Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Marcos 13:1-37

BALAYAN SANG KAUNDAN

 • HINGAPUSAN SANG SISTEMA SANG MGA BUTANG (1-37)

  • Inaway, linog, kakulang sa pagkaon (8)

  • Ibantala ang maayong balita (10)

  • Dakung kapipit-an (19)

  • Pagkari sang Anak sang tawo (26)

  • Ilustrasyon tuhoy sa higuera (28-31)

  • Padayon nga magbantay (32-37)

13  Samtang nagapagua sia sa templo, ang isa sa iya mga disipulo nagsiling sa iya: “Manunudlo, tan-awa, katahom sang mga bato kag mga tinukod!”+  Apang si Jesus nagsiling sa iya: “Nakita mo bala ining dalagku nga mga tinukod? Wala gid sing bisan isa ka bato diri nga mabilin sa ibabaw sang isa ka bato nga indi marumpag.”+  Samtang nagapungko sia sa Bukid sang mga Olibo diin makita niya ang templo, ginpamangkot sia nanday Pedro, Santiago, Juan, kag Andres nga silahanon lang:  “Sugiri kami, san-o bala ini matabo, kag ano bala ang tanda sang hingapusan sining tanan nga butang?”+  Gani nagsiling si Jesus sa ila: “Mag-andam kamo nga wala sing makapatalang sa inyo.+  Madamo ang magakari nga nagagamit sang akon ngalan kag magasiling, ‘Ako amo sia,’ kag madamo ang ila mapatalang.  Kag kon makabati kamo sang mga inaway sa nagkalainlain nga lugar, indi kamo magkahadlok, kay dapat ini matabo, apang indi pa ini ang katapusan.+  “Magailinaway ang mga pungsod kag subong man ang mga ginharian;+ may mga linog sa nagkalainlain nga lugar; may kakulang man sa pagkaon.+ Ini pamuno pa lang sang kasakit.*+  “Gani, mag-andam kamo. Dalhon kamo sang mga tawo sa mga hukmanan,+ kag bunalon kamo sa mga sinagoga+ kag magatindog kamo sa atubangan sang mga gobernador kag mga hari tungod sa akon, agod makapanaksi kamo sa ila.+ 10  Subong man, dapat anay ibantala ang maayong balita sa tanan nga pungsod.+ 11  Kag kon dalhon nila kamo sa hukmanan, indi kamo magkabalaka kon ano ang inyo ihambal; apang kon ano ang ihatag sa inyo sa sina nga tion, ihambal ini, kay indi kamo ang nagahambal, kundi ang balaan nga espiritu.+ 12  Dugang pa, ang utod mangin kabangdanan sang kamatayon sang iya utod, kag ang amay sang iya anak, kag ang mga anak magapamatok sa mga ginikanan kag mangin kabangdanan sang ila kamatayon.+ 13  Kag dumtan kamo sang tanan nga tawo bangod sa akon ngalan.+ Apang ang nagbatas* tubtob sa katapusan+ maluwas.+ 14  “Apang, kon makita ninyo nga nagatindog sa kon diin indi dapat ang makangilil-ad nga butang nga ginabangdan sang kahapayan+ (ang nagabasa nagakinahanglan sing paghangop agod mahangpan ini), sa amo nga tion ang mga yara sa Judea dapat magpalagyo sa mga bukid.+ 15  Ang yara sa atop sang balay indi na magsulod pa sa iya balay sa pagkuha sang iya pagkabutang; 16  kag ang yara sa uma indi na magpauli sa pagkuha sang iya kunop. 17  Makaluluoy ang mga nagabusong kag ang mga nagapasuso sang lapsag sa sina nga mga adlaw!+ 18  Padayon kamo nga magpangamuyo nga indi ini matabo sa tigtulugnaw; 19  kay ina nga mga adlaw mangin mga adlaw sang kapipit-an+ nga wala pa gid matabo halin sa ginsuguran sang pagpanuga nga gintuga sang Dios tubtob sa amo nga tion, kag indi na gid ini matabo liwat.+ 20  Kag kon yadto nga mga adlaw wala ginpalip-ot ni Jehova,* wala sing tawo nga maluwas. Apang tungod sa mga pinili nga iya ginpili palip-uton niya ang mga adlaw.+ 21  “Gani kon may magsiling sa inyo, ‘Yari ang Cristo,’ ukon, ‘Didto sia,’ indi gid kamo magpati.+ 22  Kay magagua ang butig nga mga Cristo kag butig nga mga manalagna+ kag magahimo sila sing mga tanda kag mga kalatingalahan agod patalangon, kon mahimo, ang mga pinili. 23  Gani, magbantay kamo.+ Ginsugid ko na sa inyo ang tanan nga butang antes ini matabo. 24  “Apang sa amo nga mga adlaw, pagkatapos sina nga kapipit-an, ang adlaw magadulom, kag ang bulan indi na magsanag,+ 25  kag ang mga bituon magakalahulog halin sa langit, kag ang gamhanan nga mga butang sa langit magatay-ug. 26  Dayon makita nila ang Anak sang tawo+ nga nagakari sa mga panganod nga may daku nga gahom kag himaya.+ 27  Kag ipadala niya ang mga anghel kag tipunon ang iya mga pinili halin sa apat ka direksion, halin sa isa ka punta sang duta tubtob sa isa ka punta sang langit.+ 28  “Tun-i ninyo karon ang ilustrasyon gikan sa kahoy nga higuera: Kon ang bag-o nga mga sanga sini magapanalingsing na, mahibaluan ninyo nga malapit na ang tingadlaw.+ 29  Subong man, kon makita ninyo nga nagakahanabo ini, mahibaluan ninyo nga malapit na sia sa mga puertahan.+ 30  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ini nga kaliwatan indi gid magtaliwan tubtob mahanabo ini tanan.+ 31  Ang langit kag duta magataliwan,+ apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan.+ 32  “Tuhoy sina nga adlaw ukon oras wala sing nakahibalo, bisan pa ang mga anghel sa langit ukon ang Anak, kundi ang Amay lamang.+ 33  Magpadayon kamo sa pagbantay,+ magpadayon kamo nga nagamata, kay wala kamo makahibalo kon san-o ang gintalana nga tion.+ 34  Kaangay ini sa isa ka tawo nga naglakbay sa iban nga pungsod nga nagbiya sang iya balay kag gintugyan ini sa iya mga ulipon,+ kag ginhatagan niya ang tagsatagsa sa ila sing hilikuton, kag nagsugo sa manugbantay sa puertahan nga magpadayon sa pagbantay.+ 35  Gani, padayon kamo nga magbantay, kay wala kamo makahibalo kon san-o magaabot ang agalon sang balay,+ kon sa kagab-ihon ukon sa tungang-gab-i ukon sa kaagahon* ukon sa aga,+ 36  agod nga kon mag-abot sia sing hinali, indi niya kamo maabtan nga nagakatulog.+ 37  Apang ang ginasiling ko sa inyo, ginasiling ko man sa tanan: Magpadayon kamo nga magbantay.”+

Footnote

Kaangay sa pagpasakit sang babayi nga manugbata.
Ukon “ang nagabatas.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Sa literal, “sa tigpamalo sang manok.”