Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Marcos 1:1-45

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Si Juan nga Manugbawtismo nagbantala (1-8)

  • Pagbawtismo kay Jesus (9-11))

  • Ginsulay ni Satanas si Jesus (12, 13)

  • Nagbantala si Jesus sa Galilea (14, 15)

  • Gintawag ang una nga mga disipulo (16-20)

  • Gintabog ang malaut nga espiritu (21-28)

  • Nagpang-ayo si Jesus sa Capernaum (29-34)

  • Nangamuyo sa mamingaw nga lugar (35-39)

  • Gin-ayo ang aruon (40-45)

1  Ang panugod sang maayong balita tuhoy kay Jesucristo, ang Anak sang Dios:  Subong sang ginsulat ni Isaias nga manalagna: “(Ipadala ko ang akon mensahero nga magauna sa imo,* kag ihanda niya ang imo dalan.)+  May nagasinggit sa kamingawan: ‘Ihanda ang dalan ni Jehova!* Tadlunga ang iya mga dalan.’”+  Si Juan nga Manugbawtismo yara sa kamingawan, nga nagabantala sang bawtismo subong simbulo sang paghinulsol para sa kapatawaran sang mga sala.+  Kag ang bug-os nga teritoryo sang Judea kag ang tanan nga pumuluyo sang Jerusalem nagkadto sa iya, kag gintu-ad nila sing dayag ang ila mga sala kag ginbawtismuhan* niya sila sa Suba Jordan.+  Si Juan nagasuksok sing panapton nga human sa balahibo sang kamelyo kag sing paha nga human sa panit,+ kag mga apan kag dugos halin sa talon ang iya ginakaon.+  Kag nagabantala sia: “Sunod sa akon may isa nga magakari nga mas gamhanan sangsa akon, indi ako takus sa paghubad sa mga higot sang iya mga sandalyas.+  Nagbawtismo ako sa inyo sa tubig, apang magabawtismo sia sa inyo sa balaan nga espiritu.”+  Sadto nga mga adlaw, si Jesus nag-abot halin sa Nazaret sang Galilea kag ginbawtismuhan sia ni Juan sa Jordan.+ 10  Kag pagtakas niya sa tubig, nakita niya gilayon nga nabuksan ang langit, kag ang espiritu nagkunsad sa iya+ kaangay sang salampati. 11  Kag may nabatian sila nga tingog halin sa langit: “Ikaw ang akon Anak, ang hinigugma; ginakahamut-an ko ikaw.”+ 12  Sa gilayon ginpakadto sia sang espiritu sa kamingawan. 13  Nagpabilin sia sa kamingawan sing 40 ka adlaw. May mga sapat nga talunon didto. Ginsulay sia ni Satanas,+ apang ang mga anghel nag-alagad sa iya.+ 14  Sang gindakop si Juan, nagkadto si Jesus sa Galilea+ kag nagbantala sing maayong balita sang Dios+ 15  nga nagasiling: “Nag-abot na ang gintalana nga tion, kag malapit na ang Ginharian sang Dios. Maghinulsol kamo,+ kag magtuo sa maayong balita.” 16  Samtang nagalakat sia sa higad sang Dagat sang Galilea,* nakita niya ang mag-utod nga mangingisda+ nga sanday Simon kag Andres+ nga nagaladlad sang ila mga pukot sa dagat.+ 17  Ginsilingan sila ni Jesus: “Magsunod kamo sa akon, kay himuon ko kamo nga mga mangingisda sang mga tawo.”+ 18  Sa gilayon ginbayaan nila ang ila mga pukot kag nagsunod sa iya.+ 19  Sang nagpadayon sia sa paglakat sa uluunhan, nakita niya ang mag-utod nga sanday Santiago kag Juan nga mga anak ni Zebedeo. Yara sila sa ila sakayan nga nagapuna sang ila mga pukot,+ 20  kag gintawag niya sila gilayon. Gani ginbiyaan nila sa sakayan ang ila amay nga si Zebedeo kag ang mga trabahador kag nagsunod sila sa iya. 21  Kag nagpadulong sila sa Capernaum. Sang nagsugod ang Adlaw nga Inugpahuway, nagsulod sia gilayon sa sinagoga kag nagpanudlo.