Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Lucas 18:1-43

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ilustrasyon tuhoy sa nagabalikbalik nga balo (1-8)

  • Fariseo kag manugsukot sing buhis (9-14)

  • Si Jesus kag ang mga bata (15-17)

  • Pamangkot sang manggaranon nga manugdumala (18-30)

  • Kamatayon ni Jesus gintagna liwat (31-34)

  • Nagapakilimos nga bulag nakakita (35-43)

18  Dayon nagsugid si Jesus sa iya mga disipulo sang isa ka ilustrasyon tuhoy sa kinahanglanon nga magpangamuyo sila pirme kag indi magpangampo,+  nga nagasiling: “Sa isa ka siudad may isa ka hukom nga wala sing kahadlok sa Dios kag wala sing pagtahod sa tawo.  Sa sina man nga siudad, may isa ka balo nga babayi nga nagabalikbalik sa iya kag nagasiling, ‘Pat-ura nga makatigayon ako sing katarungan sa akon kasumpong sa kasuguan.’  Sa malawig nga tion indi niya luyag nga magbulig sa iya, apang sang ulihi naghunahuna sia, ‘Bisan pa wala ako nagakahadlok sa Dios ukon nagatahod sa kay bisan sin-o nga tawo,  pat-uron ko nga makatigayon sing katarungan ining balo agod indi na sia magbalikbalik kag gamuhon ako kay natak-an na ako sa iya.’”+  Kag ang Ginuo nagsiling: “Pamatii ninyo ang ginsiling sang hukom, bisan pa indi sia matarong!  Kon amo, indi bala hatagan sang Dios sing katarungan ang iya mga pinili nga nagapanawag sa iya adlaw kag gab-i?+ Mangin mapailubon man sia sa ila.+  Nagasiling ako sa inyo, hatagan niya sila gilayon sing katarungan. Apang, kon mag-abot ang Anak sang tawo, makakita gid bala sia sini nga pagtuo* sa duta?”  Nagsugid pa sia sing ilustrasyon nga nagapatuhoy sa mga nagahunahuna nga matarong sila kag nagakabig sa iban nga wala sing pulos. Nagsiling sia: 10  “May duha ka tawo nga nagkadto sa templo agod magpangamuyo, ang isa Fariseo kag ang isa manugsukot sing buhis. 11  Ang Fariseo nagtindog kag nagpangamuyo sing hipos, ‘O Dios ko, nagapasalamat ako sa imo nga indi ako kaangay sang iban nga tawo, nga nagapangilkil, indi matarong, makihilahion, ukon kaangay sining manugsukot sing buhis. 12  Makaduha ako nagapuasa kada semana; kag nagahatag ako sang ikanapulo sang tanan ko nga natigayon.’+ 13  Apang ang manugsukot sing buhis, nga nagatindog sa malayo, indi gani magtangla sa langit kundi nagpukpok sang iya dughan, nga nagasiling, ‘O Dios ko, maluoy ka sa akon nga makasasala.’+ 14  Nagasiling ako sa inyo, ini nga tawo nagpauli sa iya balay nga mas matarong sangsa sina nga Fariseo.+ Bangod ang nagapakataas sang iya kaugalingon paubson, apang ang nagapaubos sang iya kaugalingon pakataason.”+ 15  Gindala man sa iya sang mga tawo ang ila mga lapsag agod matandog niya sila, apang sang makita ini sang mga disipulo, ginsaway nila sila.+ 16  Apang, ginpangabay ni Jesus nga dalhon sa iya ang mga lapsag, kag nagsiling sia: “Pabay-i ang mga bata nga magpalapit sa akon, kag indi sila pagpunggi kay ang Ginharian sang Dios ila sang mga kaangay nila.+ 17  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang bisan sin-o nga indi magbaton sang Ginharian sang Dios subong sang isa ka bata indi gid makasulod sa sini.”