Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Numeros 26:1-65

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ikaduha nga pag-isip sa mga tribo sang Israel (1-65)

26  Pagkatapos sang kalalat-an,+ nagsiling si Jehova kay Moises kag kay Eleazar nga anak ni Aaron nga saserdote:  “Isipa ninyo ang bug-os nga katilingban sang mga Israelinhon halin sa 20 ka tuig ang edad pataas nga mahimo magsoldado sa Israel, suno sa ila panimalay.”+  Gani nagpakighambal sa ila si Moises kag si Eleazar+ nga saserdote sa desyerto nga kapatagan sang Moab+ sa higad sang Jordan malapit sa Jerico,+ kag nagsiling sila:  “Isipa sila halin sa 20 ka tuig ang edad pataas, suno sa ginsugo ni Jehova kay Moises.”+ Amo ini ang mga anak ni Israel nga naggua sa duta sang Egipto:  Si Ruben,+ nga panganay ni Israel; amo ini ang mga anak ni Ruben:+ halin kay Hanoc, ang pamilya sang mga Hanocnon; halin kay Pallu, ang pamilya sang mga Pallunhon;  halin kay Hezron, ang pamilya sang mga Hezronhon; halin kay Carmi ang pamilya sang mga Carminhon.  Amo ini sila ang mga pamilya sang mga Rubenhon, kag ang kadamuon sang narehistro sa ila 43,730.+  Ang anak ni Pallu amo si Eliab.  Ang mga anak ni Eliab amo si Nemuel, si Datan, kag si Abiram. Si Datan kag si Abiram mga pinili halin sa katilingban. Upod sila sa grupo ni Kora+ nga nagbato kay Moises+ kag kay Aaron sang nagrebelde sila kay Jehova.+ 10  Apang nagnganga ang duta* kag ginlamon sila. Napatay man si Kora sang ginlaglag sang kalayo ang 250 ka lalaki nga nagdampig sa iya.+ Kag nangin isa sila ka nagapaandam nga halimbawa.+ 11  Apang wala mapatay ang mga anak ni Kora.+ 12  Amo ini ang mga anak ni Simeon+ suno sa ila mga pamilya: halin kay Nemuel,* ang pamilya sang mga Nemuelnon; halin kay Jamin, ang pamilya sang mga Jaminhon; halin kay Jaquin, ang pamilya sang mga Jaquinhon; 13  halin kay Zera,* ang pamilya sang mga Zeranhon; halin kay Shaul, ang pamilya sang mga Shaulnon. 14  Amo ini sila ang mga pamilya sang mga Simeonhon: 22,200.+ 15  Amo ini ang mga anak ni Gad+ suno sa ila mga pamilya: halin kay Zefon,* ang pamilya sang mga Zefonhon; halin kay Hagi, ang pamilya sang mga Haginhon; halin kay Suni, ang pamilya sang mga Suninhon; 16  halin kay Ozni,* ang pamilya sang mga Ozninhon; halin kay Eri, ang pamilya sang mga Erinhon; 17  halin kay Arod, ang pamilya sang mga Arodnon; halin kay Areli, ang pamilya sang mga Arelinhon. 18  Amo ini sila ang mga pamilya sang mga anak ni Gad, kag ang kadamuon sang narehistro sa ila 40,500.+ 19  Ang mga anak ni Juda+ amo si Er kag si Onan.+ Apang napatay si Er kag si Onan sa duta sang Canaan.+ 20  Amo ini ang mga anak ni Juda suno sa ila mga pamilya: halin kay Sela,+ ang pamilya sang mga Selanhon; halin kay Perez,+ ang pamilya sang mga Pereznon; halin kay Zera,+ ang pamilya sang mga Zeranhon. 21  Amo ini ang mga anak ni Perez: halin kay Hezron,+ ang pamilya sang mga Hezronhon; halin kay Hamul,+ ang pamilya sang mga Hamulnon. 22  Amo ini sila ang mga pamilya ni Juda, kag ang kadamuon sang narehistro sa ila 76,500.