Ika-10 nga siglo B.C.E. sadto, kag magasugod na ang eksena para sa pinakamakahalawathawat nga pagsumpunganay sang maayo kag malain nga sadto pa lang masaksihan sang mga tawo. Si Elias ginapalibutan sang mga tawo nga wala sing pagtuo, sang ila apostata nga hari, kag sang uhaw sa dugo nga mga saserdote. Pero wala nagaisahanon si Elias. Tan-awa kon paano ginpakita ni Jehova nga sia lamang ang matuod nga Dios kag kon paano niya ini padayon nga ginapakita subong.

Ginbase sa 1 Hari 16:29-33; 1 Hari 17:1-7; 1 Hari 18:17-46; kag 1 Hari 19:1-8.