Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nehemias 10:1-39

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ang katawhan nagsugot nga tumanon ang Kasuguan (1-39)

    • “Indi namon pagpatumbayaan ang balay sang amon Dios” (39)

10  Ang mga nagpamatuod paagi sa pagtimbre sang ila selyo sa sini+ amo sanday: Nehemias nga gobernador* nga anak ni Hacalias, Kag Sedequias,  Seraya, Azarias, Jeremias,  Pasur, Amarias, Malquias,  Hatus, Sebanias, Malluc,  Harim,+ Meremot, Obadias,  Daniel,+ Gineton, Baruc,  Mesulam, Abias, Mijamin,  Maazias, Bilgai, kag Semaias; sila ang mga saserdote.  Subong man ang mga Levinhon: Jesua nga anak ni Azanias, Binui nga halin sa mga anak ni Henadad, Kadmiel,+ 10  kag ang ila mga utod nga sanday Sebanias, Hodias, Kelita, Pelaya, Hanan, 11  Mica, Rehob, Hasabias, 12  Zaccur, Serebias,+ Sebanias, 13  Hodias, Bani, kag Beninu. 14  Ang mga pangulo sang katawhan: Paros, Pahat-moab,+ Elam, Zatu, Bani, 15  Buni, Azgad, Bebai, 16  Adonias, Bigvai, Adin, 17  Ater, Ezequias, Azur, 18  Hodias, Hasum, Bezai, 19  Harif, Anatot, Nebai, 20  Magpias, Mesulam, Hezir, 21  Mesezabel, Zadok, Jadua, 22  Pelatias, Hanan, Anaias, 23  Hosea, Hananias, Hasub, 24  Halohes, Pilha, Sobec, 25  Rehum, Hasabna, Maaseias, 26  Ahias, Hanan, Anan, 27  Malluc, Harim, kag Baana. 28  Ang iban pa nga katawhan—ang mga saserdote, mga Levinhon, mga manugbantay sang gawang, mga manug-amba, mga alagad sa templo,* kag ang tanan nga nagpain sa mga taga-iban nga pungsod sa pagtuman sang Kasuguan sang matuod nga Dios,+ lakip ang ila mga asawa, kag ang tanan nga may ihibalo kag paghangop* 29  nag-ugyon sa ila mga utod, kag sa mga dungganon. Nagsaad sila sa idalom sang silot nga pagpakamalaut nga tumanon nila ang Kasuguan sang matuod nga Dios, nga ginhatag paagi kay Moises nga alagad sang matuod nga Dios, kag sundon nila kag himuon ang tanan nga sugo, kasuguan, kag pagsulundan ni Jehova nga amon Ginuo. 30  Indi namon pagtugutan ang amon mga anak nga magpamana ukon magpangasawa sang mga taga-iban nga pungsod.+ 31  Indi kami magbakal sang bisan ano nga kalan-on ukon butang nga ginabaligya sang mga taga-iban nga pungsod sa Adlaw nga Inugpahuway+ ukon sa balaan nga adlaw.+ Sa ikapito nga tuig+ indi namon pagtamnan ang amon duta kag patawaron namon ang tanan nga may utang sa amon.+ 32  Nagsaad man kami nga ang tagsa sa amon magahatag kada tuig sing ikatlo nga bahin sang isa ka siklo* para sa mga buluhaton sa balay* sang amon Dios,+ 33  para sa gintangkas nga tinapay,*+ sa dulot nga uyas adlaw-adlaw,+ sa dulot nga sinunog sa mga Adlaw nga Inugpahuway+ kag sa mga lati,+ kag sa iban pa nga kapiestahan,+ kag para sa balaan nga mga butang kag para sa mga dulot tungod sa sala+ sa paghimo sing pagtumbas sa sala sang Israel, kag para sa iban pa nga kinahanglanon sa balay sang amon Dios. 34  Nagpagabutgabot man kami agod mahibaluan kon sin-o sa mga saserdote, mga Levinhon, kag katawhan ang magadala sang kahoy nga inuggatong sa balay sang amon Dios paagi sa tagsa ka ulo sang panimalay, sa gintalana nga tion kada tuig agod gamiton nga gatong sa halaran ni Jehova nga amon Dios, suno sa nasulat sa Kasuguan.+ 35  Nagsaad man kami nga dalhon namon ang nahauna nga bunga sang amon uma kag ang nahauna nga bunga sang tanan namon nga tanom kada tuig sa balay ni Jehova,+ 36  kag dalhon namon ang panganay sang amon mga anak kag mga kasapatan+—suno sa nasulat sa Kasuguan—ang panganay sang mga baka kag mga karnero. Dalhon namon ini sa balay sang amon Dios, sa mga saserdote nga nagaalagad didto.+ 37  Dalhon namon ang amon nahauna nga bahol nga harina,+ ang amon mga amot, ang bunga sang tanan namon nga tanom,+ ang bag-o nga alak, kag ang lana+ sa mga saserdote sa mga bodega* sa balay sang amon Dios.+ Dalhon man namon ang ikanapulo nga bahin* sang patubas sang amon uma sa mga Levinhon,+ kay sila ang nagabaton sang ikanapulo nga bahin sang patubas sang tanan nga siudad nga may uma. 38  Kag dapat yara ang isa ka saserdote, nga anak ni Aaron, kon batunon sang mga Levinhon ang ikanapulo nga bahin; kag dapat ihalad sang mga Levinhon ang ikanapulo sang ikanapulo nga bahin sa balay sang amon Dios,+ sa mga hulot* nga yara sa bodega. 39  Dapat dalhon sang mga Israelinhon kag sang mga anak sang mga Levinhon ang amot+ nga uyas, bag-o nga alak, kag lana+ sa mga bodega.* Diri ginatago ang kagamitan sang santuaryo kag diri man nagatener ang nagaalagad nga mga saserdote, mga manugbantay sang gawang, kag ang mga manug-amba. Namat-od kami nga indi namon pagpatumbayaan ang balay sang amon Dios.+

Footnote

Ukon “Tirsata,” Persianhon nga titulo para sa gobernador sang probinsia.
Ukon “mga Netinim.” Sa literal, “mga ginhatag.”
Ukon mahimo, “tanan nga yara sa edad nga sarang na makahangop.”
Ang isa ka siklo katumbas sang 11.4 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “templo.”
Dulot nga tinapay.
Ukon “hulot kalan-an.”
Ukon “ang diesmos.”
Ukon “hulot kalan-an.”
Ukon “hulot kalan-an.”