Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Mateo 9:1-38

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Gin-ayo ni Jesus ang paralitiko (1-8)

  • Gintawag ni Jesus si Mateo (9-13)

  • Pamangkot tuhoy sa puasa (14-17)

  • Anak nga babayi ni Jairo; babayi gintandog ang bayo ni Jesus (18-26)

  • Gin-ayo ang bulag kag apa (27-34)

  • Alanyon madamo, mangangani diutay (35-38)

9  Gani, nagsakay sia sa sakayan kag nagtabok pakadto sa iya kaugalingon nga siudad.*+  Gindala nila sa iya ang isa ka paralitiko nga nagahigda sa teheras. Sang nakita ni Jesus ang ila pagtuo, nagsiling sia sa paralitiko: “Magpakabakod ka, anak! Ginpatawad na ang imo mga sala.”+  May mga escriba nga naghunahuna: “Ginapasipalahan sini nga tawo ang Dios.”  Nahibaluan ni Jesus ang ila ginahunahuna, gani nagsiling sia: “Ngaa nagahunahuna kamo sing malain sa inyo tagipusuon?+  Ano bala ang mas mahapos, ang magsiling, ‘Ginapatawad na ang imo mga sala,’ ukon ang magsiling, ‘Bangon ka kag maglakat’?+  Pamatud-an ko sa inyo nga ang Anak sang tawo may awtoridad sa duta sa pagpatawad sing mga sala—” dayon nagsiling sia sa paralitiko: “Bangon ka, dalha ang imo teheras, kag magpauli.”+  Kag nagbangon sia kag nagpauli.  Sang makita ini sang mga tawo, hinadlukan sila kag ginhimaya nila ang Dios, nga amo ang naghatag sini nga awtoridad sa mga tawo.  Dayon, samtang nagalakat si Jesus halin didto, nakita niya ang isa ka lalaki nga si Mateo nga nagapungko sa balayaran sang buhis, kag nagsiling sia sa iya: “Mangin sumulunod ko.” Gani nagtindog sia kag nagsunod sa iya.+ 10  Sang ulihi, samtang nagapungko sia kag nagakaon* sa balay ni Mateo, nag-abot ang madamo nga manugsukot sing buhis kag mga makasasala kag nagkaon* upod kay Jesus kag sa iya mga disipulo.+ 11  Sang nakita ini sang mga Fariseo, ginpamangkot nila ang iya mga disipulo: “Ngaa nagakaon ang inyo manunudlo upod sa mga manugsukot sing buhis kag mga makasasala?”+ 12  Sang nabatian niya ini, nagsiling sia: “Ang mga mapagros wala nagakinahanglan sing manugbulong, kundi ang mga masakiton.+ 13  Lakat kamo kag hibalua kon ano ang kahulugan sini: ‘Kaluoy ang luyag ko, indi halad.’+ Kay wala ako nagkari sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala.” 14  Dayon nagpalapit sa iya ang mga disipulo ni Juan kag nagpamangkot: “Ngaa kami kag ang mga Fariseo nagapuasa apang ang imo mga disipulo wala?”+ 15  Nagsabat si Jesus: “Magalalaw bala ang mga abyan sang nobyo+ samtang kaupod pa nila sia? Apang magaabot ang adlaw nga ang nobyo kuhaon sa ila,+ kag magapuasa sila. 16  Wala sing tawo nga nagatukap sing bag-o nga tela sa daan nga bayo, kay ang bag-o nga tela magakulo kag ang gisi sa bayo magadaku pa gid.+ 17  Wala man sing tawo nga nagabutang sing bag-o nga alak sa daan nga panit nga mga suludlan, kay mabusdik ini kag mauyang ang alak. Sa baylo, ang bag-o nga alak ginabutang sa bag-o nga panit nga mga suludlan, kag ining duha magadugay.” 18  Samtang nagahambal sia, nagpalapit ang isa ka manugdumala kag nagyaub* sa iya, nga nagasiling: “Sa karon ang akon anak nga babayi mahimo nga patay na, apang kari ka kag itungtong ang imo kamot sa iya, kag mabuhi sia.”+ 19  Gani nagtindog si Jesus kag nag-upod sa iya; nag-upod man ang iya mga disipulo. 20  Kag may isa ka babayi nga ginatagasan sing dugo+ sa sulod sang 12 ka tuig nga nagpalapit sa likod kag gintandog ang sidsid sang iya bayo,+ 21  kay nagahunahuna sia: “Kon matandog ko lang ang iya bayo, magaayo gid ako.” 22  Si Jesus nagbalikid kag nagsiling sang makita sia: “Magpakabakod ka, anak! Ang imo pagtuo nag-ayo sa imo.”+ Kag sa sina gid nga tion ang babayi nag-ayo.+ 23  Pag-abot niya sa balay sang manugdumala, nakita niya ang mga manugtokar sing plawta kag ang nagaginahod nga mga tawo.+ 24  Si Jesus nagsiling: “Gua kamo anay, kay ang dalagita indi patay, kundi nagakatulog lang.”+ Bangod sini ginkadlawan nila sia nga may pagyaguta. 25  Sang naggua na ang mga tawo, nagsulod sia kag gin-uyatan ang kamot sang dalagita,+ kag nagbangon sia.+ 26  Kag ang balita tuhoy sini naglapnag sa bug-os nga rehiyon. 27  Sang naghalin si Jesus didto, nagsunod sa iya ang duha ka bulag+ nga nagasinggit: “Kaluy-i kami, Anak ni David.” 28  Sang nakasulod sia sa balay, ang mga bulag nagpalapit sa iya, kag ginpamangkot sila ni Jesus: “Nagatuo bala kamo nga mahimo ko ini?”+ Nagsabat sila sa iya: “Huo, Ginuo.” 29  Gani gintandog niya ang ila mga mata,+ kag nagsiling: “Suno sa inyo pagtuo, mahanabo ini sa inyo.” 30  Kag makakita na sila. Apang, ginpaandaman sila ni Jesus: “Indi gid ninyo ini pag-ipanugid bisan kay sin-o.”+ 31  Apang paggua nila, ginpanugid nila ini sa bug-os nga rehiyon. 32  Sang malakat na sila, gindala sa iya sang mga tawo ang isa ka apa nga ginsudlan sang demonyo.+ 33  Sang natabog na ni Jesus ang demonyo, nakahambal dayon ang apa.+ Gani natingala gid ang mga tawo kag nagsiling sila: “Wala pa gid sing nakita nga subong sini sa Israel.”+ 34  Apang ang mga Fariseo nagsiling: “Ginatabog niya ang mga demonyo paagi sa manuggahom sang mga demonyo.”+ 35  Kag ginlibot ni Jesus ang tanan nga siudad kag baryo, nga nagapanudlo sa ila mga sinagoga kag nagabantala sing maayong balita sang Ginharian kag nagapang-ayo sang tanan nga sahi sang balatian kag kasablagan.+ 36  Sang makita niya ang mga tawo, naluoy sia sa ila+ kay ginpanitan sila kag nag-alaplaag kaangay sang mga karnero nga wala sing manugbantay.+ 37  Gani nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Huo, madamo ang alanyon, apang diutay lamang ang mangangani.+ 38  Gani, pakiluoy kamo sa Agalon sang alanyon nga magpadala sia sang mga mangangani sa iya alanyon.”+

Footnote

Ang Capernaum diin masami nga nagatener si Jesus sa tion sang iya ministeryo sa Galilea.
Ukon “nagasaliay sa lamesa.”
Ukon “nagasaliay sa lamesa.”
Ukon “nagduko.”