Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Nehemias 9:1-38

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Gintu-ad sang katawhan ang ila mga sala (1-38)

    • Jehova, mapinatawaron nga Dios (17)

9  Sang ika-24 nga adlaw sini nga bulan nagtipon ang mga Israelinhon kag nagpuasa. Nagsuksok sila sang sako kag nagsabwag sang yab-ok sa ila ulo.+  Nagpain ang mga Israelinhon sa tanan nga dumuluong.+ Nagtindog sila kag gintu-ad ang ila mga sala kag ang mga sayop sang ila mga amay.+  Nagpabilin sila nga nagatindog kag ginbasa nila sing mabaskog ang libro sang Kasuguan+ ni Jehova nga ila Dios sa sulod sang tatlo ka oras;* kag sa sulod sang tatlo pa ka oras gintu-ad nila ang ila mga sala kag nagyaub kay Jehova nga ila Dios.  Sanday Jesua, Bani, Kadmiel, Sebanias, Buni, Serebias,+ Bani, kag Kenani nagtindog sa entablado+ sang mga Levinhon, kag nagpangamuyo sa mabaskog nga tingog kay Jehova nga ila Dios.  Kag ang mga Levinhon nga sanday Jesua, Kadmiel, Bani, Hasabnias, Serebias, Hodias, Sebanias, kag Petahias nagsiling: “Magtindog kamo kag dayawa ninyo si Jehova nga inyo Dios tubtob sa wala sing katubtuban.*+ O Dios, tuguti sila nga dayawon ang imo mahimayaon nga ngalan, nga takus sang tanan nga pagdayaw.  “Ikaw lamang amo si Jehova;+ gintuga mo ang langit, huo, ang langit sang mga langit kag ang tanan nga kasuldadusan sini, ang duta kag ang tanan nga yara sa sini, ang kadagatan kag ang tanan nga yara sa sini. Kag ginatipigan mo sila tanan nga buhi, kag ang kasuldadusan sang langit nagayaub sa imo.  Ikaw si Jehova ang matuod nga Dios, nga nagpili kay Abram+ kag nagdala sa iya pagua sa Ur+ sang mga Caldeanhon kag gintawag mo sia nga Abraham.+  Nakita mo nga matutom sia sa imo,+ gani nagpakigkatipan ka sa iya nga ihatag mo sa iya ang duta sang mga Canaanhon, mga Hethanon, mga Amornon, mga Pereznon, mga Jebusnon, kag mga Girgasnon, agod ihatag ini sa iya kaliwatan.*+ Kag gintuman mo ang imo ginsaad, bangod matarong ka.  “Nakita mo ang pag-antos sang amon mga katigulangan sa Egipto,+ kag nabatian mo ang ila pagpangayo sing bulig sa Pula nga Dagat. 10  Gani naghimo ka sang mga tanda kag mga milagro batok sa Paraon kag sa tanan niya nga alagad kag sa tanan niya nga katawhan,+ kay nahibaluan mo nga ginpaantos+ nila ang amon mga katigulangan. Gindayaw ang imo ngalan tubtob subong.+ 11  Ginpahawa mo ang dagat sa atubangan nila, agod makatabok sila sa mamala nga duta sa tunga sang dagat,+ kag gintagbong mo sa kadadalman ang mga naglagas sa ila kaangay sang bato sa mabalod nga dagat.+ 12  Gintuytuyan mo sila kon adlaw paagi sa haligi nga panganod, kag kon gab-i paagi sa haligi nga kalayo, agod masanagan ang ila alagyan.+ 13  Nagpanaug ka sa Bukid Sinai+ kag naghambal ka sa ila halin sa langit+ kag ginhatag mo sa ila ang matarong nga mga sugo, mga kasuguan sang kamatuoran,* maayo nga mga pagsulundan kag mga mando.+ 14  Ginsugo mo sa ila nga pakabalaanon ang imo Adlaw nga Inugpahuway,+ kag ginhatagan mo sila sang mga mando, mga pagsulundan, kag sang kasuguan paagi kay Moises nga imo alagad. 