Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Salmo 18:1-50

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Pagdayaw tungod sa kaluwasan

    • ‘Si Jehova ang akon igang’ (2)

    • Mainunungon sa mainunungon (25)

    • Himpit ang dalanon sang Dios (30)

    • ‘Pagkamapainubuson mo nagapabantog’ (35)

Para sa pangulo sang musika. Salmo ni David, nga alagad ni Jehova, nga nagpatuhoy kay Jehova sini nga ambahanon sang adlaw nga ginluwas sia ni Jehova sa tanan niya nga kaaway kag kay Saul. Nagsiling sia:+ 18  Ginahigugma ko ikaw, O Jehova, nga akon kusog.+   Si Jehova amo ang akon daku nga bato kag ang akon kuta kag ang akon Manluluwas.+ Ang akon Dios amo ang akon igang,+ nga akon dalangpan,Sia ang akon taming kag ang akon sungay* sang kaluwasan,* ang akon malig-on nga dalangpan.*+   Nagapanawag ako kay Jehova, nga takus dayawon,Kag maluwas ako sa akon mga kaaway.+   Ang mga lubid sang kamatayon nagburambod sa akon;+Ang pagdamo sang wala pulos nga mga tawo nagpahadlok sa akon.+   Ang mga lubid sang Lulubngan* nagburambod sa akon;Diutayan lang ako masiod sang kamatayon.+   Sa akon kalisdanan nagpanawag ako kay Jehova,Padayon ako nga nagapangayo sing bulig sa akon Dios. Sa iya templo nabatian niya ang akon tingog,+Nabatian niya ang akon pagpangayo sing bulig.+   Dayon nag-uyog kag nagkurog ang duta;+Nagtay-ug ang sadsaran sang mga bukidKag nag-uyog ini bangod naakig sia.+   Naggua ang aso sa iya ilong,Kag naggua sa iya baba ang nagapanglamon nga kalayo;+Nagdabdab ang mga baga halin sa iya.   Ginpabawod niya ang langit sang nanaug sia,+Kag ang madamol nga gal-um yara sa idalom sang iya mga tiil.+ 10  Nagsakay sia sa kerubin kag naglupad.+ Nagsurip sia nga nagasakay sa mga pakpak sang anghel.*+ 11  Dayon nagpanago sia sa kadudulman,+Ginhimo niya nga tabon sa palibot niyaAng maitom kag madamol nga gal-um.+ 12  Sa kasanag sang mga kilat sa atubangan niyaNahulog halin sa panganod ang ulan nga yelo kag nagadabdab nga mga baga. 13  Dayon halin sa langit nagpadaguob si Jehova;+Ginpabati sang Labing Mataas ang iya tingog+Paagi sa ulan nga mga yelo kag nagadabdab nga mga baga. 14  Ginpana niya ang iya mga baslay kag ginpaalaplaag sila;+Nagpakilat sia kag ginpasalasala sila.+ 15  Nakita ang salog sang suba;*+Ang sadsaran sang duta nakita bangod sang imo pagsabdong, O Jehova,Bangod sang pagpusnga sang imo ilong.+ 16  Gin-untay niya ang iya kamot halin sa ibabaw;Gin-uyatan niya ako kag ginbatak sa madalom nga tubig.+ 17  Ginluwas niya ako sa akon makusog nga kaaway,+Sa mga nagadumot sa akon, nga mas makusog sangsa akon.+ 18  Ginsalakay nila ako sa adlaw sang akon kalisdanan,+Apang ginbuligan ako ni Jehova. 19  Gindala niya ako sa lugar nga wala sing katalagman;*Ginluwas niya ako bangod nahamuot sia sa akon.+ 20  Ginapadyaan ako ni Jehova bangod sa akon pagkamatarong;+Ginabalusan niya ako tungod wala ako sing sala.+ 21  Kay ginasunod ko ang mga dalanon ni Jehova,Kag wala ko gintalikdan ang akon Dios, kay malaut ini nga buhat. 22  Ginadumdom ko ang tanan niya nga kasuguan;Indi ko pagsikwayon ang iya mga pagsulundan. 23  Magapabilin ako nga wala sing sayop sa atubangan niya,+Kag magalikaw ako sa paghimo sing sala.+ 24  Kabay nga padyaan ako ni Jehova suno sa akon pagkamatarong,+Suno sa akon mga kamot nga wala sing sala sa iya atubangan.