Nehemias 13:1-31

  • Dugang nga reporma ni Nehemias (1-31)

    • Paghatag sang ikanapulo (10-13)

    • Adlaw nga Inugpahuway dapat sundon (15-22)

    • Pagpangasawa sa mga dumuluong ginpakamalaut (23-28)

13  Sadto nga adlaw ginbasa ang libro ni Moises sa atubangan sang mga tawo,+ kag nakita nila nga nasulat sa sini nga ang mga Ammonhon kag mga Moabnon+ ginadumilian sa pagpakigsimpon sa katilingban sang matuod nga Dios,+  kay wala nila ginhatagan sing tinapay kag tubig ang mga Israelinhon, sa baylo ginsuhulan nila si Balaam agod pakamalauton ang mga Israelinhon.+ Apang ginhimo sang amon Dios ang pagpakamalaut nga pagpakamaayo.+  Sang mabatian nila ini nga Kasuguan, ginpain nila sa mga Israelinhon ang tanan nga mga dumuluong* kag ang ila mga kaliwat.+  Antes sini nga hitabo, si Eliasib+ nga paryente ni Tobias+ amo ang saserdote nga nagadumala sang mga bodega* sang balay* sang amon Dios.+  Gintugutan niya si Tobias nga gamiton ang isa ka daku nga bodega,* nga sang una amo ang talaguan sang amot para sa mga saserdote+ kag sang dulot nga uyas, olibano, kag mga kagamitan, kag ang ikanapulo nga bahin* sang uyas, bag-o nga alak, kag lana,+ nga para sa mga Levinhon,+ mga manug-amba, kag mga manugbantay sang gawang.  Wala ako sa Jerusalem sang matabo ini, kay sang ika-32 nga tuig+ ni Hari Artajerjes+ sang Babilonia, nagkadto ako sa iya; kag sang ulihi nangayo ako sing pahanugot sa hari nga malakat anay ako.  Nag-abot ako sa Jerusalem kag nakita ko ang kalainan nga ginhimo ni Eliasib+ bangod gintugutan niya si Tobias+ nga gamiton ang isa ka bodega sa luwang sang balay sang matuod nga Dios.  Naakig gid ako, gani ginpanghaboy ko sa gua sang bodega* ang tanan nga pagkabutang ni Tobias.  Dayon ginpatinluan ko sa ila ang mga bodega;* kag ginbalik ko didto ang mga kagamitan sang balay sang matuod nga Dios,+ lakip na ang dulot nga uyas kag ang olibano.+ 10  Natukiban ko man nga ang mga amot nga para sa mga Levinhon+ wala ginhatag sa ila,+ gani ang mga Levinhon kag ang mga manug-amba nga nagaalagad sa balay sang matuod nga Dios nagbalik sa ila mga uma.+ 11  Gani, ginsabdong ko ang tiglawas nga mga manuggahom+ kag ginsilingan: “Ngaa ginpabay-an ninyo ang balay sang matuod nga Dios?”+ Dayon gintipon ko ang mga Levinhon kag ginpabalik sa ila buluhaton. 12  Kag gindala sang bug-os nga Juda ang ikanapulo nga bahin+ sang uyas, bag-o nga alak, kag lana sa mga talaguan.+ 13  Gintugyan ko kay Selemias nga saserdote, kay Zadok nga manugkopya,* kag kay Pedaya nga Levinhon ang pagdumala sa mga talaguan, kag kabulig nila si Hanan nga anak ni Zaccur nga anak ni Matanias, kay kilala sila nga mga masaligan. Sila ang may katungdanan sa pagpanagtag sa ila mga utod. 14  O Dios ko, dumduma ako+ kag indi pagkalimti ang akon buhat sang mainunungon nga gugma nga ginhimo ko para sa balay sang akon Dios kag sa pag-alagad* sa sini.+ 15  Sadto nga tion, may nakita ako nga katawhan sang Juda nga nagalinas sang ubas sa mga linasan sa Adlaw nga Inugpahuway.+ Gintipon nila kag ginkarga sa mga asno ang mga uyas, alak, ubas, igos,* kag ang tanan nga sahi sang mga butang kag gindala ini sa Jerusalem sang Adlaw nga Inugpahuway.+ Gani ginpaandaman ko sila nga indi magbaligya sang ila mga inugbaligya sa sina nga adlaw.* 16  Kag ang mga taga-Tiro nga nagapuyo sa siudad, nagadala sang mga isda kag sang tanan nga sahi sang inugbaligya kag ginabaligya ini sa mga taga-Juda kag sa Jerusalem sa Adlaw nga Inugpahuway.