Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Nehemias 7:1-73

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Mga gawang sang siudad kag mga manugbantay sang gawang (1-4)

  • Listahan sang nagbalik nga mga tinapok (5-69)

    • Mga alagad sa templo (46-56)

    • Mga anak sang mga alagad ni Solomon (57-60)

  • Amot para sa hilikuton (70-73)

7  Sang nahuman na ang pader,+ gintakod ko gilayon ang mga ganhaan sini;+ dayon nagtangdo ako sang mga manugbantay sang gawang,+ mga manug-amba,+ kag mga Levinhon.+  Kag ginhimo ko nga manugdumala sang Jerusalem si Hanani+ nga akon utod, upod kay Hananias nga prinsipe sang Pamakod+ sang templo. Kay si Hananias ang pinakamasaligan nga tawo kag mas mahinadlukon sa matuod nga Dios+ sangsa iban.  Gani nagsiling ako sa ila: “Ang mga gawang sang Jerusalem indi pagbuksan kon indi pa mataas ang adlaw, kag ang mga ganhaan dapat siraduhan kag trangkahan samtang yara pa ang mga manugbantay. Kag magbutang kamo sing mga manugbantay halin sa mga pumuluyo sang Jerusalem, ang iban magabantay sa lugar nga gintangdo sa ila kag ang iban sa atubangan sang ila mismo balay.”  Ang siudad malapad kag daku, apang diutay lang ang mga pumuluyo+ kag ang mga balay wala pa matukod liwat.  Apang ginbutang sang Dios sa akon tagipusuon nga tipunon ko ang mga dungganon kag ang mga tiglawas nga manuggahom kag ang katawhan agod listahon sila suno sa ila kaliwatan.+ Kag nakita ko ang libro sang listahan sang kaliwatan sang mga una nga nagbalik, kag amo ini ang nasulat:  Amo ini ang mga pumuluyo sang probinsia,* ang kaliwat sang mga gintapok+ ni Nabocodonosor+ nga hari sang Babilonia. Nagbalik sila sa ila kaugalingon nga siudad sa Jerusalem kag sa Juda,+  ang mga nagbalik upod nanday Zorobabel,+ Jesua,+ Nehemias, Azarias, Raamias, Nahamani, Mardoqueo, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum, kag Baana. Kadamuon sang mga lalaki sang Israel:+  mga anak ni Paros, 2,172;  mga anak ni Sepatias, 372; 10  mga anak ni Arah,+ 652; 11  mga anak ni Pahat-moab,+ halin sa mga anak ni Jesua kag ni Joab,+ 2,818; 12  mga anak ni Elam,+ 1,254; 13  mga anak ni Zattu, 845; 14  mga anak ni Zaccai, 760; 15  mga anak ni Binui, 648; 16  mga anak ni Bebai, 628; 17  mga anak ni Azgad, 2,322; 18  mga anak ni Adonikam, 667; 19  mga anak ni Bigvai, 2,067; 20  mga anak ni Adin, 655; 21  mga anak ni Ater, sa panimalay ni Ezequias, 98; 22  mga anak ni Hasum, 328; 23  mga anak ni Bezai, 324; 24  mga anak ni Harif, 112; 25  mga anak ni Gibeon,+ 95; 26  mga lalaki sang Betlehem kag sang Netofa, 188; 27  mga lalaki sang Anatot,+ 128; 28  mga lalaki sang Bet-azmavet, 42; 29  mga lalaki sang Kiryat-jearim,+ Kefira, kag Beerot,+ 743; 30  mga lalaki sang Rama kag Geba,+ 621; 31  mga lalaki sang Micmas,+ 122; 32  mga lalaki sang Betel+ kag Ai,+ 123; 33  mga lalaki sang isa pa ka Nebo, 52; 34  mga anak sang isa pa ka Elam, 1,254; 35  mga anak sang Harim, 320; 36  mga anak sang Jerico, 345; 37  mga anak sang Lod, Hadid, kag Ono,+ 721; 38  mga anak sang Senaa, 3,930. 39  Mga saserdote:+ mga anak ni Jedaias sang panimalay ni Jesua, 973; 40  mga anak ni Imer, 1,052; 41  mga anak ni Pasur,+ 1,247; 42  mga anak ni Harim,+ 1,017. 43  Mga Levinhon:+ mga anak ni Jesua, sang panimalay ni Kadmiel,+ halin sa mga anak ni Hodeva, 74. 44  Mga manug-amba:+ mga anak ni Asaf,+ 148. 45  Mga manugbantay sang gawang:+ mga anak ni Sallum, mga anak ni Ater, mga anak ni Talmon, mga anak ni Akub,+ mga anak ni Hatita, mga anak ni Sobai, 138. 