Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Salmo 78:1-72

BALAYAN SANG KAUNDAN

 • Pag-ulikid sang Dios kag kulang nga pagtuo sang Israel

  • Isugid sa sunod nga kaliwatan (2-8)

  • “Wala sila magtuo sa Dios” (22)

  • “Pagkaon halin sa langit” (24)

  • ‘Balaan sang Israel ginpasubo’ (41)

  • Halin sa Egipto pakadto sa Ginsaad nga Duta (43-55)

  • ‘Ginahangkat nila ang Dios’ (56)

Maskil.* Salmo ni Asaf.+ 78  Dungga, O katawhan ko, ang akon kasuguan;*Pamatii ang akon ginahambal.   Tudluan ko kamo paagi sa mga hulubaton. Magahambal ako sing madugay na nga mga paktakon.+   Ang mga butang nga aton nabatian kag nahibaluan,Nga ginsugid sa aton sang aton mga ginikanan,+   Indi naton pagtaguon sa ila mga anak;Isugid naton sa masunod nga kaliwatan+Ang dalayawon nga hinimuan ni Jehova kag ang iya kusog,+Ang iya makatilingala nga mga binuhatan.+   Naghatag sia sing pahanumdom kay JacobKag sing kasuguan sa Israel;Ginsugo niya ang aton mga katigulanganNga ipahibalo ini sa ila mga anak,+   Agod ang masunod nga kaliwatan,Ang mga anak nga mabun-ag, makahibalo sini.+ Kag sila naman ang magasugid sini sa ila mga anak.+   Dayon magasalig sila sa Dios. Indi nila malipatan ang mga buhat sang Dios+Sa baylo tumanon nila ang iya mga sugo.+   Dayon indi sila mangin kaangay sang ila mga katigulangan,Isa ka kaliwatan nga batinggilan kag rebelyuso,+Isa ka kaliwatan nga balingag sing* tagipusuon+Kag indi matutom sa Dios.   Ang mga Efraimnon may mga pana,Apang nag-isol sila sa tion sang inaway. 10  Wala nila gintuman ang ila katipan sa Dios+Kag wala nila ginsunod ang iya kasuguan.+ 11  Ginkalimtan man nila ang mga ginhimo niya,+Ang iya makatilingala nga mga binuhatan nga ginpakita niya sa ila.+ 12  Nakita sang ila mga katigulangan ang iya makatilingala nga hinimuan,+Sa duta sang Egipto, sa rehiyon sang Zoan.+ 13  Ginpahawa niya ang dagat agod makatabok sila,Kag ginhimo niya ang tubig nga daw mga pader.+ 14  Gintuytuyan niya sila paagi sa panganod kon adlawKag paagi sa kasanag sang kalayo kon gab-i.+ 15  Ginpihak niya ang mga igang sa kamingawan,Ginpainom sila tubtob maayawan nga daw kaangay nga nagainom sila sa madalom nga katubigan.+ 16  Nagpatubod sia sing tubig halin sa daku nga batoKag ginpailig niya ang tubig nga daw sa suba.+ 17  Apang nagpadayon sila sa pagpakasala batok sa iyaSang magrebelde sila sa Labing Mataas sa desyerto;+ 18  Kag ginhangkat* nila ang Dios sa ila tagipusuon+Sang magpangayo sila sang ila naluyagan nga pagkaon.* 19  Gani naghambal sila batok sa Dios: “Mahatagan bala kita sang Dios sing pagkaon* sa kamingawan?”+ 20  Ginhampak niya ang igangAmo nga nagsagawak kag nagbaha ang tubig.+ Apang namangkot pa sila: “Makahatag man bala sia sing tinapay sa aton,Ukon makaaman bala sia sing karne para sa iya katawhan?”+ 21  Sang mabatian ini ni Jehova, nagsingkal sia;+Nagdabdab ang kalayo+ batok kay Jacob,Kag nagsilabo ang iya kaakig batok sa Israel+ 22  Bangod wala sila magtuo sa Dios;+Wala sila magsalig sa iya ikasarang sa pagluwas sa ila. 23  Gani ginsugo niya ang mga gal-um,Kag ginbuksan niya ang mga puertahan sang langit. 