Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Salmo 106:1-48

BALAYAN SANG KAUNDAN

 • Israel, kulang sing apresasyon

  • Ginkalimtan buhat sang Dios (13)

  • Dios ginbaylo sa estatwa (19, 20)

  • Wala sing pagtuo sa saad (24)

  • Nagsimba kay Baal (28)

  • Kabataan ginhalad sa demonyo (37)

106  Dayawa ninyo si Jah!* Magpasalamat kamo kay Jehova, kay maayo sia;+Ang iya mainunungon nga gugma wala sing katapusan.+   Sin-o ang makapahayag sing bug-os sang gamhanan nga mga buhat ni JehovaUkon makasugid sang tanan niya nga dalayawon nga binuhatan?+   Malipayon ang mga nagapakita sing katarungan,Ang mga nagahimo sing husto sa tanan nga tion.+   Dumduma ako, O Jehova, kon magpakita ka sing kahamuot* sa imo katawhan.+ Atipana ako kag luwasa ako,   Agod maagom ko ang kaayo nga imo ginapakita sa imo mga pinili,+Agod magkasadya ako upod sa imo pungsod,Agod madayaw ko ikaw nga may pagpabugal* upod sa imo palanublion.   Nakasala kami kaangay sang amon mga katigulangan;+Nakahimo kami sing malain; nakahimo kami sing malaut.+   Sang didto sa Egipto ang amon mga katigulangan wala nila gin-apresyar* ang imo makatilingala nga mga binuhatan. Wala nila gindumdom ang imo bugana nga mainunungon nga gugma,Kundi nagrebelde sila sa Pula nga Dagat.+   Apang tungod sa iya ngalan ginluwas niya sila,+Agod makilala ang iya pagkagamhanan.+   Ginsabdong niya ang Pula nga Dagat, kag nagmala ini;Ginpalakat niya sila sa kadadalman sini nga daw nagalakat sila sa desyerto;*+ 10  Ginluwas niya sila sa ila mga kasumpong+Kag gintubos sila sa ila mga kaaway.+ 11  Gintabunan sang tubig ang ila mga kaaway;Wala gid sing nakaluwas* sa ila.+ 12  Gani nagtuo sila sa iya saad;+Nag-amba sila sing pagdayaw sa iya.+ 13  Apang nalipatan nila dayon ang iya ginhimo;+Wala sila maghulat sang iya pagtuytoy. 14  Ginpakita nila ang ila kakagod sa kamingawan;+Gintilawan nila ang Dios sa desyerto.+ 15  Ginhatag niya sa ila ang ila ginpangayo,Apang nagpadala sia sa ila sing balatian nga nagpaniwang sa ila.*+ 16  Ang katawhan sa kampo nahisa kay MoisesNahisa man sila kay Aaron,+ nga balaan kay Jehova.+ 17  Nagbuka ang duta kag ginlamon si DatanKag gintabunan sini ang mga nagtipon upod kay Abiram.+ 18  Ginsunog sila sang kalayo;Ginlamon sang kalayo ang mga malauton.+ 19  Naghimo sila sing tinday nga baka sa HorebKag nagyaub sa metal nga estatwa;*+ 20  Sa baylo sang akon himayaGinpasulabi nila ang larawan sang toro nga baka nga nagahalab sing hilamon.+ 21  Ginkalimtan nila ang Dios+ nga ila Manluluwas,Nga naghimo sing dalagku nga mga butang sa Egipto,+ 22  Sing makatilingala nga mga binuhatan sa duta sang Ham,+Kag sing makahalawhaw nga mga buhat sa Pula nga Dagat.+ 23  Laglagon na kuntani niya sila,Apang nagpatunga* ang iya pinili nga si MoisesAgod punggan ang iya kaakig sa paglaglag sa ila.+ 24  Dayon gintamay nila ang maayo nga duta;+Wala sila magtuo sa iya saad.+ 25  Padayon sila nga nagakumod sa ila mga tolda;+Wala sila magpamati kay Jehova.