Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Santiago 2:1-26

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Paboritismo, isa ka sala (1-13)

    • Gugma, harianon nga kasuguan (8)

  • Pagtuo nga wala buhat patay (14-26)

    • Mga demonyo nagapati kag nagakurog (19)

    • Si Abraham abyan ni Jehova (23)

2  Mga kauturan ko, indi bala nga wala ninyo ginahuptan ang pagtuo sang aton mahimayaon nga Ginuong Jesucristo kon nagapakita kamo sang paboritismo?+  Halimbawa sa inyo pagtinipon, may magsulod nga isa ka tawo nga may mga singsing nga bulawan sa iya mga tudlo kag nagasuksok sang matahom nga bayo, kag may magsulod man nga isa ka imol nga may mahigko nga bayo,  ginapaboran bala ninyo ang nagasuksok sang matahom nga bayo kag nagasiling, “Magpungko ka diri sa maayo nga lugar,” kag nagasiling bala kamo sa imol, “Magpabilin ka nga nagatindog” ukon, “Magpungko ka dira malapit sa palatungan sang akon mga tiil”?+  Kon amo sina, indi bala nga may ginapasulabi kamo sa tunga ninyo,+ kag indi bala nga nangin mga hukom kamo nga nagahimo sang malaut nga mga desisyon?+  Mga hinigugma ko nga kauturan, pamati kamo. Wala bala ginpili sang Dios ang mga imol sa pagtamod sang kalibutan nga mangin manggaranon sa pagtuo+ kag mga manunubli sang Ginharian, nga ginsaad niya sa mga nagahigugma sa iya?+  Apang ginapakahuy-an ninyo ang imol. Indi bala nga ang mga manggaranon ang nagapigos sa inyo+ kag nagadala sa inyo sa mga korte?  Indi bala nga ginapasipalahan nila ang maayo nga ngalan nga sa sini gintawag kamo?  Karon, kon ginatuman ninyo ang harianon nga kasuguan suno sa kasulatan, “Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon,”+ maayo gid ang inyo ginahimo.  Apang kon padayon kamo nga nagapakita sang paboritismo,+ nagapakasala kamo, kag ginpamatbatan* sang kasuguan nga mga malinapason.+ 10  Ang bisan sin-o nga nagatuman sang bug-os nga Kasuguan apang nakasayop sa isa ka bahin sini, nakalapas sa bug-os nga Kasuguan.+ 11  Kay ang isa nga nagsiling, “Indi ka magpanghilahi,”+ nagsiling man, “Indi ka magpatay.”+ Karon, kon wala ka nagapanghilahi apang nagapatay ka, ginalapas mo ang kasuguan. 12  Padayon nga maghambal kag maggawi subong sang ginahimo sang mga pagahukman suno sa kasuguan sang hilway nga katawhan.*+ 13  Kay ang isa nga wala nagapakita sang kaluoy pagahukman nga wala sing kaluoy.+ Ang kaluoy labaw sa paghukom. 14  Mga kauturan ko, ano ang pulos kon may isa nga nagasiling nga may pagtuo sia apang wala sia sing mga buhat?+ Indi bala nga ina nga pagtuo indi makaluwas sa iya?+ 15  Kon ang utod nga lalaki ukon utod nga babayi wala sing bastante nga bayo* kag pagkaon para sa amo nga adlaw, 16  kag may isa sa inyo nga magsiling, “Lakat kamo sa paghidait; magpainit-init kag magpakabusog,” apang wala ninyo sila ginahatagan sang ila mga kinahanglanon, ano ang pulos sini?+ 17  Gani, amo man ang pagtuo, kon wala ini sing mga buhat, patay ini.+ 18  Apang, magasiling ang isa: “Ikaw may pagtuo, kag ako may mga buhat. Ipakita sa akon ang imo pagtuo nga wala sing mga buhat, kag ipakita ko sa imo ang akon pagtuo paagi sa akon mga buhat.” 19  Indi bala nagapati ka nga may isa ka Dios? Maayo gid ina. Apang bisan ang mga demonyo nagapati man kag nagakurog pa gani.+ 20  O tawo nga buangbuang, luyag mo bala mahibaluan nga ang pagtuo nga wala sing mga buhat wala sing pulos? 21  Indi bala si Abraham nga aton amay ginpahayag nga matarong paagi sa mga buhat sa tapos niya ginhalad si Isaac nga iya anak sa halaran?+ 22  Nakita mo nga ang iya pagtuo aktibo upod sa iya mga buhat kag ang iya pagtuo nahimpit paagi sa iya mga buhat,+ 23  kag natuman ang kasulatan nga nagasiling: “Nagtuo si Abraham kay Jehova,* kag bangod sini ginkabig sia nga matarong,”+ kag gintawag sia nga “abyan ni Jehova.”*+ 24  Nakita ninyo nga ang isa ka tawo ipahayag nga matarong paagi sa mga buhat kag indi paagi sa pagtuo lamang. 25  Sa amo man nga paagi, indi bala nga si Rahab nga makihilawason ginpahayag man nga matarong paagi sa mga buhat sa tapos niya gin-abiabi ang mga mensahero kag ginpalakat sa lain nga alagyan?+ 26  Sa pagkamatuod, subong nga ang lawas nga wala sing espiritu* patay,+ ang pagtuo nga wala sing mga buhat patay man.+

Footnote

Ukon “ginsabdong.”
Sa literal, “kasuguan sang kahilwayan.”
Sa literal, “hubo.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “ginhawa.”