+ 23  Amo ini ang mga anak ni Isacar+ suno sa ila mga pamilya: halin kay Tola,+ ang pamilya sang mga Tolanhon; halin kay Puva, ang pamilya sang mga Puvanhon; 24  halin kay Jasub,* ang pamilya sang mga Jasubnon; halin kay Simron ang pamilya sang mga Simronhon. 25  Amo ini sila ang mga pamilya ni Isacar, kag ang kadamuon sang narehistro sa ila 64,300.+ 26  Amo ini ang mga anak ni Zebulon+ suno sa ila mga pamilya: halin kay Sered, ang pamilya sang mga Serednon; halin kay Elon, ang pamilya sang mga Elonhon; halin kay Jalel, ang pamilya sang mga Jalelnon. 27  Amo ini sila ang mga pamilya sang mga Zebulonhon, kag ang kadamuon sang narehistro sa ila 60,500.+ 28  Ang mga anak ni Jose+ suno sa ila mga pamilya amo si Manases kag si Efraim.+ 29  Amo ini ang mga anak ni Manases:+ halin kay Maquir,+ ang pamilya sang mga Maquirnon. Si Maquir nangin amay ni Gilead.+ Halin kay Gilead, ang pamilya sang mga Gileadnon. 30  Amo ini ang mga anak ni Gilead: halin kay Izer, ang pamilya sang mga Izernon; halin kay Helek, ang pamilya sang mga Heleknon; 31  halin kay Asriel, ang pamilya sang mga Asrielnon; halin kay Siquem, ang pamilya sang mga Siquemnon; 32  halin kay Semida, ang pamilya sang mga Semidanhon; halin kay Hefer, ang pamilya sang mga Hefernon. 33  Apang si Zelofehad nga anak ni Hefer wala sing mga anak nga lalaki, kundi mga anak nga babayi lamang.+ Ang ngalan sang mga anak nga babayi ni Zelofehad+ amo si Mala, si Noa, si Hogla, si Milca, kag si Tirza. 34  Amo ini sila ang mga pamilya ni Manases, kag ang kadamuon sang narehistro sa ila 52,700.+ 35  Amo ini ang mga anak ni Efraim+ suno sa ila mga pamilya: halin kay Sutela,+ ang pamilya sang mga Sutelanhon; halin kay Beker, ang pamilya sang mga Bekernon; halin kay Tahan, ang pamilya sang mga Tahanhon. 36  Amo ini ang mga anak ni Sutela: halin kay Eran, ang pamilya sang mga Eranhon. 37  Amo ini sila ang mga pamilya ni Efraim kag ang kadamuon sang narehistro sa ila 32,500.+ Amo ini sila ang mga anak ni Jose suno sa ila mga pamilya. 38  Amo ini ang mga anak ni Benjamin+ suno sa ila mga pamilya: halin kay Bela,+ ang pamilya sang mga Belanhon; halin kay Asbel, ang pamilya sang mga Asbelnon; halin kay Ahiram,* ang pamilya sang mga Ahiramnon; 39  halin kay Sepupam,* ang pamilya sang mga Supimnon; halin kay Hufam,* ang pamilya sang mga Hufamnon. 40  Ang mga anak ni Bela amo si Ard kag si Naaman:+ halin kay Ard, ang pamilya sang mga Ardhanon; halin kay Naaman, ang pamilya sang mga Naamanhon. 41  Amo ini sila ang mga anak ni Benjamin suno sa ila mga pamilya, kag ang kadamuon sang narehistro sa ila 45,600.+ 42  Amo ini ang mga anak ni Dan+ suno sa ila mga pamilya: halin kay Suham,* ang pamilya sang mga Suhamnon. Amo ini sila ang mga pamilya ni Dan suno sa ila mga pamilya. 43  Ang kadamuon sang narehistro sa tanan nga pamilya sang mga Suhamnon 64,400.+ 44  Amo ini ang mga anak ni Aser+ suno sa ila mga pamilya: halin kay Imnah, ang pamilya sang mga Imnahanon; halin kay Isvi, ang pamilya sang mga Isvinhon; halin kay Berias, ang pamilya sang mga Berianhon; 45  kag amo ini ang mga anak ni Berias: halin kay Heber, ang pamilya sang mga Hebernon; halin kay Malquiel, ang pamilya sang mga Malquielnon. 46  Ang ngalan sang anak nga babayi ni Aser amo si Sera. 47  Amo ini sila ang mga pamilya sang mga anak ni Aser, kag ang kadamuon sang narehistro sa ila 53,400.