+ 26  Gani ginbayaw niya ang iya kamot sa pagpanumpa tuhoy sa ilaNga pukanon niya sila sa kamingawan;+ 27  Nga laglagon niya ang ila kaliwat sa tunga sang mga pungsod,Kag paalaplaagon niya sila sa kadutaan.+ 28  Nagbuylog sila sa pagsimba* kay Baal sang Peor+Kag nagkaon sila sing mga butang nga ginhalad sa mga patay.* 29  Ginpaakig nila sia bangod sang ila mga ginhimo,+Kag may kalalat-an nga nag-abot sa ila.+ 30  Apang sang nagtindog kag nagpatunga si Finehas,Nag-untat ang kalalat-an.+ 31  Kag bangod sini ginpakamatarong siaSa tanan nga kaliwatan sa wala sing katubtuban.+ 32  Ginpaakig nila Sia sa tubig sang Meriba,*Kag bangod sa ila indi maayo ang nadangatan ni Moises.+ 33  Ginpaakig nila sia,Naghambal sia sing padasudaso.+ 34  Wala nila ginlaglag ang mga tawo,+Subong sang ginsugo ni Jehova sa ila.+ 35  Apang nakig-upod sila sa mga pungsod+Kag gin-ilog* nila ang ila mga paggawi.+ 36  Padayon sila nga nagsimba sa ila mga diosdios,+Kag nangin siod ini sa ila.+ 37  Ginahalad nila ang ila mga anak nga lalakiKag ang ila mga anak nga babayi sa mga demonyo.+ 38  Ginpaagay nila ang dugo nga wala sing sala,+Ang dugo sang ila mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayiNga ginhalad nila sa mga diosdios sang Canaan;+Kag ang duta nadagtaan sing dugo. 39  Nangin mahigko sila bangod sang ila mga buhat;Nakasala sila sing espirituwal nga pagpakighilawas bangod sa ila ginhimo.+ 40  Gani nagdabdab ang kaakig ni Jehova batok sa iya katawhan,Kag ginkangil-aran niya ang iya palanublion. 41  Madamo nga beses nga gintugyan niya sila sa mga pungsod,+Agod gamhan sila sang mga nagadumot sa ila.+ 42  Ginpigos sila sang ila mga kaaway,Kag ginpaidalom sila sa ila gahom.* 43  Madamo nga beses nga ginluwas niya sila,+Apang nagrebelde sila kag naglapas sa iya,+Gani ginpakahuy-an sila bangod sang ila kasaypanan.+ 44  Apang nakita niya ang ila kalisdanan+Kag nabatian ang ila pagpangayo sing bulig.+ 45  Para sa ila kaayuhan gindumdom niya ang iya katipan,Kag naluoy* sia, bangod sang iya daku* nga mainunungon nga gugma.+ 46  Ginpahulag niya ang mga nagbihag sa ilaNga kaluy-an sila.+ 47  Luwasa kami, O Jehova nga amon Dios,+Kag tipuna kami halin sa mga pungsod+Agod magpasalamat kami sa imo balaan nga ngalanKag maghugyaw sa pagdayaw sa imo.*+ 48  Kabay pa nga dayawon si Jehova nga Dios sang IsraelTubtob sa wala sing katubtuban.*+ Kag ang tanan nga katawhan magsiling, “Amen!”* Dayawa ninyo si Jah!*

Footnote

Ukon “Hallelujah!” Ang “Jah” amo ang ginpalip-ot nga ngalan ni Jehova.
Ukon “maayong kabubut-on.”
Ukon “pagpahambog.”
Ukon “mahangpan.”
Ukon “kamingawan.”
Ukon “nabilin.”
Ukon “sa ila kalag.”
Ukon “sa hinurma nga estatwa.”
Sa literal, “nagtindog sa kal-ang sa atubangan niya.”
Ukon “Gin-angot nila ang ila kaugalingon.”
Mga halad nga ginadulot sa patay nga tawo ukon sa wala sing kabuhi nga mga dios.
Buot silingon, “Pagpakigbais.”
Ukon “gintun-an.”
Sa literal, “kamot.”
Ukon “naghinulsol.”
Ukon “bugana.”
Ukon “sa imo kadayawan.”
Ukon “Halin sa wala sing katapusan tubtob sa wala sing katapusan.”
Ukon “Kabay pa.”
Ukon “Hallelujah!” Ang “Jah” amo ang ginpalip-ot nga ngalan ni Jehova.