Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Salmo 89:1-52

BALAYAN SANG KAUNDAN

 • Pag-amba tuhoy sa gugma ni Jehova

  • Katipan kay David (3)

  • Kaliwat ni David magapabilin (4)

  • Gintawag “Amay” sang hinaplas (26)

  • Katipan kay David malig-on (34-37)

  • Lulubngan indi mapalagyuhan (48)

Maskil.* Salmo ni Etan+ nga Ezranhon. 89  Ambahon ko sa wala sing katubtuban ang tuhoy sa mainunungon nga gugma ni Jehova. Ipahayag ko sa tanan nga kaliwatan ang imo katutom.   Kay nagsiling ako: “Ang mainunungon nga gugma pabakuron* sa wala sing katubtuban,+Kag ginpalig-on mo ang imo katutom sa kalangitan.”   Nagsiling ka: “Nagpakigkatipan ako sa akon pinili;+Nagsaad ako kay David nga akon alagad:+   ‘Palig-unon ko ang imo kaliwat*+ sa wala sing katubtuban,Kag pabakuron ko ang imo trono sa tanan nga kaliwatan.’”+ (Selah)   Ang kalangitan magadayaw sang imo makatilingala nga binuhatan, O Jehova,Huo, ang kongregasyon sang mga balaan magadayaw sang imo katutom.   Kay sin-o bala sa kalangitan ang mapaanggid kay Jehova?+ Sin-o bala sa mga anak sang Dios+ ang kaangay ni Jehova?   Ang Dios dapat kahadlukan sa tunga* sang mga balaan;+Dungganon sia kag makahalawhaw sa tanan nga yara sa iya palibot.+   O Jehova nga Dios sang mga kasuldadusan,Sin-o bala ang gamhanan kaangay mo, O Jah?+ Matutom ka sa tanan nga butang.+   Ginagamhan mo ang mabalod nga dagat;+Kon magdalagku ang mga balod ginapalinaw mo ini.+ 10  Ginlutos mo ang Rahab*+ subong sang isa nga ginpatay.+ Paagi sa imo makusog nga butkon ginpaalaplaag mo ang imo mga kaaway.+ 11  Imo ang langit kag ang duta;+Ginhimo mo ang duta kag ang tanan nga yara sa sini.+ 12  Gintuga mo ang aminhan kag ang bagatnan;Ang Tabor+ kag Hermon+ malipayon nga nagadayaw sa imo ngalan. 13  Ang imo butkon gamhanan;+Ang imo kamot makusog;+Ang imo tuo nga kamot ginabayaw.+ 14  Pagkamatarong kag hustisya ang pundasyon sang imo trono;+Ang mainunungon nga gugma kag ang katutom nagatindog sa imo atubangan.+ 15  Malipayon ang mga tawo nga nagahugyaw.+ O Jehova, nagalakat sila nga nahamut-an mo. 16  Bangod sa imo ngalan nagakalipay sila sa bug-os nga adlaw,Kag bangod sa imo pagkamatarong ginbayaw sila. 17  Kay ikaw ang ginapabugal nila nga nagahatag sa ila sing kusog,+Kag bangod sang imo kahamuot ginapabaskog ang amon kusog.*+ 18  Kay ang amon taming halin kay Jehova,Ang amon hari halin sa Balaan sang Israel.+ 19  Sadto nga tion naghambal ka sa mga mainunungon sa imo paagi sa palanan-awon kag nagsiling: “Ginhatagan ko sing kusog ang isa nga gamhanan;+Ginbayaw ko ang isa nga pinili halin sa katawhan.+ 20  Nakita ko si David nga akon alagad;+Ginhaplasan ko sia sang akon balaan nga lana.+ 21  Sakdagon sia sang akon kamot,+Kag pabakuron sia sang akon butkon. 22  Wala sing kaaway nga magapaantos sa iya,Kag wala sing malauton nga magapigos sa iya.+ 23  Laglagon ko ang iya mga kasumpong+Kag pamatyon ang mga nagadumot sa iya.+ 24  Ipakita ko sa iya ang akon katutom kag mainunungon nga gugma,+Kag bangod sa akon ngalan magabaskog ang iya kusog.* 25  Ibutang ko ang iya kamot* sa ibabaw sang dagatKag ang iya tuo nga kamot sa ibabaw sang mga suba.+ 26  Magasiling sia sa akon: ‘Ikaw ang akon Amay,Ang akon Dios kag ang Igang nga akon manluluwas.’