Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Lucas 19:1-48

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Si Jesus nagduaw kay Zaqueo (1-10)

  • Ilustrasyon sang napulo ka mina (11-27)

  • Pagsulod ni Jesus madinalag-on (28-40)

  • Si Jesus naghibi tungod sa Jerusalem (41-44)

  • Si Jesus nagtinlo sa templo (45-48)

19  Si Jesus nagsulod kag nag-agi sa Jerico.  Didto may isa ka tawo nga manggaranon nga ang ngalan Zaqueo. Sia ang puno nga manugsukot sing buhis.  Luyag gid niya makita si Jesus, apang bangod manubo sia indi niya sia makita, kay napalibutan si Jesus sang mga tawo.  Gani nagdalagan sia sa unhan kag nagsaka sa kahoy nga sicomoro agod makita niya si Jesus kay didto sia maagi.  Pag-agi ni Jesus, nagtangla sia kag nagsiling sa iya: “Zaqueo, magpanaug ka sing dalidali, kay madayon ako sa imo balay karon nga adlaw.”  Gani dalidali sia nga nagpanaug kag gin-abiabi si Jesus sing malipayon.  Sang nakita nila ini, nagkumod sila tanan: “Nagdayon sia sa balay sang isa ka makasasala.”+  Apang nagtindog si Zaqueo kag nagsiling: “Ginuo, ihatag ko sa mga imol ang katunga sang akon pagkabutang. Kag ibalik ko ang apat ka pilo sa kay bisan sin-o nga ginkilkilan ko.”*+  Gani, si Jesus nagsiling sa iya: “Karon nga adlaw ang kaluwasan nag-abot sa sini nga panimalay, bangod anak man sia ni Abraham. 10  Kay ang Anak sang tawo nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sa nadula.”+ 11  Samtang nagapamati ang mga disipulo, nagsugid sia sang isa pa ka ilustrasyon, kay naghunahuna sila nga kon malapit na sia sa Jerusalem, ang Ginharian sang Dios magaabot gilayon.+ 12  Gani, nagsiling sia: “May isa ka dungganon nga tawo nga magalakbay sa malayo nga lugar+ agod mangin hari kag dayon magabalik sia. 13  Gintawag niya ang napulo sa iya mga ulipon kag ginhatagan sila sing napulo ka mina* kag ginsilingan sila, ‘Magnegosyo kamo tubtob magbalik ako.’+ 14  Apang ang iya mga kasimanwa indi luyag sa iya. Gani nagpadala sila sang mga embahador sa lugar nga ginkadtuan niya agod magsiling, ‘Indi namon luyag nga ini nga tawo mangin hari namon.’ 15  “Sang nabaton na niya ang pagkahari,* nagbalik sia kag ginpatawag ang mga ulipon nga ginhatagan niya sing kuarta* agod hibaluon kon pila ang ila naginansia.+ 16  Gani ang nahauna nagpalapit kag nagsiling, ‘Ginuo, ang imo mina nakaginansia sing napulo ka mina.’+ 17  Nagsiling sia sa iya, ‘Dalayawon gid ang ginhimo mo, maayo nga ulipon! Bangod nangin matutom ka sa gamay nga butang, hatagan ko ikaw sing awtoridad sa napulo ka siudad.’+ 18  Ang ikaduha nag-abot kag nagsiling, ‘Ginuo, ang mina nga ginhatag mo sa akon nakaginansia sing lima ka pilo.’+ 19  Nagsiling man sia sa iya, ‘Magdumala ka sa lima ka siudad.’ 20  Apang ang isa pa ka ulipon nag-abot kag nagsiling, ‘Ginuo, yari ang imo mina. Ginputos ko ini sa tela. 21  Kay nahadlok ako sa imo bangod estrikto ka; ginakuha mo ang wala mo ginpatago, kag ginaani mo ang wala mo ginsab-ug.’+ 22  Nagsiling sia sa iya, ‘Malaut nga ulipon, hukman ko ikaw tungod sa imo ginsiling. Indi bala nahibaluan mo nga estrikto ako nga tawo kag ginakuha ko ang wala ko ginpatago kag ginaani ang wala ko ginsab-ug?+ 23  Gani ngaa wala mo ginpatago ang akon kuarta* sa bangko? Agod pag-abot ko, makuha ko ini nga may saka.’ 24  “Nagsiling sia sa mga nagatindog sa malapit, ‘Kuhaa ninyo ang mina sa iya kag ihatag ini sa ulipon nga may napulo ka mina.’