+ 22  Kag nahayanghag sila sa iya paagi sang pagpanudlo, kay nagatudlo sia sa ila kaangay sang tawo nga may awtoridad, kag indi kaangay sang mga escriba.+ 23  Sadto man nga tion, may isa ka tawo sa ila sinagoga nga gingamhan sang demonyo. Nagsinggit sia: 24  “Ngaa ginagamo mo kami, Jesus nga Nazaretnon?+ Nagkari ka bala agod laglagon kami? Nakahibalo gid ako kon sin-o ka, ikaw ang Balaan sang Dios!”+ 25  Apang ginsaway ni Jesus ang malaut nga espiritu, nga nagasiling: “Maghipos ka, kag maggua sa iya!” 26  Sa tapos nga ginpakombulsion sang demonyo ang tawo, nagsinggit ini sing mabaskog kag naggua sa iya. 27  Ang tanan nga tawo nahalawhaw gid kag nagpamangkutanay: “Ano ini? Lain ang iya paagi sang pagpanudlo! May awtoridad nga ginamanduan niya bisan ang mga demonyo, kag ginatuman nila sia.” 28  Gani ang balita tuhoy sa iya madasig nga naglapnag sa bug-os nga rehiyon sang Galilea. 29  Bangod sini naghalin sila sa sinagoga kag nagkadto sa puluy-an ni Simon kag ni Andres kaupod sanday Santiago kag Juan.+ 30  Sadto man nga tion, ang ugangan nga babayi ni Simon+ nagahigda kag may hilanat, kag gilayon nga ginsugid nila ini kay Jesus. 31  Ginpalapitan niya sia kag gin-uyatan sa kamot kag ginpabangon, kag nadula ang iya hilanat, kag nag-alagad sia sa ila. 32  Sang sirom na, sang nakatunod na ang adlaw, gindala sang mga tawo sa iya ang tanan nga nagamasakit kag ang mga ginsudlan sang demonyo;+ 33  kag ang tanan nga tawo sa siudad nagtipon sa atubangan sang balay. 34  Gani gin-ayo niya ang madamo nga tawo nga may nagkalainlain nga balatian,+ kag gintabog niya ang madamo nga demonyo, apang wala niya gintugutan nga maghambal ang mga demonyo, kay nakahibalo sila nga sia amo ang Cristo. 35  Sang kaagahon, samtang madulom pa, nagbangon sia kag nagkadto sa isa ka lugar agod mag-isahanon, kag didto nangamuyo sia.+ 36  Apang, ginpangita sia ni Simon kag sang iya mga kaupod. 37  Sang nakita nila sia, nagsiling sila: “Ang tanan nagapangita sa imo.” 38  Apang nagsabat sia: “Makadto kita sa iban nga lugar, sa malapit nga mga banwa, agod makabantala man ako didto, kay nagkari ako sa sini nga katuyuan.”+ 39  Kag nagkadto sia kag nagbantala sa ila mga sinagoga sa bug-os nga Galilea kag nagtabog sang mga demonyo.+ 40  May nagpalapit man sa iya nga isa ka aruon nga nagluhod kag nagpakiluoy sa iya: “Kon luyag mo gid, matinluan mo ako.”+ 41  Naluoy gid sia, gani gintandog niya sia, kag nagsiling: “Luyag ko! Magmatinlo ka.”+ 42  Gilayon nga nag-ayo sia sa iya aro, kag nangin matinlo sia. 43  Kag ginpaandaman niya sia kag gilayon nga ginpalakat, 44  nga nagasiling: “Indi ka gid manugid kay bisan sin-o, kundi magkadto ka sa saserdote kag magpatan-aw sa iya, kag maghalad ka sing dulot suno sa ginsugo ni Moises+ bilang pamatuod sa ila nga nag-ayo ka.”+ 45  Apang paglakat niya, ginsugid niya kag ginpalapnag ang natabo, amo nga indi na makasulod si Jesus sing dayag sa siudad, gani nagpabilin na lang sia sa gua sa baw-ing nga mga lugar. Apang, padayon gihapon nga nagakadto sa iya ang mga tawo halin sa nagkalainlain nga duog.+

Footnote

Sa literal, “sa atubangan sang imo nawong.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “gintusmog; gintum-oy.”
Isa ka linaw; ginatawag man ini sa Biblia nga Linaw sang Genesaret kag Dagat sang Tiberias.