+ 17  Gani ginsabdong ko ang mga dungganon sang Juda kag ginsilingan: “Ano ining kalautan nga ginahimo ninyo, kay ginapasipalahan ninyo bisan ang Adlaw nga Inugpahuway? 18  Indi bala nga amo man sini ang ginhimo sang inyo mga katigulangan kag bangod sini, kita kag ini nga siudad ginsilutan sang Dios? Karon ginadugangan pa ninyo ang kaakig batok sa Israel paagi sa pagpasipala sa Adlaw nga Inugpahuway.”+ 19  Gani, nagsugo ako nga sa kahapunanon antes magsugod ang Adlaw nga Inugpahuway, ang mga gawang sang Jerusalem dapat siraduhan. Ginsilingan ko man sila nga buksan lamang ini kon matapos na ang Adlaw nga Inugpahuway, kag ginpabantay ko sa gawang ang pila sa akon alagad agod wala sing makasulod nga inugbaligya sa Adlaw nga Inugpahuway. 20  Gani duha ka beses nga nagtulog sa gua sang Jerusalem ang mga negosyante kag mga manugbaligya. 21  Ginpaandaman ko sila kag ginsilingan: “Ngaa nagatulog kamo sa atubangan sang pader? Kon himuon pa ninyo ini liwat, magamit ako sing kusog sa pagtabog sa inyo.” Halin sadto, wala na sila nagakadto kon Adlaw nga Inugpahuway. 22  Kag ginsugo ko ang mga Levinhon nga dapat nila putlion sing padayon ang ila kaugalingon kag magkari kag magbantay sa mga gawang, agod mapakabalaan nila ang Adlaw nga Inugpahuway.+ Bangod sini, O Dios ko, dumduma ako kag kaluy-i suno sa imo bugana nga mainunungon nga gugma.+ 23  Sadto nga tion, nakita ko man ang mga Judiyo nga nangasawa* sang mga Asdodnon,+ Ammonhon, kag Moabnon+ nga mga babayi.+ 24  Katunga sang ila mga anak nagahambal sang lenguahe sang mga Asdodnon kag sang lenguahe sang iban nga mga pungsod, apang wala sing isa sa ila ang nagahambal sang lenguahe sang mga Judiyo. 25  Ginsabdong ko sila kag ginpakamalaut kag ginhanot ang pila sa ila+ kag gingan-it ang ila buhok kag ginpasumpa sila sa Dios: “Kamo kag ang inyo mga anak indi dapat magpamana ukon magpangasawa sang ila mga anak.+ 26  Indi bala nga amo man sini ang sala ni Solomon nga hari sang Israel? Wala sing hari nga kaangay sa iya sa madamo nga pungsod;+ kag ginhigugma sia sang Dios+ amo nga ginhimo sia sang Dios nga hari sa bug-os nga Israel. Apang bangod sa iya dumuluong nga mga asawa, nagpakasala sia.+ 27  Wala pa gid mabatian nga naghimo kamo sining daku nga kalainan kag paglapas sa Dios paagi sa pagpangasawa sa mga dumuluong nga babayi.”+ 28  Ang isa sa mga anak ni Joiada+ nga anak sang mataas nga saserdote nga si Eliasib+ nagpangasawa sang anak ni Sanbalat+ nga Horonhon. Gani gintabog ko sia. 29  O Dios ko, indi pagkalimti nga gindagtaan nila ang pagkasaserdote kag ang pagpakigkatipan sa mga saserdote+ kag mga Levinhon.+ 30  Gani ginputli ko ang katawhan sa bisan ano nga impluwensia sang mga dumuluong, kag ginhatagan ko ang tagsa ka saserdote kag Levinhon sang ila buluhaton,+ 31  ginsiguro ko man nga ang inuggatong+ madala sa nagakaigo nga tion pati ang nahauna nga mga bunga. O Dios ko, dumduma ako nga may kahamuot.*+

Footnote

Ukon “nga lainlain ang rasa sang ginikanan.”
Ukon “hulot kalan-an.”
Ukon “templo.”
Ukon “hulot kalan-an.”
Ukon “ang diesmos.”
Ukon “hulot kalan-an.”
Ukon “hulot kalan-an.”
Ukon “escriba.”
Ukon “pagkamanugbantay.”
Bunga sang kahoy nga higuera.
Ukon mahimo, “ginpaandaman ko sila sa sina nga adlaw nga indi magbaligya.”
Ukon “nagdala sa ila balay.”
Ukon “ako para sa kaayuhan.”