbara ang mga magasin kag sang ulihi nasugdan ang pagtuon sa Biblia.

“Mga Sulat Halin sa Dios”

New Zealand: Madamo ang napaambitan ni Violet sing kamatuoran paagi sa iya mga sulat

Si Violet isa ka 82 anyos nga sister nga taga-Christchurch, New Zealand. Bisan maluya na, regular sia nga nagapadala sing mga sulat kag literatura sa Biblia sa mga nursing home kag ospital sa ila lugar. Ang mga nars nga nagadul-ong sa mga sulat nagsiling nga ginapaabot  gid sang mga tigulang ang ginatawag nila nga mga sulat halin sa Dios. Pagkatapos mabasa sang iban ang ila mga sulat kag literatura, nagabayluhanay sila ukon ginabasahan nila ang mga harapon. Nagsiling man ang mga nars nga ang mga tigulang nga nagabasa mas kalmado, positibo, kag mahidaiton sangsa wala nagabasa. Parte sa iya mga panikasog nga makapanaksi, si Violet nagsiling: “Nabatyagan ko nga ginagamit ako gihapon ni Jehova sa pagbulig sa iban. Ang pagpaambit  sing kamatuoran sa sini nga paagi nagapahalipay gid sa akon.”

Nabasa Niya ang Parte sa mga Rosas

“Nabasa ko na ina.” Amo sini ang sabat nga nagpakibot sa aton sister nga si Bernie sang gintanyag niya ang pinakabag-o nga Lalantawan, isa ka Sabado sang aga sa isla sang Saipan. Natingala sia kon paano ini nabasa ni Bernadette, isa ka estudyante sa kolehiyo. Nagkuha si Bernie sang lain nga magasin sa iya bag. “Nabasa ko naman ina,” siling ni Bernadette. Natingala si Bernie, gani namangkot sia: “Sa diin mo ini nabasa? Saksi ka man ni Jehova nga nagabakasyon diri?” Ginpaathag ni Bernadette nga indi sia Saksi, pero nabasa niya ini sa Internet. Isa ka adlaw samtang nagapangita sia sing impormasyon sa Internet parte sa mga bulak, gin-type niya ang “rosas” kag napukaw ang iya interes sa iya nabasahan: “Matahom nga mga Rosas Gikan sa Aprika,” isa ka artikulo sa Magmata! nga mabasa sa Web site sang mga Saksi ni Jehova. Ginsugiran niya si Bernie nga nanamian gid sia sa artikulo parte sa mga rosas amo nga nangusisa pa gid sia sa Web site. Sang primero ang ginatan-aw lang niya parte sa mga tanom kag sapat, pero sang ulihi nakatukib sia sang matahom nga mga butang parte sa Biblia. Nakita ni Bernie nga interesado sia, gani gintanyagan niya ini sing libre nga pagtuon sa Biblia kag nagbalik dala ang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? Sa ikatlo nga pagbalik ni Bernie, ginbinagbinag nila ang kapitulo uno sang libro. Pagligad sang mga isa ka tuig, sang Nobiembre 2012, nabawtismuhan si Bernadette. Madasig ang iya pag-uswag amo nga ang iya mga abyan nagasiling nga “nagdalagan” sia sa kamatuoran. Daku gid ang nabulig sang Web site sa iya madasig nga pag-uswag.