+ 25  Mainunungon ka sa tawo nga mainunungon sa imo;+Matarong ka sa tawo nga matarong;+ 26  Putli ka sa tawo nga putli,+Apang maayo ka magpadihot sa tawo nga balingag.+ 27  Kay ginaluwas mo ang mga kubos*+Apang ginapaubos mo ang mga matinaastaason.*+ 28  Kay ikaw ang nagasindi sang akon suga, O Jehova,Ang akon Dios nga nagapasanag sang akon kadulom.+ 29  Sa bulig mo masalakay ko ang guban sang mga tulisan;+Paagi sa gahom sang Dios mataklas ko ang pader.+ 30  Himpit ang dalanon sang matuod nga Dios;+Putli ang pulong ni Jehova.+ Taming sia sa tanan nga nagadangop sa iya.+ 31  May iban pa bala nga Dios luwas kay Jehova?+ Kag may iban pa bala nga igang luwas sa aton Dios?+ 32  Ang matuod nga Dios nagahatag sa akon sing kusog,+Kag tadlungon niya ang akon dalanon.+ 33  Ginapadasig niya ang akon mga tiil pareho sang usa;Agod makataklad ako kag makapabilin sa mataas nga mga duog.+ 34  Ginahanas niya ako sa pagpakig-away;Mabingat ko ang pana nga saway. 35  Ginaamligan mo ako paagi sa imo taming,+Ginabuligan* mo ako sang imo tuo nga kamot,Kag ginapabantog ako sang imo pagkamapainubuson.+ 36  Ginapalapad mo ang akon alagyan;Ang akon mga tiil* indi makadanlog.+ 37  Lagson ko ang akon mga kaaway kag lab-uton ko sila;Indi ako magbalik tubtob indi ko sila mapapas. 38  Dugmukon ko sila agod indi na sila makabangon pa;+Magakalapukan sila sa idalom sang akon tiil. 39  Hatagan mo ako sing kusog sa pagpakig-away;Pukanon mo ang akon mga kaaway sa idalom ko.+ 40  Paatrason mo ang akon mga kaaway,*Kag tapuson* ko ang mga nagadumot sa akon.+ 41  Nagpangayo sila sing tabang, apang wala sing magaluwas sa ila;Nagpanawag pa gani sila kay Jehova, apang wala niya sila ginasabat. 42  Dugmukon ko sila sing pino pareho sang yab-ok nga ginapalid sang hangin;Ipilak ko sila kaangay sang lunang sa mga dalan. 43  Luwason mo ako sa pagpamatok sang katawhan.+ Itangdo mo ako nga pangulo sang mga pungsod.+ Magaalagad sa akon ang mga tawo nga indi ko kilala.+ 44  Pagkabati nila tuhoy sa akon magatuman sila;Ang mga dumuluong magapalapit sa akon nga nagakurog sa kahadlok.+ 45  Ang mga dumuluong madulaan sing kaisog;*Magagua sila nga nagakurog sa ila mga kuta. 46  Buhi si Jehova! Dayawon ang akon Igang!+ Kabay pa nga pakataason ang Dios sang akon kaluwasan.+ 47  Ginatimalos ako sang matuod nga Dios;+Ginapasakop niya sa akon ang mga tawo. 48  Ginaluwas niya ako sa akon akig nga mga kaaway;Ginabayaw mo ako sa mga nagasalakay sa akon;+Ginaluwas mo ako sa mapintas nga tawo. 49  Gani, himayaon ko ikaw sa tunga sang mga pungsod, O Jehova,+Kag magaamba ako sing mga pagdayaw* sa imo ngalan.+ 50  Nagahimo sia sing dalayawon nga mga buhat sang pagluwas* para sa iya pinili nga hari;+Nagapakita sia sing mainunungon nga gugma sa iya hinaplas,+Kay David kag sa iya kaliwat* sa wala sing katubtuban.+

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kag ang akon gamhanan nga manluluwas.”
Ukon “malig-on nga kahitaasan.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “sa hangin.”
Ukon “ang mga alagyan sang tubig.”
Ukon “sa malapad nga hulot.”
Ukon “nagaantos.”
Sa literal, “matinaastaason nga mga mata.”
Ukon “Ginasakdag.”
Ukon “bukobuko.”
Ukon “Ihatag mo sa akon ang likod sang akon mga kaaway.”
Sa literal, “pahipuson.”
Ukon “magapalangluya.”
Ukon “magalanton ako.”
Ukon “dalayawon nga mga kadalag-an.”
Sa literal, “binhi.”