46  Mga alagad sa templo:*+ mga anak ni Ziha, mga anak ni Hasufa, mga anak ni Tabaot, 47  mga anak ni Keros, mga anak ni Sia, mga anak ni Padon, 48  mga anak ni Lebana, mga anak ni Hagaba, mga anak ni Salmai, 49  mga anak ni Hanan, mga anak ni Gidel, mga anak ni Gahar, 50  mga anak ni Reaya, mga anak ni Rezin, mga anak ni Nekoda, 51  mga anak ni Gazam, mga anak ni Uza, mga anak ni Pasea, 52  mga anak ni Besai, mga anak ni Meunim, mga anak ni Nefusesim, 53  mga anak ni Bakbuk, mga anak ni Hakufa, mga anak ni Harhur, 54  mga anak ni Bazlit, mga anak ni Mehida, mga anak ni Harsa, 55  mga anak ni Barkos, mga anak ni Sisera, mga anak ni Tema, 56  mga anak ni Nezia, mga anak ni Hatifa. 57  Mga anak sang mga alagad ni Solomon:+ mga anak ni Sotai, mga anak ni Soferet, mga anak ni Perida, 58  mga anak ni Jaala, mga anak ni Darkon, mga anak ni Gidel, 59  mga anak ni Sepatias, mga anak ni Hatil, mga anak ni Poqueret-hazebaim, mga anak ni Amon. 60  Ang tanan nga alagad sa templo*+ kag ang mga anak sang mga alagad ni Solomon, 392. 61  Kag amo ini ang nagtaklad halin sa Tel-mela, Tel-harsa, Kerub, Adon, kag Imer, apang wala nila mapamatud-an kon bala ang ila panimalay* kag ang kaliwat sang ila katigulangan mga Israelinhon:+ 62  mga anak ni Delaias, mga anak ni Tobias, mga anak ni Nekoda, 642. 63  Mga saserdote: mga anak ni Habaias, mga anak ni Hakoz,+ mga anak ni Barzilai nga nagpangasawa sang isa sa mga anak ni Barzilai+ nga taga-Gilead kag gintawag sa ila ngalan. 64  Amo ini sila ang nagpangita sang ila mga ngalan sa listahan agod mapat-od ang ila kaliwatan, apang wala nila ini makita, gani indi sila kalipikado sa pagkasaserdote.*+ 65  Ginsilingan sila sang gobernador*+ nga indi sila magkaon sang labing balaan nga mga butang+ tubtob may saserdote na nga makapamangkot paagi sa Urim kag Tumim*+ kon bala mga saserdote gid sila. 66  Sa kabug-usan ang katilingban 42,360,+ 67  luwas sa ila 7,337 ka ulipon nga lalaki kag babayi;+ kag may yara sila 245 ka manug-amba nga lalaki kag babayi.+ 68  Ang ila kabayo 736, ang mula* 245, 69  ang kamelyo 435, kag ang asno 6,720. 70  Ang iban sa mga pangulo sang mga panimalay nag-amot para sa hilikuton.+ Ang gobernador* nag-amot sing 1,000 ka bulawan nga drakma,* 50 ka yahong, kag 530 ka malaba nga panapton para sa mga saserdote.+ 71  Kag ang pila ka pangulo sang mga panimalay nag-amot para sa hilikuton sing 20,000 ka bulawan nga drakma kag sing 2,200 ka pilak nga mina.* 72  Kag ang iban nga katawhan nag-amot sing 20,000 ka bulawan nga drakma kag 2,000 ka pilak nga mina kag 67 ka malaba nga panapton para sa saserdote. 73  Kag ang mga saserdote, ang mga Levinhon, ang mga manugbantay sang gawang, ang mga manug-amba,+ ang iban nga katawhan, ang mga alagad sa templo,* kag ang bug-os nga Israel nag-istar sa ila mga siudad.+ Sang ikapito nga bulan,+ ang mga Israelinhon nagaistar na sa ila mga siudad.+

Footnote

Ukon “sakop nga distrito.”
Ukon “Mga Netinim.” Sa literal, “Mga ginhatag.”
Ukon “nga mga Netinim.” Sa literal, “nga mga ginhatag.”
Ukon “panimalay sa bahin sang amay.”
Ukon “gani wala sila ginlakip sa pagkasaserdote kay indi sila matinlo.”
Ukon “Tirsata,” Persianhon nga titulo para sa gobernador sang probinsia.
Tan-awa ang Glossary.
Ang Hebreo nga tinaga nagapatuhoy sa tinday sang asno nga lalaki kag sang kabayo nga babayi.
Ukon “Tirsata,” Persianhon nga titulo para sa gobernador sang probinsia.
Kinaandan nga katumbas sang bulawan nga darico sang mga Persianhon nga nagabug-at sing 8.4 ka gramo. Indi ang drakma sa Griegong Kasulatan. Tan-awa ang Apendise B14.
Ang mina sa Hebreong Kasulatan katumbas sang 570 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “mga Netinim.” Sa literal, “mga ginhatag.”