Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Numeros 34:1-29

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Mga dulunan sang Canaan (1-15)

  • Mga lalaki nga ginsugo sa pagpartida sang duta (16-29)

34  Nagsiling pa si Jehova kay Moises:  “Silinga ang mga Israelinhon: ‘Kon magsulod na kamo sa duta sang Canaan,+ amo ini ang mga dulunan sang duta nga ihatag sa inyo bilang palanublion.+  “‘Ang inyo dulunan sa bagatnan magasugod sa kamingawan sang Zin sa tupad sang Edom, kag ang inyo dulunan sa bagatnan, sa sidlangan nayon, magasugod sa punta sang Dagat Asin.*+  Ang inyo dulunan magaliko pakadto sa bagatnan sang taklaron sang Akrabim+ kag magapadayon sa Zin, kag ang punta sini amo ang bagatnan sang Kades-Barnea.+ Magapakadto ini sa Hazar-addar+ kag magapadayon sa Azmon.  Dayon magaliko ini sa Azmon pakadto sa Nalupyakan* sang Egipto, kag ang punta sini amo ang Dagat.*+  “‘Ang inyo dulunan sa katundan amo ang pangpang sang Daku nga Dagat.* Amo ini ang inyo dulunan sa katundan.+  “‘Ang inyo dulunan sa aminhan halin sa Daku nga Dagat tubtob sa Bukid Hor.*+  Halin sa Bukid Hor magapakadto ini sa Lebo-hamat,*+ kag ang punta sang dulunan amo ang Zedad.+  Dayon magapakadto ini sa Zifron, kag ang punta sini amo ang Hazar-enan.+ Amo ini ang inyo dulunan sa aminhan. 10  “‘Ang inyo dulunan sa sidlangan halin sa Hazar-enan tubtob sa Sefam. 11  Halin sa Sefam magapakadto ini sa Ribla* sa sidlangan sang Ain, kag ang dulunan magadulhog kag magatabok sa nasidlangan nga pangpang sang Dagat sang Cineret.*+ 12  Dayon magapakadto ini sa Jordan, kag ang punta sini amo ang Dagat Asin.+ Amo ini ang inyo duta+ kag mga dulunan sa palibot.’” 13  Gani nagsiling si Moises sa mga Israelinhon: “Amo ini ang duta nga partidahon ninyo paagi sa pagabutgabot agod panag-iyahan ninyo,+ suno sa ginsugo ni Jehova nga ihatag sa siam kag tunga ka tribo. 14  Kay nakakuha na sang ila palanublion ang tribo sang mga anak sang mga Rubenhon suno sa ila panimalay, kag ang tribo sang mga anak sang mga Gadhanon suno sa ila panimalay, kag ang katunga sang tribo ni Manases.+ 15  Ang duha kag tunga ka tribo nakakuha na sang ila palanublion sa sidlangan sang rehiyon sang Jordan malapit sa Jerico, sa ginabutlakan sang adlaw.”+ 16  Nagsiling pa si Jehova kay Moises: 17  “Si Eleazar+ nga saserdote kag si Josue+ nga anak ni Nun amo ang magapartida sang duta nga panag-iyahan ninyo. 18  Magpili ka sing isa ka pangulo sa tagsa ka tribo agod magbulig sa pagpartida sang duta nga inyo palanublion.+ 19  Amo ini ang mga ngalan sang mga lalaki: sa tribo ni Juda,+ si Caleb+ nga anak ni Jefone; 20  sa tribo sang mga anak ni Simeon,+ si Semuel nga anak ni Amihud; 21  sa tribo ni Benjamin,+ si Elidad nga anak ni Kislon; 22  sa tribo sang mga anak ni Dan,+ ang pangulo nga si Buki nga anak ni Jogli; 23  sa mga anak ni Jose,+ halin sa tribo sang mga anak ni Manases,+ ang pangulo nga si Haniel nga anak ni Efod; 24  sa tribo sang mga anak ni Efraim,+ ang pangulo nga si Kemuel nga anak ni Siftan; 25  sa tribo sang mga anak ni Zebulon,+ ang pangulo nga si Elizafan nga anak ni Parnac; 26  sa tribo sang mga anak ni Isacar,+ ang pangulo nga si Paltiel nga anak ni Azan; 27  sa tribo sang mga anak ni Aser,+ ang pangulo nga si Ahihud nga anak ni Selomi; 28  kag sa tribo sang mga anak ni Neptali,+ ang pangulo nga si Pedahel nga anak ni Amihud.” 29  Amo ini sila ang ginsugo ni Jehova nga magpartida sang duta sang Canaan para sa mga Israelinhon.+

Footnote

Ang Patay nga Dagat.
Tan-awa ang Glossary.
Ang Daku nga Dagat, ang Mediteraneo.
Ang Mediteraneo.
Indi pat-od kon ano ini; ayhan isa ka mataas nga bukid sa Lebanon.
Ukon “dulunan sang Hamat.”
Ang Ribla sa sidlangan nga dulunan sang duta sang Canaan; indi ang Ribla sa duta sang Hamat.
Ang linaw sang Genesaret, ukon ang Dagat sang Galilea.