15  Sang gingutom sila, ginhatagan mo sila sing tinapay halin sa langit+ kag sang gin-uhaw sila ginhatagan mo sila sing tubig halin sa igang,+ kag ginsilingan mo sila nga magsulod kag panag-iyahan ang duta nga ginsaad mo* nga ihatag sa ila. 16  “Apang ang amon mga katigulangan nangin matinaastaason+ kag nangin tingkuyan,*+ kag wala nila ginpamatian ang imo mga mando. 17  Indi nila luyag magpamati,+ kag ginkalimtan nila ang tumalagsahon nga mga buhat nga ginhimo mo sa ila kag nangin tingkuyan sila* kag nagtangdo sang pangulo agod magbalik sa pagkaulipon sa Egipto.+ Apang ikaw isa ka Dios nga handa gid magpatawad,* mainawaon,* maluluy-on, indi madali maakig kag bugana sa mainunungon nga gugma,*+ gani wala mo sila ginpabay-an.+ 18  Bisan sang naghimo sila sang metal nga estatwa* sang tinday nga baka kag nagsiling, ‘Amo ini ang imo Dios nga nagpagua sa imo sa Egipto,’+ kag tuman gid ang ila pagpasipala sa imo, 19  apang tungod sa imo daku nga kaluoy, wala mo sila ginpabay-an sa kamingawan.+ Ang haligi nga panganod padayon nga nagtuytoy sa ila kon adlaw, kag ang haligi nga kalayo padayon nga nagpasanag sang ila alagyan kon gab-i.+ 20  Ginhatag mo sa ila ang imo espiritu* agod mangin maalamon sila,+ kag ginhatagan mo sila sing manna agod may makaon sila,+ kag sing tubig agod may mainom sila.+ 21  Sa sulod sang 40 ka tuig ginhatagan mo sila sing kalan-on sa kamingawan.+ Wala sing nakulang sa ila. Ang ila panapton wala magdaan,+ kag wala magbanog ang ila mga tiil. 22  “Ginhatag mo sa ila ang mga ginharian kag ang mga katawhan, ginpartida sa ila ang mga duta,+ gani ginpanag-iyahan nila ang duta ni Sihon,+ ang duta sang hari sang Hesbon,+ subong man ang duta ni Og+ nga hari sang Basan. 23  Kag ginpadamo mo ang ila mga anak kaangay sang mga bituon sa kalangitan.+ Dayon gindala mo sila sa duta nga ginsaad mo sa ila mga katigulangan nga panag-iyahan nila.+ 24  Gani ginpanag-iyahan sang ila mga anak ang duta,+ kag ginlutos mo sa atubangan nila ang mga pumuluyo sang Canaan,+ kag gintugyan mo sa ila ang mga hari kag mga katawhan sini, agod himuon nila sa ila ang luyag nila. 25  Kag naagaw nila ang mga siudad nga may pamakod+ kag ang matambok* nga duta,+ kag ang mga balay nga puno sang tanan nga maayo nga mga butang, mga bubon, mga ulubasan, mga katamnan sang olibo,+ kag mga kahoy nga nagapamunga. Nagkaon sila kag nabusog kag nagtambok, kag nagkalipay tungod sa imo daku nga kaayo. 26  “Apang wala sila magtuman kundi nagrebelde sila+ kag ginsikway ang imo Kasuguan.* Ginpatay nila ang imo mga manalagna nga nagpaandam sa ila agod magbalik sila sa imo, kag ginpasipalahan ka pa gid nila.+ 27  Bangod sini gintugyan mo sila sa kamot sang ila mga kaaway,+ nga nagpaantos sa ila.+ Apang sang nagaantos na sila nagapangayo sila sing bulig sa imo, kag ginapamatian mo sila halin sa kalangitan; kag tungod sa imo daku nga kaluoy, nagapadala ka sang mga magaluwas sa ila sa kamot sang ila mga kaaway.+ 28  “Apang kon maayo na gani ang ila kahimtangan, nagahimo sila liwat sing malain sa imo atubangan,+ gani ginatugyan mo sila sa kamot sang ila kaaway, nga magasakop sa ila.