+ 18  Ang isa sa mga manugdumala nagpamangkot sa iya: “Maayo nga Manunudlo, ano bala ang dapat ko himuon agod mapanubli ang kabuhi nga wala sing katapusan?”+ 19  Si Jesus nagsabat: “Ngaa ginatawag mo ako nga maayo? Wala sing isa nga maayo, kundi ang Dios lamang.+ 20  Nahibaluan mo ang mga sugo: ‘Indi ka magpanghilahi,+ indi ka magpatay,+ indi ka magpangawat,+ indi ka magsaksi sing binutig,+ padunggi ang imo amay kag ang imo iloy.’”+ 21  Kag nagsiling sia: “Ginatuman ko ini tanan halin sang bata pa ako.” 22  Sang nabatian ini ni Jesus, nagsiling sia sa iya, “May isa pa ka butang nga dapat mo himuon: Ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang kag ipanagtag ang kuarta sa mga imol, kag makatigayon ka sing bahandi sa langit; kag kari ka, mangin sumulunod ko.”+ 23  Pagkabati niya sini, nagkasubo sia, kay manggaranon gid sia.+ 24  Gintulok sia ni Jesus kag nagsiling: “Mabudlay gid para sa mga may kuarta nga magsulod sa Ginharian sang Dios!+ 25  Mas mahapos pa para sa kamelyo nga maglusot sa buho sang dagom sangsa manggaranon nga tawo nga magsulod sa Ginharian sang Dios.”+ 26  Ang mga nakabati sini nagpamangkot: “May maluwas pa bala?”+ 27  Nagsabat sia: “Ang mga butang nga imposible sa tawo posible sa Dios.”+ 28  Apang si Pedro nagsiling: “Ginbiyaan namon ang tanan kag nagsunod sa imo.”+ 29  Nagsiling sia sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, wala sing bisan sin-o nga nagbiya sang balay ukon asawa ukon mga utod ukon mga ginikanan ukon mga anak tungod sa Ginharian sang Dios+ 30  ang indi makabaton sa sini nga tion sing mas madamo pa, kag sa palaabuton nga sistema sang mga butang* sing kabuhi nga wala sing katapusan.”+ 31  Dayon gintawag niya ang 12 ka apostoles kag ginsilingan sila: “Mataklad kita sa Jerusalem, kag ang tanan nga ginsulat sang mga manalagna tuhoy sa Anak sang tawo matuman.*+ 32  Itugyan sia sa mga Gentil+ kag yagutaon+ kag pakahuy-an kag duplaan.+ 33  Kag sa tapos sia lapdusan, patyon nila sia,+ apang sa ikatlo nga adlaw banhawon sia.”+ 34  Apang, wala ini mahangpan sang mga apostoles, kay ginlipod sa ila ang kahulugan sang iya ginhambal. 35  Sang malapit na si Jesus sa Jerico, may isa ka bulag nga nagapungko kag nagapakilimos sa higad sang dalan.+ 36  Sang nabatian niya nga nagaagi ang madamo nga tawo, namangkot sia kon ano ang nagakatabo. 37  Nagsiling sila sa iya: “Nagalabay si Jesus nga Nazaretnon!” 38  Gani nagsinggit sia: “Jesus, Anak ni David, maluoy ka sa akon!” 39  Kag ginpahipos sia sang mga tawo nga yara sa unahan, apang nagsinggit pa gid sia sing mabaskog: “Anak ni David, maluoy ka sa akon!” 40  Dayon nagdulog si Jesus kag nagsugo nga dalhon ang bulag sa iya. Sang yara na sia, ginpamangkot sia ni Jesus: 41  “Ano ang luyag mo nga himuon ko sa imo?” Nagsabat sia: “Ginuo, luyag ko makakita.” 42  Nagsiling si Jesus sa iya: “Makakita ka na; ang imo pagtuo nag-ayo sa imo.”+ 43  Kag sa gilayon nakakita sia, kag nagsunod sia sa iya,+ nga nagahimaya sa Dios. Sang nakita ini sang mga tawo, nagdayaw man sila sa Dios.+

Footnote

Ukon “sini nga sahi sang pagtuo.” Sa literal, “sang pagtuo.”
Ukon “sa magaabot nga tion.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “makompleto.”