+ 27  Himuon ko sia nga akon panganay,+Ang labing mataas sa mga hari sa duta.+ 28  Ipakita ko sa iya ang akon mainunungon nga gugma sa wala sing katubtuban,+Kag tumanon ko ang akon katipan sa iya.+ 29  Palig-unon ko ang iya kaliwat* sa wala sing katubtubanKag himuon ang iya trono nga magadugay subong sang langit.+ 30  Kon indi pagtumanon sang iya mga anak ang akon kasuguanKag indi nila pagsundon ang akon mga pagsulundan,* 31  Kon lapason nila ang akon mga pagsulundanKag lalison nila ang akon mga sugo, 32  Silutan ko sila sang bilugon bangod sang ila paglapas*+Kag bunalon ko sila bangod sang ila pagpakasala. 33  Apang indi ko gid pagbayaan ang akon mainunungon nga gugma sa iya,+Ukon mangin indi matuod sa akon saad.* 34  Indi ko paglapason ang akon katipan+Ukon bag-uhon ang akon ginhambal.+ 35  Nakapanumpa na ako sa akon pagkabalaan;Indi ako magbutig kay David.+ 36  Ang iya kaliwat* magapadayon sa wala sing katubtuban;+Ang iya trono magapadayon subong sang adlaw sa atubangan ko.+ 37  Kaangay sang bulan, palig-unon ini sa wala sing katubtubanSubong isa ka matutom nga saksi sa kalangitan.” (Selah) 38  Apang ginsikway kag ginkangil-aran mo sia;+Naakig ka sa imo hinaplas. 39  Ginsikway mo ang imo katipan sa imo alagad;Ginpasipalahan mo ang iya korona* paagi sa paghaboy sini sa duta. 40  Ginrumpag mo ang tanan niya nga pader;*Ginguba mo ang iya mga pamakod. 41  Ginpanguha sang tanan nga nagaagi ang iya mga pagkabutang;Ginyaguta sia sang iya mga kaingod.+ 42  Ginpadaug mo ang iya mga kasumpong;*+Ginpasadya mo ang tanan niya nga kaaway. 43  Ginpaisol mo man ang iya espada,Kag ginpalutos mo sia sa inaway. 44  Gindula mo ang iya himayaKag ginpilak mo sa duta ang iya trono. 45  Ginpalip-ot mo ang mga adlaw sang iya pagkapamatan-on;Ginpakahuy-an mo sia. (Selah) 46  O Jehova, tubtob bala san-o nga lipdan mo ang imo kaugalingon? Tubtob bala sa wala sing katubtuban?+ Padayon bala nga magadabdab nga daw kalayo ang imo kaakig? 47  Dumduma kon daw ano kalip-ot ang akon kabuhi!+ Gintuga mo bala ang tanan nga tawo sa wala sing pulos? 48  Sin-o nga tawo ang indi mapatay?+ Malikawan bala niya* ang Lulubngan?* (Selah) 49  O Jehova, diin ang imo mga buhat sang mainunungon nga gugma nga ginhimo mo sang una,Nga ginsumpa mo kay David sa imo katutom?+ 50  O Jehova, dumduma ang mga pagyaguta sa imo mga alagad;Ang pagbatas* ko sa mga pagyaguta sang tanan nga tawo; 51  Ang pagpakahuya sang imo mga kaaway, O Jehova;Ang pagpakahuya nila sa tanan nga ginhimo sang imo hinaplas. 52  Kabay nga dayawon si Jehova sa wala sing katubtuban. Amen kag Amen.+

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Ukon “magabatas.”
Sa literal, “binhi.”
Ukon “pagtililipon.”
Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “sungay.”
Sa literal, “sungay.”
Ukon “awtoridad.”
Sa literal, “binhi.”
Ukon “paghukom.”
Ukon “pagrebelde.”
Sa literal, “Ukon mangin indi matuod sa akon katutom.”
Sa literal, “binhi.”
Ukon “diadema.”
Ukon “nga palasilungan nga bato.”
Sa literal, “Ginbayaw mo ang tuo nga kamot sang iya mga kasumpong.”
Ukon “sang iya kalag.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “pagsabak.”