*+ Dayon nagabalik sila sa imo kag nagapangayo sing bulig,+ kag ginapamatian mo sila halin sa kalangitan kag tungod sa imo daku nga kaluoy ginaluwas mo sila pirme.+ 29  Bisan ginapaandaman mo sila agod tumanon ang imo Kasuguan, nangin matinaastaason pa sila kag wala magtuman sa imo mga mando;+ kag nagpakasala sila batok sa imo mga pagsulundan, nga kon tumanon lamang nila mabuhi sila.+ Apang nagpabungolbungol sila, nangin tingkuyan, kag wala magpamati. 30  Ginbatas mo sila+ sa sulod sang madamo nga tuig kag padayon mo sila nga ginapaandaman paagi sa imo mga manalagna nga ginhatagan mo sang imo espiritu, apang wala sila magpamati. Sang ulihi, gintugyan mo sila sa kamot sang mga katawhan sa ila palibot.+ 31  Kag tungod sa imo daku nga kaluoy, wala mo sila ginpapas+ ukon ginpabay-an, kay ikaw mainawaon* kag maluluy-on nga Dios.+ 32  “Kag karon, O amon Dios, ang Dios nga daku, gamhanan, kag makahalawhaw, nga nagtuman sang iya katipan kag nagpakita sing mainunungon nga gugma,+ talupangda ang tanan nga kabudlayan nga naagihan namon, sang amon mga hari, mga prinsipe,+ mga saserdote,+ mga manalagna,+ mga katigulangan, kag sang tanan mo nga katawhan halin sang mga adlaw sang mga hari sang Asiria+ tubtob subong. 33  Indi ka namon mabasol bangod sa tanan nga naagihan namon, kay matutom ka gid sa amon; apang kami naghimo sang kalautan.+ 34  Ang amon mga hari, mga prinsipe, mga saserdote, kag mga katigulangan, wala magtuman sang imo Kasuguan, ukon magsunod sang imo mga mando ukon sang imo mga pahanumdom* nga paagi sini ginpaandaman mo sila. 35  Sang naggahom sila sa ila ginharian kag nagpanginpulos sa bugana kag maayo nga mga butang nga gin-aman mo sa ila sa malapad kag matambok* nga duta nga ginhatag mo sa ila, wala sila mag-alagad sa imo+ kag wala nila gintalikdan ang ila malain nga ginahimo. 36  Gani mga ulipon+ kami karon, mga ulipon kami sa duta nga ginhatag mo sa amon mga katigulangan agod makapanginpulos sila sa bunga kag sa maayo nga mga butang sini. 37  Ang bugana nga patubas sini nagkadto sa dumuluong nga mga hari nga ginpadumala mo sa amon bangod sang amon mga sala.+ Naggahom sila sa amon kag sa amon kasapatan suno sa ila luyag, kag nag-antos gid kami sing tuman. 38  “Gani tungod sini tanan, nagahimo kami sang masaligan nga kasugtanan,+ nga nasulat kag gintimbrehan sang selyo sang amon mga prinsipe, mga Levinhon, kag mga saserdote.”+

Footnote

Sa literal, “sang ikap-at nga bahin sang adlaw.”
Ukon “halin sa wala sing katubtuban tubtob sa wala sing katubtuban.”
Sa literal, “binhi.”
Ukon “masaligan nga mga kasuguan.”
Sa literal, “ginbayaw mo ang imo kamot.”
Sa literal, “kag ginpatig-a ang ila liog.”
Sa literal, “kag ginpatig-a ang ila liog.”
Ukon “Dios sang mga buhat sang pagpatawad.”
Ukon “mainayuhon.”
Ukon “mahigugmaon nga kaayo.”
Ukon “hinurma nga estatwa.”
Sa literal, “maayo nga espiritu.”
Ukon “mapatubason.”
Sa literal, “kag ginhaboy ang imo Kasuguan sa ila likuran.”
Ukon “magadugmok sa ila.”
Ukon “mainayuhon.”
Ukon “paandam.”
Ukon “mapatubason.”