+ 48  Amo ini ang mga anak ni Neptali+ suno sa ila mga pamilya: halin kay Jazeel, ang pamilya sang mga Jazeelnon; halin kay Guni, ang pamilya sang mga Guninhon; 49  halin kay Jezer, ang pamilya sang mga Jezernon; halin kay Silem, ang pamilya sang mga Silemnon. 50  Amo ini sila ang mga pamilya ni Neptali suno sa ila mga pamilya, kag ang kadamuon sang narehistro sa ila 45,400.+ 51  Amo ini tanan ang kadamuon sang narehistro sa mga Israelinhon: 601,730.+ 52  Pagkatapos sini, nagsiling si Jehova kay Moises: 53  “Partidahon sa ila ang duta bilang palanublion nila suno sa ila nalista nga mga ngalan.*+ 54  Kon madamo ang isa ka grupo dugangan mo ang palanublion nila, kag kon diutay ang isa ka grupo buhinan mo ang palanublion nila.+ Ang palanublion sang tagsa ka grupo ihatag suno sa kadamuon sang narehistro sa ila. 55  Apang, partidahon ang duta paagi sa pagabutgabot.+ Ang tagsa ka pamilya hatagan sing palanublion halin sa duta nga ginhatag para sa ila tribo. 56  Partidahon ang palanublion nga duta paagi sa pagabutgabot suno sa madamo kag diutay nga mga grupo.” 57  Amo ini ang narehistro sa mga Levinhon+ suno sa ila mga pamilya: halin kay Gerson, ang pamilya sang mga Gersonhon; halin kay Kohat,+ ang pamilya sang mga Kohatnon; halin kay Merari, ang pamilya sang mga Merarinhon. 58  Amo ini ang mga pamilya sang mga Levinhon: ang pamilya sang mga Libninhon,+ ang pamilya sang mga Hebronhon,+ ang pamilya sang mga Malinhon,+ ang pamilya sang mga Musinhon,+ ang pamilya sang mga Koranhon.+ Si Kohat nangin amay ni Amram.+ 59  Ang asawa ni Amram amo si Jocebed,+ ang anak nga babayi ni Levi, nga natawo sa Egipto. Kag nangin anak ni Amram kag ni Jocebed si Aaron, kag si Moises, kag ang ila utod nga babayi nga si Miriam.+ 60  Nangin anak ni Aaron si Nadab, si Abihu, si Eleazar, kag si Itamar.+ 61  Apang napatay si Nadab kag si Abihu bangod naghalad sila sing kalayo nga indi tugot sa kasuguan sa atubangan ni Jehova.+ 62  Ang kadamuon sang tanan nga narehistro nga lalaki nga Levinhon halin sa isa ka bulan ang edad pataas 23,000.+ Wala sila ginrehistro sa tunga sang mga Israelinhon,+ bangod wala sing ihatag sa ila nga palanublion sa tunga sang mga Israelinhon.+ 63  Amo ini sila ang ginrehistro ni Moises kag ni Eleazar nga saserdote sang ginrehistro nila ang mga Israelinhon sa desyerto nga kapatagan sang Moab sa higad sang Jordan malapit sa Jerico. 64  Apang sa mga ginrehistro ni Moises kag ni Aaron nga saserdote, wala sing bisan isa sa ila ang nalakip sa mga Israelinhon nga gin-isip anay sa kamingawan sang Sinai.+ 65  Kay nagsiling si Jehova tuhoy sa ila: “Mapatay sila sa kamingawan.”+ Gani wala sing bisan isa ka lalaki nga nabilin sa ila luwas kay Caleb nga anak ni Jefone kag kay Josue nga anak ni Nun.+

Footnote

Sa literal, “ginnganga sang duta ang iya baba.”
“Jemuel” sa Ge 46:10; Ex 6:15.
“Zohar” sa Ge 46:10; Ex 6:15.
“Zifion” sa Ge 46:16.
“Ezbon” sa Ge 46:16.
“Iob” sa Ge 46:13.
“Ehi” sa Ge 46:21.
“Mupim” sa Ge 46:21; “Supim” sa 1Cr 7:12.
“Hupim” sa Ge 46:21.
“Husim” sa Ge 46:23.
Ukon “suno sa kadamuon sang mga ngalan nga nalista.”