Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Mateo 17:1-27

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Pagbaylo sang dagway ni Jesus (1-13)

  • Pagtuo kaangay sa binhi sang mustasa (14-21)

  • Kamatayon ni Jesus gintagna liwat (22, 23)

  • Sensilyo halin sa baba sang isda ginbayad sa buhis (24-27)

17  Pagligad sang anom ka adlaw, gin-upod ni Jesus si Pedro kag ang mag-utod nga sanday Santiago kag Juan sa isa ka mataas nga bukid nga silahanon lang.+  Kag nagbaylo ang iya dagway sa atubangan nila, kag ang iya nawong nagsilak subong sang adlaw, kag ang iya bayo nagsanag* subong sang kapawa.+  Kag nakita nila si Moises kag si Elias nga nagapakighambal sa iya.  Gani si Pedro nagsiling kay Jesus: “Ginuo, maayo nga yari kami diri. Kon luyag mo, mahimo ako diri sang tatlo ka tolda, isa para sa imo, isa para kay Moises, kag isa para kay Elias.”  Samtang nagahambal pa sia, ginlikupan sila sang masanag nga panganod, kag may tingog gikan sa panganod nga nagasiling: “Ini ang akon Anak, ang hinigugma, nga ginakahamut-an ko.+ Magpamati kamo sa iya.”+  Sang mabatian ini sang mga disipulo naghapa sila kag hinadlukan gid.  Dayon ginpalapitan sila ni Jesus kag gintandog, nga nagasiling: “Tindog kamo kag indi magkahadlok.”  Sang nagtangla sila, wala na sila sing iban nga nakita kundi si Jesus gid lang.  Samtang nagadulhog sila sa bukid, ginsugo sila ni Jesus: “Indi ninyo pag-isugid ang palanan-awon bisan kay sin-o tubtob ang Anak sang tawo banhawon.”+ 10  Apang, ang mga disipulo nagpamangkot sa iya: “Kon amo, ngaa nagsiling ang mga escriba nga dapat anay magkari si Elias?”+ 11  Nagsabat sia: “Sa pagkamatuod, si Elias dapat anay magkari kag magpasag-uli sang tanan nga butang.+ 12  Apang, nagasiling ako sa inyo nga nagkari na si Elias, ugaling wala nila sia makilala kag ginhimo nila sa iya ang luyag nila.+ Sa amo man nga paagi, ang Anak sang tawo gintalana nga paantuson nila.”+ 13  Gani nahangpan sang mga disipulo nga nagahambal sia sa ila tuhoy kay Juan nga Manugbawtismo. 14  Pag-abot nila sa madamo nga tawo,+ nagpalapit sa iya ang isa ka tawo, kag nagluhod nga nagasiling: 15  “Ginuo, kaluy-i ang akon anak nga lalaki, bangod kuyapon sia kag malubha gid ang iya kahimtangan. Pirme sia nagakatumba sa kalayo kag sa tubig.+ 16  Gindala ko sia sa imo mga disipulo, apang indi nila sia mapaayo.” 17  Nagsabat si Jesus: “Wala sing pagtuo kag balingag nga kaliwatan,+ tubtob san-o ako magaupod sa inyo? Tubtob san-o ako magabatas sa inyo? Dalha ninyo sia diri sa akon.” 18  Kag ginsaway ni Jesus ang demonyo, kag naggua ini, kag ang bata nga lalaki nag-ayo sa amo nga tion.+ 19  Dayon nagpalapit ang mga disipulo kay Jesus nga sila lang kag nagpamangkot: “Ngaa indi namon matabog ini?” 20  Nagsabat sia: “Bangod sang inyo diutay nga pagtuo. Kay sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, kon may pagtuo kamo nga subong kadaku sang binhi sang mustasa, makasiling kamo sa sini nga bukid, ‘Saylo didto,’ kag magasaylo ini, kag ang tanan mahimo ninyo.”+ 21*  —— 22  Samtang nagatipon sila sa Galilea, nagsiling si Jesus sa ila: “Ang Anak sang tawo itugyan* sa kamot sang mga tawo,+ 23  kag patyon nila sia, kag sa ikatlo nga adlaw banhawon sia.”+ Kag nagkasubo gid ang iya mga disipulo. 24  Pag-abot nila sa Capernaum, ang mga manugsukot sing duha ka drakma* nga buhis sang templo nagpalapit kay Pedro kag nagsiling: “Nagabayad bala sing duha ka drakma nga buhis ang inyo manunudlo?”+ 25  Nagsabat sia: “Huo.” Apang, pagsulod niya sa balay, ginpamangkot sia dayon ni Jesus: “Ano sa banta mo, Simon? Kay sin-o bala nagabaton sing bayad ukon buhis* ang mga hari sang duta? Sa ila mga anak ukon sa mga dumuluong?” 26  Sang nagsabat sia: “Sa mga dumuluong,” si Jesus nagsiling: “Sa pagkamatuod, ang mga anak indi kinahanglan nga magbayad sing buhis. 27  Apang agod indi sila masandad sa aton,+ magkadto ka sa dagat kag magpamunit. Kuhaa ang una nga isda nga imo mahulik kag buksi ang baba sini, kag makakita ka sang isa ka sensilyo* nga pilak. Kuhaa ini, kag ibayad sa ila para sa akon kag sa imo man.”

Footnote

Ukon “nagputi.”
Tan-awa ang Apendise A3.
Ukon “luiban.”
Sa literal, “doble nga drakma.” Tan-awa ang Apendise B14.
Ang buhis nga ginabayaran sang kada tawo.
Sa literal, “isa ka stater nga sensilyo,” katumbas sa apat ka drakma. Tan-awa ang Apendise B14.