Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Nehemias 12:1-47

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Mga saserdote kag mga Levinhon (1-26)

  • Inagurasyon sang pader (27-43)

  • Suporta para sa pag-alagad sa templo (44-47)

12  Amo ini ang mga saserdote kag mga Levinhon nga nagtaklad kaupod ni Zorobabel+ nga anak ni Sealtiel,+ kag Jesua:+ sanday Seraya, Jeremias, Esdras,  Amarias, Malluc, Hatus,  Secanias, Rehum, Meremot,  Iddo, Ginetoi, Abias,  Mijamin, Maadias, Bilga,  Semaias, Joiarib, Jedaias,  Sallu, Amok, Hilkias, kag Jedaias. Sila ang mga pangulo sang mga saserdote kag sang ila mga utod sang panahon ni Jesua.  Ang mga Levinhon amo sanday Jesua, Binui, Kadmiel,+ Serebias, Juda, kag Matanias.+ Si Matanias kag ang iya mga utod ang nagdumala sa pag-amba sang pagpasalamat sa Dios.  Kag si Bakbukias kag si Unni nga ila mga utod yara sa atubangan nila nga nagabantay.* 10  Si Jesua amay ni Joiakim, kag si Joiakim amay ni Eliasib,+ kag si Eliasib amay ni Joiada.+ 11  Kag si Joiada amay ni Jonatan, kag si Jonatan amay ni Jadua. 12  Sang panahon ni Joiakim, amo ini ang mga saserdote nga mga pangulo sang mga panimalay: sa panimalay ni Seraya,+ si Meraya; sa panimalay ni Jeremias, si Hananias; 13  sa panimalay ni Esdras,+ si Mesulam; sa panimalay ni Amarias, si Jehohanan; 14  sa panimalay ni Maluki, si Jonatan; sa panimalay ni Sebanias, si Jose; 15  sa panimalay ni Harim,+ si Adna; sa panimalay ni Meraiot, si Helkai; 16  sa panimalay ni Iddo, si Zacarias; sa panimalay ni Gineton, si Mesulam; 17  sa panimalay ni Abias,+ si Zicri; sa panimalay ni Miniamin, . . . ;* sa panimalay ni Moadias, si Piltai; 18  sa panimalay ni Bilga,+ si Samua; sa panimalay ni Semaias, si Jehonatan; 19  sa panimalay ni Joiarib, si Matenai; sa panimalay ni Jedaias,+ si Uzzi; 20  sa panimalay ni Sallai, si Kalai; sa panimalay ni Amok, si Eber; 21  sa panimalay ni Hilkias, si Hasabias; sa panimalay ni Jedaias, si Netanel. 22  Sang panahon nanday Eliasib, Joiada, Johanan, kag Jadua,+ ginlista ang mga pangulo sang mga panimalay sang mga Levinhon, subong man ang mga saserdote, tubtob sang paghari ni Dario nga Persianhon. 23  Tubtob sang panahon ni Johanan nga anak ni Eliasib, ginlista sa libro sang maragtas ang mga Levinhon nga mga pangulo sang mga panimalay. 24  Ang mga pangulo sang mga Levinhon amo sanday Hasabias, Serebias, kag Jesua+ nga anak ni Kadmiel,+ kag ang ila mga utod yara sa atubangan nila sa pagdumala sang pagdayaw kag pagpasalamat sa Dios suno sa sugo ni David+ nga tawo sang matuod nga Dios. Ang isa ka grupo sang mga bantay yara sa tupad sang isa pa ka grupo sang mga bantay. 25  Sanday Matanias,+ Bakbukias, Obadias, Mesulam, Talmon, kag Akub+ amo ang manugbantay sang gawang,+ nga nagabantay sang mga talaguan sa mga gawang. 26  Nag-alagad sila sang panahon ni Joiakim nga anak ni Jesua+ nga anak ni Jozadak kag sang panahon ni Gobernador Nehemias kag ni Esdras+ nga saserdote kag manugkopya.* 27  Sang malapit na ang inagurasyon sang mga pader sang Jerusalem, ginpatawag nila ang mga Levinhon halin sa tanan nga lugar kag ginpakadto sa Jerusalem para sa pagsaulog sang inagurasyon nga may pagkinalipay, ambahanon sang pagpasalamat,+ kag mga simbal, de-kuerdas nga mga instrumento, kag mga arpa. 28  Kag nagtipon ang mga anak sang mga manug-amba* halin sa malapit nga distrito,* sa palibot sang Jerusalem, sa mga baryo sang mga Netofanhon,+ 29  sa Bet-gilgal,+ kag sa mga uma sang Geba+ kag Azmavet,+ kay may mga manug-amba nga yara sa mga baryo sa palibot sang Jerusalem. 30  Kag gintinluan sang mga saserdote kag sang mga Levinhon ang ila kaugalingon, kag gintinluan man nila ang katawhan,+ ang mga gawang,+ kag ang pader.