24  Padayon sia nga nagapaulan sing manna nga makaon nila;Ginhatagan niya sila sing pagkaon halin sa langit.+ 25  Ginkaon sang mga tawo ang tinapay sang mga gamhanan;*+Nag-aman sia sing bugana agod mabusog sila.+ 26  Ginpukaw niya ang amihan sa kalangitanKag paagi sa iya gahom ginpahuyop niya ang habagat.+ 27  Nagpaulan sia sing karne nga subong kadamo sang yab-ok,Mga pispis nga subong kadamo sang balas sa higad sang dagat. 28  Ginpatupa niya ini sa tunga sang iya kampo,Sa palibot sang iya mga tolda. 29  Nagkaon sila kag nagpaayaw-ayaw gid;Ginhatag niya sa ila ang ila luyag.+ 30  Apang sa wala pa sila maayawi gid,Samtang ang pagkaon yara pa sa ila baba, 31  Nagsilabo ang kaakig sang Dios batok sa ila.+ Ginpamatay niya ang ila pinakamakusog nga mga lalaki;+Ginlaglag niya ang mga pamatan-on nga lalaki sang Israel. 32  Wala sapayan sini, nagpakasala pa gid sila+Kag wala sila magtuo sa iya makatilingala nga mga binuhatan.+ 33  Gani gintapos niya ang ila mga adlaw nga daw isa lang ka huyop sang hangin,+Kag ang ila mga tuig paagi sa hinali nga kakugmat. 34  Apang sa kada tion nga pamatyon niya sila, ginapangita nila sia;+Nagabalik sila kag ginapangita nila ang Dios. 35  Ginadumdom nila nga ang Dios amo ang ila Igang+Kag ang Dios nga Labing Mataas amo ang ila Manunubos.*+ 36  Apang gintinguhaan nila nga dayaan sia paagi sa ila babaKag butigan sia paagi sa ila dila. 37  Ang ila tagipusuon indi malig-on sa iya;+Kag indi sila matutom sa iya katipan.+ 38  Apang maluluy-on sia;+Ginapatawad* niya ang ila sala kag wala niya sila ginalaglag.+ Ginapunggan niya pirme ang iya kaakig+Sa baylo nga paibwalon ang iya kasingkal. 39  Kay ginadumdom niya nga sila unod,+Hangin nga nagalabay kag wala na nagabalik.* 40  Pirme sila nagarebelde sa iya sa kamingawan+Kag ginasakit nila ang iya balatyagon sa desyerto!+ 41  Sulitsulit nga gintilawan nila ang Dios,+Kag ginpasubo* nila ang Balaan sang Israel. 42  Nalimtan na nila ang iya gahom,*Ang adlaw nga ginluwas* niya sila sa kaaway,+ 43  Sang ginpakita niya ang iya mga tanda sa Egipto+Kag ang iya mga milagro sa rehiyon sang Zoan, 44  Kag sang ginhimo niya nga dugo ang dalagku nga mga kanal halin sa Nilo+Agod indi sila makainom sa ila mga suba. 45  Nagpadala sia sing nagapangutot nga mga langaw sa pagpaantos sa ila+Kag sing mga paka sa paglaglag sa ila.+ 46  Ginpakaon niya sa maasab nga mga apan ang ila mga patubas,Ang ila pinangabudlayan sa panong sang mga apan.+ 47  Ginpatay niya ang ila mga puno sang ubas paagi sa ulan nga yelo+Kag ang ila mga kahoy nga sikomoro paagi sa ulan nga yelo. 48  Ginpatay niya ang ila mga kasapatan paagi sa ulan nga yelo+Kag ang ila mga panong paagi sa mga kilat.* 49  Ginpadala niya ang iya nagadabdab nga kaakig sa ila,Ang kaalipungot kag pagpakamalaut kag kalisdanan,Ang mga anghel nga nagadala sing kalamidad. 50  Wala niya ginpunggan ang iya kaakig. Wala niya sila* ginluwas sa kamatayon;Kag gintugyan niya sila* sa mga balatian. 51  Sang ulihi ginpatay niya ang tanan nga panganay sa Egipto,+Ang ila mga panganay sa mga tolda ni Ham. 52  Pagkatapos sini ginpagua niya ang iya katawhan kaangay sang mga karnero+Kag gintuytuyan niya sila kaangay sang isa ka panong sa kamingawan. 