+ 25  Apang nagsiling sila sa iya, ‘Ginuo, may napulo na sia ka mina!’— 26  ‘Nagasiling ako sa inyo, ang may yara, hatagan sing dugang, apang ang wala, bisan ang yara sa iya kuhaon pa.+ 27  Subong man, dalha ninyo diri ang akon mga kaaway nga indi luyag nga maghari ako sa ila kag pamatya sila sa atubangan ko.’” 28  Pagkahambal niya sini, nag-una sia sa pagtaklad pakadto sa Jerusalem. 29  Kag sang malapit na sia sa Betfage kag Betania sa Bukid sang mga Olibo,+ ginpadala niya ang duha sa iya mga disipulo.+ 30  Nagsiling sia: “Kadto kamo sa baryo nga yara sa unhan, kag pagsulod ninyo didto, makita ninyo ang isa ka tinday nga asno nga nagaid, nga wala pa sing tawo nga nakasakay. Hubari ninyo ini kag dalha diri. 31  Apang kon may magpamangkot sa inyo, ‘Ngaa ginahubaran ninyo ina?’ Amo ini ang isiling ninyo, ‘Kinahanglan ini sang Ginuo.’” 32  Gani naglakat ang duha ka disipulo kag nakita nila ang tinday nga asno suno gid sa ginsiling niya sa ila.+ 33  Apang samtang ginahubaran nila ini, ginpamangkot sila sang mga tag-iya sini: “Ngaa ginahubaran ninyo ang tinday nga asno?” 34  Nagsabat sila: “Kinahanglan ini sang Ginuo.” 35  Kag gindala nila ang tinday nga asno kay Jesus, kag ginhapinan nila ini sang ila mga kunop kag ginpasakay si Jesus sa sini.+ 36  Samtang nagalabay sia, ginahumlad nila ang ila mga kunop sa dalan.+ 37  Sang malapit na sia sa nagapadulhog nga dalan halin sa Bukid sang mga Olibo, ang mga disipulo nagkasadya kag nagdayaw sa Dios sa mabaskog nga tingog bangod sa mga milagro nga ila nakita. 38  Nagsinggit sila: “Pakamaayuhon ang isa nga nagakari subong Hari sa ngalan ni Jehova!* Paghidait sa langit, kag himaya sa kahitaasan!”+ 39  Apang, may mga Fariseo nga nagsiling sa iya: “Manunudlo, pahipusa ang imo mga disipulo.”+ 40  Apang nagsabat sia: “Nagasiling ako sa inyo, kon maghipos sila, ang mga bato magasinggit.” 41  Sang malapit na sia sa Jerusalem, gintan-aw niya ang siudad kag ginhibian ini.+ 42  Nagsiling sia: “Kon nahangpan mo lang kuntani ang mga butang nga magahatag sa imo sing paghidait, apang karon nalipdan ini sa imo mga mata.+ 43  Bangod magaabot ang mga adlaw nga palibutan ka sang imo mga kaaway sang mataliwis nga mga usok kag kibunon* ka.+ 44  Laglagon ka nila kag ang imo mga anak,+ kag wala gid sing mabilin sa imo bisan isa ka bato sa ibabaw sang isa ka bato,+ bangod wala mo mahangpan ang tion sa pag-usisa sa imo.” 45  Dayon nagsulod sia sa templo kag gintabog ang mga nagabaligya didto.+ 46  Nagsiling sia sa ila: “Nasulat na, ‘Ang akon balay tawgon nga balay nga palangamuyuan,’+ apang ginahimo ninyo ini nga kueba sang mga kawatan.”+ 47  Padayon sia nga nagpanudlo sa templo adlaw-adlaw. Apang ang puno nga mga saserdote kag ang mga escriba kag ang mga pangulo sang mga tawo nangita sing paagi nga patyon sia;+ 48  apang wala sila makakita sing paagi, kay ang mga tawo kaupod niya pirme bangod nawili sila sa pagpamati sa iya.+

Footnote

Ukon “ginkilkilan ko paagi sa butig nga panumbungon.”
Ang Griego nga mina nagabug-at sing 340 ka gramo kag ginabulubanta nga katumbas sang 100 ka drakma. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “ang ginharian.”
Sa literal, “pilak.”
Sa literal, “akon pilak.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “paantuson.”