+ 31  Pagkatapos gindala ko ang mga prinsipe sang Juda sa ibabaw sang pader. Dayon nagtangdo ako sang duha ka daku nga grupo sang manug-amba sang pagpasalamat sa Dios kag sang mga grupo sang katawhan nga magasunod sa ila. Ang isa ka grupo naglakat patuo sa ibabaw sang pader pakadto sa Gawang sang mga Tumpok sang Abo.+ 32  Nagsunod sa ila si Hosaias kag ang katunga sang mga prinsipe sang Juda, 33  kaupod sanday Azarias, Esdras, Mesulam, 34  Juda, Benjamin, Semaias, kag Jeremias. 35  Upod man nila ang pila sa mga anak sang mga saserdote nga may mga trumpeta:+ si Zacarias nga anak ni Jonatan nga anak ni Semaias nga anak ni Matanias nga anak ni Micaya nga anak ni Zaccur nga anak ni Asap,+ 36  kag ang iya mga utod nga sanday Semaias, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juda, kag Hanani, nga may mga instrumento sa musika ni David+ nga tawo sang matuod nga Dios; kag nagauna sa ila si Esdras+ nga manugkopya.* 37  Nag-agi sila sa Gawang sang Tuburan+ kag nalabayan nila ang Hagdanan+ sang Siudad ni David+ sa alagyan sa pader nga mas mataas sangsa Balay ni David kag nagdiretso sila tubtob sa Gawang sang Tubig+ sa sidlangan. 38  Ang isa pa ka grupo sang manug-amba sang pagpasalamat sa Dios naglakat sa pihak nga direksion,* kag nagsunod ako sa ila kag ang katunga sang katawhan. Nagsaka kami sa pader sa Torre sang Pugon+ kag nag-agi sa Malapad nga Pader+ 39  kag nagtaklad kami sa Gawang sang Efraim+ pakadto sa Gawang sang Daan nga Siudad+ tubtob sa Gawang sang Isda+ kag sa Torre sang Hananel,+ sa Torre sang Mea, kag sa Gawang sang mga Karnero;+ kag nagdulog kami sa Gawang sang Bantay. 40  Sang ulihi, ang duha ka grupo sang manug-amba sang pagpasalamat sa Dios, nagtindog sa atubangan sang balay sang matuod nga Dios, lakip ako kag ang katunga sang mga tiglawas nga manuggahom nga kaupod ko, 41  kag ang mga saserdote nga sanday Eliakim, Maaseias, Miniamin, Micaya, Elioenai, Zacarias, kag Hananias nga may mga trumpeta, 42  kag sanday Maaseias, Semaias, Eleazar, Uzzi, Jehohanan, Malquias, Elam, kag Ezer. Kag nagpadayon sa pag-amba ang mga manug-amba kaupod ang manugdumala nga si Izrahias. 43  Sina nga adlaw madamo sila sang ginhalad kag nagkalipay sila,+ bangod ginpahalipay gid sila sang matuod nga Dios. Nagkalipay man ang mga babayi kag ang mga kabataan,+ gani mabatian sa malayo ang pagkinalipay sa Jerusalem.+ 44  Nagtangdo man kami sang mga tawo nga magdumala sang mga bodega+ nga ginataguan sang mga amot,+ nahauna nga mga bunga,+ kag mga ikanapulo nga bahin.*+ Tipunon nila halin sa mga uma sang mga siudad ang para sa mga saserdote kag mga Levinhon+ suno sa ginapatuman sang Kasuguan,+ kay may kinalipay sa Juda bangod sa pag-alagad sang mga saserdote kag sang mga Levinhon. 45  Kag gintuman nila ang ila katungdanan sa Dios kag ang katungdanan nga putlion ang ila kaugalingon, amo man ang mga manug-amba kag ang mga manugbantay sang gawang, suno sa sugo ni David kag ni Solomon nga iya anak. 46  Kay sang panahon ni David kag ni Asap may mga pangulo* para sa mga manug-amba kag para sa mga ambahanon sang pagdayaw kag pagpasalamat sa Dios.+ 47  Kag sang panahon ni Zorobabel+ kag ni Nehemias, ginhatag sang bug-os nga Israel ang kinahanglanon adlaw-adlaw sang mga manug-amba+ kag sang mga manugbantay sang gawang.+ Ginpain man nila ang bahin nga para sa mga Levinhon,+ kag ang mga Levinhon nagpain man sang pila ka bahin sini para sa mga anak ni Aaron.

Footnote

Ukon mahimo, “sa tion sang pag-alagad.”
Mahimo gid nga gindula sang Hebreo nga teksto ang isa ka ngalan diri.
Ukon “escriba.”
Ukon “ang ginhanas nga mga manug-amba.”
Ang distrito sa palibot sang Jordan.
Ukon “escriba.”
Ukon “sa unahan.”
Ukon “mga diesmos.”
Sa literal, “mga ulo.”