53  Gintuytuyan niya sila kag gin-amligan,Kag wala sila mahadlok;+Nalumos sa dagat ang ila mga kaaway.+ 54  Gindala niya sila sa iya balaan nga duog,+Ining mga bukid nga ginkuha sang iya tuo nga kamot.+ 55  Ginpanabog niya ang mga pungsod sa ila atubangan;+Gintakus niya kag ginbahinbahin sa ila ang ila palanublion;+Ginpaistar niya ang mga tribo sang Israel sa ila puluy-an.+ 56  Apang padayon nila nga ginhangkat* ang Labing Mataas nga Dios kag nagrebelde sila sa iya;+Wala nila ginpamatian ang iya mga pahanumdom.+ 57  Gintalikdan kag ginluiban man nila sia kaangay sang ginhimo sang ila mga katigulangan.+ Indi sila masaligan kaangay sang kibag nga pana.+ 58  Padayon nila sia nga ginasaklaw paagi sa ila sagrado nga mataas nga mga duog,+Kag ginpaakig* nila sia paagi sa ila mga diosdios.+ 59  Nabatian ini sang Dios kag naakig sia,+Gani ginsikway niya ang Israel. 60  Sang ulihi ginsikway niya ang tabernakulo sa Shilo,+Ang tolda nga iya ginpuy-an sa tunga sang mga tawo.+ 61  Gintugutan niya nga mabihag ang simbulo sang iya kusog;Ang iya pagkahalangdon sa kamot sang kaaway.+ 62  Gintugyan niya sa espada ang iya katawhan+Kag naakig sia sa iya palanublion. 63  Ginlamon sang kalayo ang iya mga pamatan-on nga lalaki,Kag wala na sing ambahanon sa kasal para sa iya mga birhen.* 64  Ginpamatay ang iya mga saserdote paagi sa espada,+Kag wala sila ginhibian sang ila mga balo.+ 65  Dayon nagmata si Jehova nga daw subong bala nga natulugan sia,+Kaangay sang isa ka hangaway+ nga nagmata sa tapos makainom sing madamo nga alak. 66  Ginlagas niya ang iya mga kaaway;+Ginbutang niya sila sa wala sing katapusan nga kahuy-anan. 67  Ginsikway niya ang tolda ni Jose;Wala niya ginpili ang tribo ni Efraim. 68  Apang ginpili niya ang tribo ni Juda,+Ang Bukid Sion, nga iya ginahigugma.+ 69  Ginhimo niya ang iya santuaryo nga magpabilin sing dayon subong sang langit,*+Kaangay sang duta nga ginhimo niya nga magpabilin sa wala sing katubtuban.+ 70  Ginpili niya si David+ nga iya alagadKag ginkuha sia sa mga toril sang panong,+ 71  Halin sa pagbantay sa mga karnero nga nagapatiti sa ila mga tinday;Ginhimo niya sia nga manugbantay ni Jacob nga iya katawhan,+Kag ni Israel nga iya palanublion.+ 72  Ginbantayan niya sila sing bug-os tagipusuon,+Kag gintuytuyan sila nga may pagkasampaton.+

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Ukon “instruksion.”
Sa literal, “nga indi handa ang.”
Sa literal, “gintilawan.”
Ukon “pagkaon para sa ila kalag.”
Sa literal, “Makahanda bala ang Dios sing lamesa.”
Sa literal, “mga anghel.”
Ukon “Manugtimalos.”
Sa literal, “Ginatabunan.”
Ukon mahimo, “Nga ang espiritu nagalakat kag wala na nagabalik.”
Ukon “ginsaklaw.”
Sa literal, “kamot.”
Sa literal, “gintubos.”
Ukon mahimo, “sa mataas nga hilanat.”
Ukon “ang ila kalag.”
Sa literal, “ang ila kabuhi.”
Ukon “gintilawan.”
Ukon “ginpaimon.”
Sa literal, “Kag ang iya mga birhen wala gindayaw.”
Sa literal, “Gintukod niya ang iya santuaryo kaangay sang kahitaasan.”